› Intenzivní kurz koučinku – Mindset Coaching®

Intenzivní kurz koučinku – Mindset Coaching®

v kategorii: Aktuální kurzy


 • Název kurzu: Intenzivní kurz koučinku – Mindset Coaching®
 • Stručný popis kurzu:
  • Formát kurzu: E-Learning + prezenční, praktická část studia
  • Prezenční část: dva dny koučování s Dr. Černohorským
  • Začátek E-Learningu: kdykoliv – ca. 60 hodin, kde získáte teoretickou průpravu pro koučink
  • Certifikace: kurz je završen testem a certifikací „Mindset Coach®“
  • Psychodiagnostika: V ceně kurzu. Testy vypovídají zejména o základním osobnostním nastavení, vnímání světa, způsobu rozhodování a preferovaných činnostech, čímž dávají základní rámec pro hledání prostoru pro další rozvoj.
 • Formát kurzu: Kombinovaný
 • Místo konání kurzu: Na Pankráci 26, Praha 4
  Zobrazit na mapě
 • Cena kurzu: 17 990 Kč vč. DPH

OBJEDNAT KURZ


DSC_0043

V posledních 3 letech prošlo mými kurzy několik set účastníků. Zejména kurzy koučinku Mindset Coaching®, které jsou velmi populární, zaznamenaly změnu formátu kurzu ale i některé obsahové a koncepční změny.

Výhoda nového formátu je, že účastníci, kteří často přijíždějí z celé republiky, mohou velkou část kurzu absolvovat distančně, pomocí elearningu pohodlně z domova, nebo kdekoliv se právě nacházejí. Následně investují do prezenční části kurzu pouze dva dny dovolené, nebo svého volného času. Vzhledem k tomu, že distanční část kurzu není zatím časově nijak omezena, je to pro většinu účastníků velmi flexibilní nástroj, jak si osvojit učební látku.


DSC_0045

A . Prezenční část kurzu

Prezenční část kurzu spočívá ve 2 dnech koučinku s Dr. Černohorským. Seznámíte se zde se základní strukturou koučinku, konceptem reflektivního naslouchání, vyzkoušíte si koučink v praxi a dostanete prostor pro diskuzi a všechny otázky. Kurz je završen testem, po jehož absolvování získáte Certifikát Mindset Coach®.

Obsah prezenční části kurzu

 • Prezenční kurz obsahuje vědecky ověřený a v praxi dlouhodobě vyzkoušený koučinkový postup, který vám spolehlivě umožní iniciovat změny a pozitivně působit na lidi ve vašem okolí a nebo změnit vlastní návyky a chování. Tato koučinková metoda, která obsahuje jednoduché otázky v určitém pořadí, byla původně vyvinuta v klinické praxi za účelem rychlého dosažení změny u některých pacientů. Velmi rychlá účinnost této metody způsobila její rozšíření, takže ji nyní používají také kouči, manažeři velkých firem a úspěšní podnikatelé. Je určena pro ty, kteří chtějí v osobním životě nebo v rámci své profese pozitivně ovlivňovat lidi kolem sebe.
 • Do prezenční části kurzu koučinku jsem dále přidal modul emoční inteligence. Koncept emoční inteligence poskytuje pro koučink ideální základnu. Jde zejména o to, aby se člověk, který se chce věnovat koučinku, naučil vnímat a řídit vlastní pocity a myšlenky a rozvinul dostatečnou empatii, tak aby byl schopen dobře odhadovat co si myslí a cítí jeho  protějšek.
 • S rozvojem empatie souvisí úzce i techniky naslouchání, kterým se v průběhu kurzu intenzivně věnujeme.
 • Koučink prezentuji v současné době v jeho “čisté formě”, kde je absence jakýchkoliv direktivních nebo poradenských elementů.

Program prezenčního kurzu – shrnutí

 • Koncept emoční inteligence, test emoční inteligence
 • Komunikační techniky, bariéry v komunikaci, efektivní naslouchání
 • Základní principy koučinku, techniky, procesy, průběh koučinkové lekce
 • Koučinkové metody k iniciaci změn a dosažení cílů
 • Řešení konfliktů a problémů, hledání a dosažení řešení
 • Techniky jak změnit sebelimitující a destruktivní myšlení, chování a návyky
 • Nácvik koučinkových situací

B. E-Learning – Distanční část kurzu

Začít můžete kdykoliv! Po úhradě vám zašleme do 24 hodin přístupové údaje do distanční části studia.

E-Learning můžete absolvovat před nebo po prezenčním kurzu.

E- Learning je koncipován na ca. 4 týdny, ale můžete ho protáhnout na dobu, která vám bude vyhovovat, prohloubíte vaše znalosti koučinku a seznámíte se se všemi důležitými tématy, které v rámci koučinku budete potkávat. V průběhu 4 týdenní e-learningové fáze budete mít možnost dle vaší individuální potřeby komunikovat s lektorem, který vám odpoví na vaše dotazy a vysvětlí co bude třeba.

Distanční část kurzu nejsou pouze videa, ale najdete zde všechny důležité informace a podklady, které budete potřebovat pro koučink .

Kurz obsahuje velké množství cvičení ke koučinku, k získání lepšího sebevědomí, k asertivitě a zvládání stresu.

Kurz je organizován do 3 modulů. Součástí modulů jsou videa, texty, slidy, cvičení a testy.  Moduly ideálně procházejte v pořadí, v jakém jsou. Podívejte se na videa a přečtěte si všechny texty. Zkuste si vypracovat cvičení a na závěr udělat test. Když test odešlete, zobrazí se vám správné odpovědi. Závěrečný test je připraven na bázi testů v jednotlivých kapitolách.

Koučink7

E-Learning obsahuje

 • Videa – V online-kurzu jsou použity sestříhané, autentické videonahrávky z prezenčních kurzů
 • Prezentace – Prezentace, které jsou používány během prezenčních kurzů, mají k dispozici i účastníci online-kurzů
 • Texty – Textové informace, které mají účastníci online-kurzů k dispozici jdou nad rámec toho, co dostávají účastníci prezenčních kurzů a jsou určeny zejména k dovysvětlení videonahrávek
 • Manuály – Některé Online-Kurzy obsahují jako bonus kvalitní informační manuály k vybraným tématům jako je koučink, asertivita, sebevědomí nebo negativní emoce
 • Otázky – E-kurzy koučinku obsahují rozsáhlé soubory otázek ke koučinku sebe i ostatních
 • Cvičení – Většina kapitol online-kurzů obsahuje různě zaměřená cvičení, která vám pomohou osvojit si probranou látku
 • Testy – Online-kurzy obsahují řadu testů se správnými odpovědmi na závěr většiny kapitol, které vám pomohou otestovat nabyté znalosti. Online-Kurz koučinku obsahuje závěrečný test, který je nutný k získání certifikátu MiNDSET COACH

Konkrétně v E-Learningu najdete:

 • 32 videí v celkové délce 5 h 30 minut
 • 45 prezentací, k jednotlivým tématům
 • Velké množství textů, popisující a dovysvětlující jednotlivá témata
 • 14 jednoduchých cvičení k vybraným kapitolám
 • 25 cvičení z manuálu kouče přiřazené dle relevance ke specifickým kapitolám
 • Manuál zdravého sebevědomí (54 stran)
 • Manuál asertivity (46 stran)
 • Manuál zvládání negativních emocí (44 stran)
 • 16 krátkých, tématicky zaměřených testů
 • Manuál kouče (33 cvičení, 124 stran)
 • Závěrečný test

Jak probíhá E-Learning technicky?

Všechny E-Learningové kurzy kurzy jsou umístěny na našem elearningovém portálu www.learn-online.cz. E-learning používá technologii celosvětově rozšířeného Learning Management Systému (LMS) Moodle. LMS Moodle je nástroj, který používají k elearningu university a školy po celém světě.

Pro koho je kurz určen

V průběhu času jsem identifikoval 3 různé skupiny účastníků kurzů. Každá z nich má částečně rozdílné motivy a cíle. Kurzy se snažím koncipovat tak, aby obsah kurzu odpovídal očekávání všech účastníků:

  1. První skupina jsou účastníci, kteří absolvují kurz, protože se chtějí stát koučem a věnovat se koučinku profesionálně, nebo chtějí přidat koučink ke své stávající poradenské činnosti v jiné oblasti.
  2. Druhá skupina vnímá koučink jako nástroj osobního rozvoje, který je posune dopředu jak v zaměstnání tak i v osobním životě. Často jsou to lidé, kteří cítí, že potřebují nějakou výraznou životní změnu.
  3. Třetí skupina jsou  účastníci z firem a korporací, kteří chtějí používat koučink ke zlepšování komunikace, vztahů a nálady ve firmě, vedení a spolupráce jednotlivců i týmů.

Kurz je tedy vhodný pro toho,

 • kdo chce používat koučink jako doplněk své stávající poradenské činnosti v jiné oblasti (finance, výživa, sport apod.)
 • kdo chce používat koučink jako jednu z metod vedení lidí,
 • kdo chce začít používat koučink k pozitivnímu vlivu na sebe a své okolí v práci i osobním životě,
 • kdo se chce stát externím nebo interním koučem,
 • kdo si chce rozšířit obzor a rozvíjet svoji osobnost,
 • kdo chce využívat mentální trénink ve sportovní kariéře

Co vám kurz přinese

 • Naučíte se používat filozofii a metody koučinku k řízení vztahů v osobním i profesním životě
 • Kurz vám pomůže zvýšit vaši emoční inteligenci, která je zásadní nejen pro úspěch v koučinku ale i v prakticky všech oblastech života,
 • Budete lépe chápat vlastní i cizí myšlenkové pochody a porozumět tomu, proč se lidé někdy rozhodují tak, že to není v jejich prospěch
 • Naučíte se rychle rozpoznávat vlastní i cizí destruktivní a sebepoškozující mentální vzorce
 • Naučíte se, jak je možné postupně se začít zbavovat sebe-limitujících mentálních procesů, škodlivého a impulsivního chování
 • Zlepšíte vaše empatické schopnosti, naučit se dívat na věci z pohledu ostatních
 • Získáte úplně nový, účinný postoj k osobním a profesním cílům
 • Naučíte se iniciovat životní změny a lépe řešit problémy a konflikty

Bonusy

Účastníci kurzu získají zdarma kompletní MiNDSET Self-Help Program v hodnotě Kč 3 990 obsahující:

 • unikátní “Manuál kouče“ – 126 stran plných koučovacích otázek, praktických cvičení a nástrojů vhodných ke koučinku
 • „Manuál asertivity“ – kde se naučíte odstranit pasivní chování a začít myslet a chovat se asertivně
 • „Manuál zdravého sebevědomí“ – kde získáte metody, jak pracovat na posílení sebevědomí u sebe nebo vašeho okolí
 • „Manuál zvládání emočního stresu“ – který vám pomůže zvládat negativní emoce a pocity
 • „Relaxační manuál“ , který vás naučí správně relaxovat

Certifikace

Mindset Academy Certificate

Účastníci kurzu mají možnost absolvovat k závěru kurzu krátký test, jehož úspěšné zvládnutí je předpokladem získání certifikace a užívání certifikátu Mindset Coach© v budoucí koučovací praxi.

Lektor

Dr. Ivan ČernohorskýDSC_0046

Narodil se v Praze 1962. V roce 1979 odešel do Německa, kde se věnoval vrcholovému sportu (šerm) a vystudoval národní hospodářství. Od roku 1990 do roku 1993 pracoval jako vědecký asistent na katedře mezinárodních vztahů a monetární ekonomie na univerzitě ve Würzburgu, kde 1993 získal postgraduální doktorát v ekonomi.

V letech 1993 – 1997 pracoval v bankovnictví v Mnichově a v Praze. Od roku 1997 do roku 2005 řídil v ČR dceřiné společnosti německé Hypo-Bank, Baader Bank a nakonec působil jako generální ředitel Interbanky patřící do skupiny Bayerische Landesbank.

Od roku 2005 působí v oblasti lidských zdrojů. Pod značkou Mindset se věnuje vzdělávacím projektům „Mindset Coaching“, „Mindset Financial Coaching“ a provozuje e-learningovou platformu „Learn-Online“.

Zabývá se dlouhodobě tématy, kde se prolíná finanční chování lidí s psychologickými fenomény, zejména oblastmi „Behavioral Economics“ a „Behavioral Finance“. Blízká mu je ale i oblast mentálního koučinku ve sportu.

Konkurenční výhody

Kurz nabízí jedinečnou možnost získat během krátké doby přehled o koučinku. Jako žádný jiný kurz kombinuje interaktivní část s moderním e-learningem. Stačí vám investovat pouze dva dny vašeho času a zbytek absolvujete z pohodlí vašeho domova. E-learning nemá pevné časy, takže můžete studovat tak jak budete mít čas a chuť.

Objednáním kurzu vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami Mindset Academy s.r.o.

OBJEDNAT KURZ