› Online kurzy

Online kurzy


ONLINE KURZ KOUČINKU

Online kurz koučinku – Mindset Coaching®Head1

Online kurz koučinku Mindset Coaching® spočívá ve více než 30 sestříhaných autentických videích z prezenčních kurzů, manuálů, odborných textů, cvičení a testů. Na konci kurzu máte možnost absolvovat test a získat certifikát „Mindset Coach“.

ONLINE KURZY OSOBNÍHO ROZVOJE

Print1ONLINE KURZ: Komplexní osobní rozvoj: Asertivita, Sebevědomí, Obavy a stres

Tento kurz zaměřený na osobní rozvoj kombinuje všechny tři následné kurzy zaměřené na budování zdravého sebevědomí, asertivitu a zvládání negativních emocí. Ukáže vám, jak můžete sami pracovat na rozvoji vašeho sebevědomí, asertivity a jak zvládat strach, stres a obavy.


Building_DialogueONLINE-KURZ: Jak se naučit asertivitě

Všichni se rodíme přirozeně asertivní. Většina lidí ale svoji přirozenou asertivitu autoritativní výchovou v průběhu dětství ztratí a asertivitě se musí v dospělosti znovu učit. V kurzu se naučíte čelit neférovým požadavkům vašich přátel, příbuzných nebo nadřízených a získáte lepší kontrolu v situacích, které jsou pro vás důležité.


PrintONLINE-KURZ: Budování zdravého sebevědomí

Nízké sebevědomí může ovlivnit výsledky v práci nebo ve škole. Lidé se sníženým sebevědomím mohou stabilně dosahovat nižších výkonů, než jakých jsou schopní, protože věří, že nejsou tak dobří jako ostatní. Pokud se vyhýbáte výzvám ze strachu, že je nezdoláte, nebo máte potíže uvěřit, že jakýkoli kladný výsledek je důsledkem vašich vlastních schopností nebo kvalit, je možné, že tak jako většina lidí trpíte sníženým sebevědomím.

HiResONLINE-KURZ: Využijte stres a strach ve svůj prospěch

Tento kurz vám ukáže, jak vidět v negativních emocích přítele, který nám pomáhá řešit problémy. Zároveň se naučíte, jak se jich zbavit tím, že odstraníte jejich původ. Naučí vás ale také rozpoznávatkdy jsou tyto signály zbytečné, kdy nám nepřináší žádný užitek a jak se jich pak efektivně zbavit.