› Intenzivní akreditovaný kurz koučinku

Intenzivní akreditovaný kurz koučinku

v kategorii: Aktuální kurzy


 • Název kurzu: Intenzivní akreditovaný kurz koučinku
 • Stručný popis kurzu:
  • Vzdělávací program pro budoucí kouče, akreditovaný Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže.
  • Program kombinuje distanční (e-learning) a prezenční výuku.
  • Rozsah vzdělávacího programu je 121 hodin, z toho 60 distančně a 61 prezenčně.
  • Začít distanční studium je možné kdykoliv.
  • Psychodiagnostika: V ceně kurzu. Testy vypovídají zejména o základním osobnostním nastavení, vnímání světa, způsobu rozhodování a preferovaných činnostech, čímž dávají základní rámec pro hledání prostoru pro další rozvoj.
  • Cenu kurzu ve výši 29.990,- Kč je možné uhradit najednou, před zahájením kurzu, nebo formou 12 měsíčních splátek po 2.999,-Kč.

  Termíny prezenční části kurzu:

  • od pondělí 4.června 2018 do pátku 8.června 2018 vždy od 9:00 do 15:05
  • od pondělí 11. června 2018 do čtvrtka 14. června 2018 vždy od 9:00 do 15:05

  Objednáním kurzu vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami Mindset Academy s.r.o.

 • Formát kurzu: Kombinovaný
 • Termín: 04.06.2018 až 14.06.2018, 9:00 do 15:05 hod
 • Místo konání kurzu: Vyšehrad Garden
  Na Pankráci 26
  Praha 4
  Zobrazit na mapě
 • Cena kurzu: 29 990 Kč vč. DPH

OBJEDNAT KURZ

Dr. Ivan Černohorský 2

Připravili jsme pro vás tento Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) akreditovaný vzdělávací program. Úspěšní absolventi vzdělávacího programu získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost „kouč“.

Akreditace ke stažení zde

FORMÁT KURZU

A. Distanční část

Vzdělávací program začíná distanční částí (e-learning), která obnáší ca. 60 hodin distanční výuky. S distanční výukou může student začít po přihlášce a úhradě ceny vzdělávacího programu.

B. Prezenční část

Prezenční část vzdělávacího programu v rozsahu 61 hodin vyučovacích hodin (45min) se bude konat:

 • od pondělí 4.června 2018 do pátku 8.června 2018 vždy od 9:00 do 15:05
 • od pondělí 11. června 2018 do čtvrtka 14. června 2018 vždy od 9:00 do 15:05

Vstupní předpoklady

 • ukončené střední vzdělání
 • dosažený minimální věk 19 let
 • základní uživatelská znalost práce na PC

Co se v průběhu kurzu naučíte:

 • používat filozofii a metody koučinku k řízení vztahů v osobním i profesním životě
 • lépe chápat vlastní i cizí myšlenkové pochody a porozumět tomu, proč se lidé někdy rozhodují tak, že to není v jejich prospěch
 • rozpoznávat vlastní i cizí destruktivní a sebepoškozující mentální vzorce
 • postupně se začít zbavovat sebe-limitujících mentálních procesů a škodlivého a impulsivního chování
 • zlepšovat své empatické schopnosti, a dívat se na věci z pohledu ostatních
 • získáte úplně nový, účinný postoj k osobním a profesním cílům
 • iniciovat životní změny a lépe řešit problémy a konflikty

Distanční vzdělávání  e-learning

Distanční vzdělání bude probíhat na e-learningovém portále www.learn-online.cz. Tento portál používá Learning Management System (LMS) Moodle. Moodle je osvědčený, mezinárodní LMS s českou podporou, který využívají vysoké školy po celém světě. Systém umožňuje umístění veškerého studijního obsahu jako jsou videa, prezentace, jakékoliv textové a obrazové dokumenty, nastavení  úkolů s automatickými správnými odpověďmi, testy s automatickou korekturou, testy k manuální korekci, komunikační blog pro účastníky, apod.

Distanční část je identická s Online studium koučinku – Mindset Coaching®.

Učební osnovy – Název předmětu

ZÁKLADY KOUČINKU

 • Historie a původ koučinku
 • Filozofický fundament koučinku
 • Principy koučinku
  Morální kodex koučinku
 • Osobnost a charakter kouče
 • Vymezení koučinku oproti ostatním profesím
 • Interaktivní workshop/diskuze „Co to je koučink“

KOMUNIKACE PŘI KOUČINKU

 • Úvod do komunikace v koučinku
 • Základy verbální komunikace
 • Správné a nesprávné otázky
 • Aktivní naslouchání
 • Neverbální komunikace

KOGNITIVNÍ PROCESY A KOUČINK

 • Fungování kognitivních procesů z fyziologického hlediska
 • Fungování kognitivních procesů z psychologického hlediska
 • Pomalé a rychlé myšlení
 • Limity rozumového aparátu
  Kognitivní deformace

EMOCE A KOUČINK

 • Role emocí při rozhodování
 • Role negativních emocí
 • Pozitivní psychologie a její využití

ZDOLÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK A KOUČINKU

 • Jak se vypořádat s obavami a strachem
 • Jak se vypořádat se stresem
 • Jak se vypořádat se sníženým sebevědomím
 • Jak se vypořádat s nedostatečnou asertivitou
 • Jak se naučit správně relaxovat

PRAKTICKÉ KONCEPTY KOUČINKU

 • Flow
 • Silné stránky
 • Neutrální myšlení/Centrování
 • Core Self Koncept

CÍLE A KOUČINK

 • Tradiční přístup k dosažení cílů (SMART)
 • Procesní přístup k dosažení cílů
 • Alternativní přístupy k dosažení cílů

PRAKTICKÉ A PROVOZNÍ OTÁZKY

 • Smluvní dokumentace
 • Ceník
 • Marketing

Způsoby ověření získaných znalostí a dovedností (zkoušky)

K závěrečné zkoušce budou připuštěni pouze účastníci kurzu, kteří absolvovali minimálně 80% prezenční části kurzu a 100% e-learningu.

Harmonogram zkoušek:

1. Domácí práce – odborný essay na téma koučinku (vyhotovený a vyhodnocený před
     prezenční zkouškou)

2. Online test za přítomnosti členů komise (na portále www.learn-online.cz) odpovědi na
     otázky s více odpověďmi, trvání 30 minut

3. Ústní zkouška členy komise, trvání 20 minut

4. Praktická zkouška – demonstrace koučinku, trvání 30 minut

Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky: min 70%

Tématické okruhy, ze kterých bude zkoušeno:

1. Principy a filozofie koučinku

2. Ohraničení koučinku k ostatním oblastem jako je mentoring, poradenství, terapie

3. Psychologické a neurovědecké poznatky, které koučink využívá

4. Základy mezilidské komunikace

5. Koučinková komunikace

6. Řešení konfliktů v mezilidských vztazích

7. Koučink a nalezení a stanovení cílů/úspěch/nový směr

8. Koučink a využívání silných stránek

9. Koučink a sebelimitující faktory

10. Koučink sebevědomí a asertivity

11. Koučink negativních emocí a stresu

12. Limity koučinku

Lektor a odborný garant kurzu

Dr. Ivan Černohorský

IMGP4877

Narodil se v Praze 1962. V roce 1979 odešel do Německa, kde se věnoval vrcholovému sportu (šerm) a vystudoval národní hospodářství. Od roku 1990 do roku 1993 pracoval jako vědecký asistent na katedře mezinárodních vztahů a monetární ekonomie na univerzitě ve Würzburgu, kde 1993 získal postgraduální doktorát v ekonomii. V letech 1993 – 1997 pracoval v bankovnictví v Mnichově a v Praze. Od roku 1997 do roku 2005 řídil v ČR dceřiné společnosti německé Hypo-Bank, Baader Bank a nakonec působil jako generální ředitel Interbanky patřící do skupiny Bayerische Landesbank. Od roku 2005 působí v oblasti lidských zdrojů. Pod značkou Mindset se věnuje vzdělávacím projektům „Mindset Coaching“, „Mindset Financial Coaching“ a provozuje e-learningovou platformu „Learn-Online“. Zabývá se dlouhodobě tématy, kde se prolíná finanční chování lidí s psychologickými fenomény, zejména oblastmi „Behavioral Economics“ a „Behavioral Finance“. Blízká mu je ale i oblast mentálního koučinku ve sportu.

Chcete začít s koučinkem ale nechcete platit najednou celý kurz? Můžete cenu kurzu rozložit do 12 měsíčních splátek po 2990 Kč. Přihlásit do kurzu a platit formou měsíčních splátek můžete zde.

Objednáním kurzu vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami Mindset Academy s.r.o.

OBJEDNAT KURZ