› Objednávka

Objednávka kurzu ”Akreditovaný kurz koučinku 9.4. - 28.5.2019”


 • Zvolili jsme formát kurzu, který spojuje e-learning na naší e-learningové platformě www.learn-online.cz s prezenčním kurzem.
 • Prezenční kurz se zaměřuje zejména na praktický nácvik koučinku a to jak v roli kouče, tak i v roli koučovaného. Týdenní rozestupy mezi jednotlivými kurzy jsou ideální pro to, aby si účastníci mohli získané dovednosti v mezidobí vyzkoušet v praxi.
 • Vzhledem k tomu, že koučinkové lekce se pod dozorem lektora zaměřují na reálné problémy/cíle účastníků, vede absolvování kurzu zpravidla u všech účastníků k značnému osobnostnímu růstu. Mnohým účastníkům se v průběhu kurzu výrazně změní život.

Co v kurzu najdete a co ne

Najdete:

 • Vědecký, racionální přístup
 • Empiricky ověřené, statisticky podložené metody

Nenajdete:

 • Esoteriku, okultní vědy, iracionální a vědecky neověřené metody

Formát kurzu

 • 8 týdenní vzdělávací program pro budoucí kouče, akreditovaný Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže.
 • Program kombinuje distanční (e-learning) a prezenční výuku.
 • Rozsah vzdělávacího programu je 121 vyučovacích hodin (45 min), z toho 60 distančně a 61 prezenčně
 • Začít distanční studium je možné kdykoliv.
 • Splátky: Kurz lze hradit i formou 3 splátek: 1. splátka ve výši 20.000 kč před začátkem kurzu, 2. splátka ve výši 15.000 Kč 1 měsíc po zahájení a 3. splátka ve výši 15.000 Kč nejpozději poslední den  kurzu 28.5.2019

Termíny prezenční části kurzu:

1 x týdně vždy v úterý od 9. dubna 2019 do 28. května 2019 vždy od 9:00 do 15:00

Bonus: Nová kniha Ivan Černohorského HLAVA NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL ČLOVĚKA, Ilustrovaný manuál pro každodenní šílenství

Objednáním kurzu vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami Mindset Academy s.r.o.

Cena kurzu: 49 990 Kč s DPH

Objednat kurz

1. Iniciály

2. Fakturační údaje

3. Způsob platby

4. Části kurzu

5. Místo kurzu