› Pravidla a zdravé sebevědomí

Pravidla a zdravé sebevědomí

v kategorii: Příspěvky


Pravidla a zdravé sebevědomí

Pravidla a předpoklady pro život řídí naše chování a pomáhají nám v každodenním životě. Samy o sobě tedy nejsou škodlivé. Musíme jen zjistit, jaké jsou ty naše.

Mnohá pravidla jsou užitečná, pokud jsou realistická a flexibilní.

„Lidé by neměli řídit, když pijí alkohol.“ – Toto je příklad užitečného pravidla, které nám může pomoci přežít, protože člověk pod vlivem se hůře soustředí a pomaleji reaguje.

Užitečná pravidla se také dokáží přizpůsobit různým situacím. Nic na světě není jisté a nemůžeme ovládat všechno, takže volnější pravidla jsou obvykle užitečnější než absolutní pravidla.

Volnější pravidloAbsolutní/škodlivé pravidlo
 • „Bylo by skvělé, kdybychom se snažili a vypracovali tento projekt, jak nejlépe zvládneme.“
 • „Za každou cenu musíme vždy odvést nejlepší práci, ať už jsou podmínky jakékoliv.“
 • Vztahuje se ke konkrétnímu úkolu a žádá co nejlepší výkon za daných okolností.
 • Vyžaduje konkrétní úroveň výkonu („nejlepší práci“) v každé situaci (vždy a musíme).
 • Bere v úvahu situaci, kdy z nějakého důvodu nebude možné splnit běžný standard (např. kvůli nemoci nebo složité osobní situaci).
 • Nebere ohled na vnější okolnosti (za každou cenu).
 • Dá se naplnit.
 • Nerealistické, přehnané, nepřizpůsobivé.
 • Vše je v našich rukách – splnění pravidla můžeme ovlivnit, protože záleží jen na nás.
 • Udržuje naše sebevědomí nízké, protože ho nemůžeme splnit za každých okolností.

Škodlivá pravidla a nízké sebevědomí

Nízké sebevědomí je v zásadě negativní sebehodnocení a to se odráží v negativních přesvědčeních jako „jsem neschopný“ a často vychází z negativních zkušeností v dětství. Abyste své sebevědomí uchránili, vyvinuli jste si pravidla a předpoklady jako:

 • „Nesmím nikdy požádat o pomoc, nebo se mi budou ostatní smát.“
 • „Nesmím si nikdy naložit příliš těžký úkol, nebo ostatní uvidí, že jsem úplný blbec.“
 • „Musím za každou cenu vyhrát, nebo si o mě všichni budou myslet, že jsem looser“

Zdá se, že tato pravidla vaše sebevědomí chrání, ale ve skutečnosti ho udržují nízké. Když svá pravidla dodržujete, nemáte šanci otestovat pravdivost svých přesvědčení. Vezměme si předpoklad jako „Nesmím nikdy požádat o pomoc, nebo se mi budou ostatní smát.“ Nikdy nezjistíte, jak by na vaši žádost ostatní reagovali, když to nezkusíte. Nejspíš byste zjistili, že se najdou lidé, kteří vám rádi podají pomocnou ruku a nebudou se smát. Svůj předpoklad ale nikdy nevyvrátíte a vaše přesvědčení zůstává netknuté.

Tato pravidla na vás také vyvíjí velký tlak. Slova jako „nesmím“ a „nikdy“ ukazují na neměnnost a nepřizpůsobivost pravidla, nutí vás chovat se neustále jen jedním způsobem a nedovolí vám se přizpůsobit jiné situaci.

Tento text a mnoho dalších, včetně videí, cvičení a testů je součástí Online kurzu koučinku – Mindset Coaching®