› ONLINE-KURZ: Využijte stres a strach ve svůj prospěch

ONLINE-KURZ: Využijte stres a strach ve svůj prospěch

v kategoriích: Akce a kurzy, Distanční kurzy, Otevřené kurzy


 • Název kurzu: ONLINE-KURZ: Využijte stres a strach ve svůj prospěch
 • Formát kurzu: E-learning
 • Cena kurzu: 990 Kč vč. DPH

OBJEDNAT KURZ

K čemu je dobré naučit se interpretovat a ovládat negativní emoce a stres

Stres a strach jsou ve své podstatě pozitivní a velmi důležité emoce. Jsou to signály našeho mozku a našeho těla, které nás nutí nacházet nová řešení, východiska a motivují nás k většímu výkonu.

Proč bych měl(a) navštívit tento kurz?

Tento kurz vám ukáže, jak vidět v negativních emocích přítele, který nám pomáhá řešit problémy. Zároveň se naučíte, jak se jich zbavit tím, že odstraníte jejich původ.
Naučíte se, jak lze systematicky přistupovat k rozhodování a řešení problémů. Osvojíte si techniky, které jsou použitelné jak v rámci řešení problémů ve vašem zaměstnání, tak i v osobním životě. Uvidíte, že někdy se i velká příležitost tváří zpočátku jako neřešitelný problém.
V kurzu se zároveň naučíte rozpoznávatkdy jsou tyto signály zbytečné, kdy nám nepřináší žádný užitek a jak se jich pak efektivně zbavit.

V kurzu se naučíte

 • Lépe vnímat a chápat svoje myšlení a pocity
 • Interpretovat signály, které nám stres, strach a další negativní pocity vysílají
 • Používat metody, které vám pomohou tyto emoce lépe zvládat
 • Zvyšovat vaší psychickou odolnost
 • Využívat stres a strach ve svůj prospěch
 • Používat negativní emoce jako je stres a strach ke zvýšení vaší osobní výkonnosti
 • Naučíte se koučovat sami sebe i lépe komunikovat s vaším okolím

Abychom byli schopni prolomit začarovaný kruh sníženého sebevědomí, nízké asertivity, stresu a negativních emocí, musíme začít vědomě uvažovat o tom, jak vnímáme realitu, a aktivně pracovat s naším myšlením.

 Začarovaný kruh sníženého sebevědomí, nízké asertivity, stresu a negativních emocí

Využijte stres a strach ve svůj prospěch

Nabyté znalosti  můžete aplikovat

 • Při zvládání stresu, když řešíte obtížné osobní situace
 • Při zvládání stresu a strachu před pohovorem
 • K zvládání stresu a strachu před zkouškami ve škole i jinde
 • Při zvládání stresových situací v zaměstnání
 • Pro zvládání stresu a strachu před sportovním výkonem
 • Pro zlepšení studijních výsledků

Co obsahuje online kurz Využijte stres a strach ve svůj prospěch 

 • Prakticky orientované kapitoly zaměřené na zvládání stresu a negativních emocí
 • Vybrané aktuální poznatky neurovědy
 • Detailní přehled o lidském myšlení a jeho tendencích
 • Příklady typických situací, kde máme sklony se rozhodovat iracionálně

 Bonusy v celkové hodnotě 1380 Kč

 • Manuál „Management emočního stresu a negativních pocitů“ v hodnotě 690 Kč
 • Manuál „Relaxační techniky“ v hodnotě 690 Kč

Jak fungují Mindset® Online-kurzy po technické stránce

 • MiNDSET® Online-kurzy jsou umístěny na našem e-learningovém portálu www.learn-online.cz
 • Pro e-learning používáme technologii Learning Management System (LMS) Moodle v aktuální verzi, kterou možná někteří z vás znají z univerzitního nebo školního prostředí.
 • LMS Moodle je celosvětově rozšířená aplikace, upravená do českého jazyka, která se používá jako nástroj e-learningu nebo jako e-learningový doplněk prezenčního studia. MiNDSET Online-kurzy jsou koncipovány jako plnohodnotná alternativa k prezenčním kurzům.

Online-Kurzy obsahují

 • Videa – V Online-Kurzu jsou použity sestříhané, autentické videonahrávky z prezenčních kurzů
 • Prezentace – Prezentace, které jsou používány během prezenčních kurzů, mají k dispozici i účastníci Online-kurzů
 • Texty – Textové informace, které mají účastníci Online-Kurzů k dispozici jdou nad rámec toho, co dostávají účastníci prezenčních kurzů a jsou určeny zejména k dovysvětlení videonahrávek
 • Manuály – Některé Online-Kurzy obsahují jako bonus kvalitní informační manuály k vybraným tématům jako je koučink, asertivita, sebevědomí nebo stres
 • Otázky – Online-Kurzy koučinku obsahují rozsáhlé soubory otázek ke koučinku sebe i ostatních
 • Cvičení – Většina kapitol Online-Kurzů obsahuje různě zaměřená cvičení, která vám pomohou osvojit si probranou látku
 • Testy – Online-Kurzy obsahují testy se správnými odpověďmi na závěr některých kapitol, které vám pomohou otestovat si nabyté znalosti.

Konkrétně v kurzu najdete:

 • 7 videí v celkové délce ca. 60 minut
 • 5 prezentací, k jednotlivým tématům
 • Texty, popisující a dovysvětlující jednotlivá témata
 • 5 cvičení z manuálu kouče
 • Manuály „Management emočního stresu a negativních pocitů“ a  „Relaxační techniky“

Toto naleznete uvnitř kurzu

(Když kliknete na jednotlivé kapitoly, zobrazí se vám print screen této kapitoly v kurzu)

1. VIDEO: Vybraná témata z oblasti neurovědy
2. STUDIUM: Vybraná témata z oblasti neurovědy
Fungování lidského mozku je zásadní pro pochopení lidského vnímání, chápání, rozhodování a jednání. V této kapitole se dozvíte o několika funkcích lidského mozku, které mi připadají zajímavé. Jejich uvědomění může mít dopad na chápání vlastního i cizího chování a tím i přímou souvislost s koučinkem sebe, nebo druhých.
3. VIDEA: Kognitivní procesy
(5 Videí, vědomí a podvědomí, priming, KBT, kognitivní deformace, vyčerpání ega)
4. STUDIUM: Kognitivní procesy
V této kapitole se dozvíte především základy toho, jaké přednosti a jaké deficity má lidské vnímání a jak to ovlivňuje naše rozhodování. Část kapitoly je věnovaná řadě iracionálních sklonů, které jsou vlastní pro naše myšlení, rozhodování a chování.
5. STUDIUM: Vědecký přístup 
Svět, ve kterém žijeme, je čím dál tím víc komplexnější. Kvalita našich životů záleží na velkém množství událostí a rozhodnutí. Některé z nich jsou sice mimo naši kontrolu, ale řadu z nich jsme schopni ovlivňovat. Používání vědeckých, statisticky podložených metod je nejlepší cestou jak dělat racionální rozhodnutí a dosáhnout našich cílů.
6. VIDEO: Zvládání negativních emocí
7. STUDIUM: Zvládání negativních emocí
Zde uvidíme, že negativní emoce, jako jsou strach a obavy, lze za určitých podmínek používat v náš vlastní prospěch.  Ukážeme si, jak lze problémy třídit a pak úspěšně řešit. V některých případech nás ale negativní emoce brzdí a jsou kontraproduktivní. Uvidíme, jak se s těmito neužitečnými emocemi lze vyrovnat.
8. STUDIUM: Efektivní řešení problémů
Zde uvidíme, jak lze systematicky přistupovat k rozhodování a řešení problémů. Ukážeme si techniky, které jsou použitelné jak v rámci řešení problémů ve vašem zaměstnání tak i v osobním životě. Uvidíme, že někdy se i velká příležitost tváří jako neřešitelný problém.
9. Manuál Management emočního stresu a negativních pocitů
10. CVIČENÍ: Životní rovnováha 
Soubor cvičení, které vám pomohou znovu nově nasměrovat váš život

Pomocí jednoduchých cvičení, založených na vědecky ověřených metodách, vám kurz ukáže, jak můžete sami pracovat na zvládání negativních pocitů a využívat je ve váš prospěch.

OBJEDNAT KURZ