› Mindset Coaching® – Health | Kouč zdravého životního stylu

Mindset Coaching® – Health | Kouč zdravého životního stylu

v kategoriích: Aktuální kurzy, Zdraví


 • Název kurzu: Mindset Coaching® - Health | Kouč zdravého životního stylu
 • Stručný popis kurzu:
  • Zajímáte se o zdraví, výživu, fitness nebo anti-aging?
  • Chcete pomáhat ostatním zlepšit jejich zdraví, zvýšit sportovní výkonnost, zpomalit proces stárnutí, zhubnout a vypadat lépe nebo se jen cítit dobře?
  • Staňte se certifikovaným Mindset Coaching® – Health | Koučem zdravého životního stylu a součástí naší komunity koučů.
  • Absolventi kurzu mohou provozovat koučink pod značkou Mindset Coaching® – Health | Kouč zdravého životního stylu. Pomůžeme vám vybudovat vaši vlastní Health Coachingovou praxi.
  • Pro absolventy kurzu možnost účasti na pravidelných health-coachingových workshopech (začátek od září), kde se dozvíte novinky z oblasti koučinku zdravého životního stylu (za poplatek)
  • Kurz se koná 1 x týdně, vždy v sobotu,
   začátek 1. 6. 2019, konec 29. 6. 2019 (5 dní)
  • Obsaženo v ceně: Závěrečná zkouška a certifikát Mindset Coaching® – Health | Kouč zdravého životního stylu
  • Obsaženo v ceně: Videozáznam z kurzu a přístup k exkluzivnímu obsahu na naší e-learningové platformě www.learn-online.cz
 • Formát kurzu: Prezenční
 • Termín: 01.06.2019 až 29.06.2019, 10:00-16:00 hod
 • Místo konání kurzu: Na Pankráci 322/26
  14000 Praha 4
 • Cena kurzu: 24 990 Kč vč. DPH
 • Pro koho je kurz určen:

  Kurz je určen pro ty, kteří chtějí získat komplexní vzdělání v oblasti Koučinku zdravého životního stylu (Health Coachingu) a chtějí v budoucnu provozovat praxi Mindset Coaching® – Health | Kouč zdravého životního stylu.

OBJEDNAT KURZ

Health Coaching

V čem se Mindset Coaching® – Health Program liší od ostatních programů zaměřených na hubnutí a fitnes?

1. Změna chování – Program je zaměřený na psychologii změny chování: vycházíme z našich dlouholetých zkušeností v oblasti mentálního koučinku ve sportu.

2. Aktuální vědecký výzkum – V rámci tohoto programu pracujeme pouze s poznatky aktuálního vědeckého výzkumu. Vždy uvádíme zdrojové informace a upozorníme vás na oblasti, kde jsou současné výsledky vědeckého výzkumu nejednoznačné nebo rozporuplné.

3. Mentální a fyziologické aspekty – Program je holisticky zaměřený a obsahuje jak mentální tak fyziologické aspekty zdraví.

4. Profese Health Coach – Absolvování programu vám pomůže nastartovat vlastní koučinkovou praxi zaměřenou na koučink zdravého životního stylu.

5. Podpora – Získáte možnost obracet se na nás pro podporu v řešení klientských problémů.

6. Certifikát – Získáte certifikát, který vás bude opravňovat k používání značky Mindset Coaching® – Health | Kouč zdravého životního stylu.

7. Externí spolupráce a marketing - Budete mít možnost externě spolupracovat s Mindset Academy s.r.o. Pomůžeme vám s marketingem a eventuálně dalšími administrativně-obchodními aspekty koučinkové praxe.

8. Možnost regionálního zastoupení - Pro vybrané účastníky poskytujeme možnost regionálního zastoupení a spolupráce při výcviku Mindset® koučů.

9. Exklusivní obsah – Získáte přístup k elearningové platformě www.learn-online.cz. Budete zde mít k dispozici všechny potřebné podklady a informace, které pro provozování praxe budete potřebovat.

10. Měsíční semináře/workshopy – Pro absolventy kurzu možnost účasti na měsíčních seminářích/workshopech, kde se dozvíte novinky z oblasti koučinku zdraví a můžete si vyměnit zkušenosti.

Certifikát

Certifikát Health Coach (1)Absolventi kurzu, kteří úspěšně absolvují závěrečnou zkoušku, získají certifikát „Mindset Coaching® Health – Kouč zdravého životního stylu“

Program Mindset Coaching® – Health | Kouč zdravého životního stylu

Mindset Coaching® – Health Program má tyto 3 základní pilíře:

1. Psychologie změny (1. den)

Naše metodologie změny myšlení a rizikového chování je postavená na poznatcích moderní behaviorální psychologie. Dozvíte se, jaké jsou předpoklady a jaké podmínky musí být splněny, aby někdo mohl změnit své chování a začal se chovat zodpovědněji ke svému zdraví.

2. Fyziologické aspekty zdraví (2. až 4. den)

 • zdravá výživa, individuální nastavení makroživin
 • kvalita potravin
 • zdraví mikrobiomu
 • optimalizace tělesné hmotnosti
 • pohybové aktivity beroucí v potaz individuální cíle, věk a úroveň tělesné výkonnosti
 • spánek a relaxace
 • přerušovaný půst, mTOR, IGF1, inzulín,  autofagie, imunita, nemoci a stárnutí

3. Mentální aspekty zdraví (5. den)

 • osvědčené metody mentálního tréninku z oblasti vrcholového sportu a speciálních vojenských jednotek
 • práce s myšlením a základy kognitivně behaviorální terapie
 • základy meditace
 • základy mindfulness
 • spiritualita, filozofie a životní hodnoty

Proč hraje Health Coaching důležitou roli a má tak velkou perspektivu?

Náš zdravotní systém dělá velké pokroky v léčení akutních onemocnění, ale není nastaven a nemá kapacity na to, aby lidem pomáhal měnit jejich rizikové chování. Bohužel se většinou zaměřujeme pouze na léčení symptomů a ne na skutečné, prvotní příčiny chorob.

Death_to_stock_laneways_20

1. Civilizační choroby

 • Meatbolický syndrom: je komplex zdravotních problémů, které se často vyskytují souběžně a výrazně zvyšují pravděpodobnost onemocnění na infarkt, mozkovou mrtvici nebo diabetes typu 2. Jedná se o vysoký krevní tlak, zvýšenou hladinu glukózy v krvi, viscerální tuk/velký objem pasu, nízkou hladinu HDL a/nebo vysokou hladinu LDL cholesterolu a triglyceridů. Metabolický syndrom úzce souvisí s nadváhou a tělesnou neaktivitou a v ČR jim trpí ca. 30% populace ve věkové skupině nad 50 let (víc než 1 milon lidí).
 • Diabetes: 33,9% mužů a 32,3% žen v ČR má prediabetes nebo diabetes. Úmrtí způsobená cukrovkou jsou ve srovnání s EU dvojnásobná, neustále se zvyšují a jsou 6. nejčastější příčinou.
 • Vysoký krevní tlak: 47,0% mužů a 26,3% žen v ČR má vysoký krevní tlak
 • Podle American Cancer Society souvisí 42% úmrtí na rakovinu s behaviorálními, t.zn. chováním ovlivnitelnými faktory jako je kouření, alkohol, stravovací návyky, fyzická aktivita a pod.
 • Behaviorálním rizikovým faktorům lze přičítat více než 35% podíl na celkové zátěži všech nemocí.

2. Obezita v ČR (srovnání roku 1976 proti 2016)

 • Podíl osob s nadváhou (BMI 25-29,9): 44,1% populace (nárůst +14%)
 • Podíl obézních osob (BMI 30-34,9,9): 21,1% populace (nárůst +117%)
 • Podíl osob s extrémní obezitou (BMI 35+) : 6,2% populace (nárůst +520%)
 • Podíl dětí s nadváhou: 19,9% (nárůst +121%)
 • Podíl obézních dětí: 12,3% (nárůst +669%)

Proč je změna životního stylu tak těžká?

Death_to_Stock_idle_13

Člověk by si mohl myslet, že stejnou měrou, jak společnost bohatne a zvyšují se výdaje na zdravotní péči i prevenci chorob, se zlepšuje i zdraví lidí. Bohužel má zvyšování životního standardu i své stinné stránky. Jedná se o celý komplex příčin, který vede k dramatickému nárůstu civilizačních chorob jako je diabetes, kardiovaskulární choroby a rakovina. Za většinou z těchto onemocnění stojí plíživé změny životního stylu. Pokud ponecháme stranou zneužívání návykových látek (alkohol, nikotin, drogy), jsou 3 nejdůležitější příčiny současných tragických zdravotních trendů

 • stravovací návyky,
 • nedostatek pohybových aktivit a
 • stres.

V USA od roku 2015, poprvé v historii, 3 roky v řadě klesá střední délka života. Jak se tyto faktory dlouhodobě podepíší na zdraví našich dětí, dnes ještě nikdo nedokáže odhadnout.

Správně se stravovat, více se hýbat a méně se stresovat. Je to jednoduché. To přece dokáže každý. Nebo? Bohužel změna chování a změna zažitých návyků je nesmírně těžká a málokdo je schopen jí sám zvládnout. Proč je tomu tak? Jedna z příčin leží ve fyziologii našeho mozku, který se snaží šetřit energií a tudíž automatizovat většinu aktivit. Ukládají se tak podvědomé mentální vzorce, které lze jen velmi obtížně měnit.


Existují ale osvědčené metody, jak změny chování docílit lze. Tyto metody se v rámci kurzu naučíte efektivně používat.


Diety a metabolismus

Death_to_stock_Dinner_damo_12 (1)

Většina diet se mylně zakládá na mechanickém pojetí lidského metabolismu. Ve své podstatě vychází z toho, že je jedno, co jíte, ale nejdůležitější je energetická bilance, to znamená poměr kalorií, které spálíte a kalorií, které přijmete. V tomto pojetí lze zhubnout pouze tehdy, pokud vytvoříte energetický deficit. Krátkodobě to může fungovat, ale dlouhodobě se naše tělo uprutně brání tím, že sníží bazální metabolický obrat. Dieta, při které máte hlad, je psychicky nesmírně náročná a dlouhodbě neudržitelná. Jakákoliv dieta je k ničemu, pokud nevede k trvalé změně životního stylu.


Ukážeme vám,  jak lze náš metabolismus „hacknout“ a jak změnit složení stravy a vaše stravovací návyky tak, abyste trvale zhubli a cítili se lépe.


Mikrobiom

Death_to_Stock_Fall_Dinner_17Zásadní roli při hubnutí tvoří vedle skladby makroživin, složení našeho mikrobiomu. Lidské tělo se skládá z ca. 30 bilionů lidských buněk a 39 bilionů bakterií (dříve se uváděl dokonce poměr 1:10, kde se do cizích organismů žijících v našem a na našem těle započítávaly i viry a houby). Velká část těchto cizích organismů s námi žije v symbióze v našem trávicím traktu a je nejenom zdraví prospěšná, ale pro život zcela zásadní. Možná bychom měli pozměnit pohled sami na sebe a uvědomit si, že většinu našeho těla tvoří cizí organismy, které mají své “vlastní zájmy“, ovlivňují naši psychiku a mohou měnit i naše chování a stravovací návyky.


V kurzu vám zprostředkujeme nejmodernější poznatky z oblasti výzkumu mikrobiomu a jeho souvislost s psychikou, stravovacími návyky a tělesnou hmotností.


Pohybové aktivity, nemoci a stárnutí

DeathtoStock_Fitness13

Vedle stravování hraje pohyb pro naše zdraví zásadní roli. Jedná se o nejúčinější prostředek, který léčí a zabraňuje vzniku chorob. V průběhu stárnutí klesá množství mitochondrií a zároveň i jejich schopnost absorbovat kyslík a vytvářet ATP (adenosintrifosfát), který je energetrickým zdrojem pro všechny buňky. Proto nám věkem klesá výkonnost, kterou můžeme měřit všem sportovcům známým VO2max. Správně nastavené pohybové aktivity tento proces nejenom zpomalují, ale je možno jej zcela zvrátit. Ne všechny druhy pohybových aktivit mají ale stejné účinky a hodí se pro kohokoliv.


V rámci kurzu se dozvíte, jaký druh pohybu je pro konkrétního člověka v jeho věku, úrovni fitnesu a celkové specifické situaci vhodný.


OBJEDNAT KURZ