› Iracionalita lidského rozhodování

Iracionalita lidského rozhodování

v kategorii: Příspěvky


Mentální pasti, do kterých často šlapeme, když se rozhodujeme

iracionalita-lidskeho-rozhodovani

Špatná rozhodnutí nám mohou zruinovat osobní život, připravit o všechny peníze,  přivést firmu ke krachu nebo v extrému způsobit globální konflikt.

Problém s lidským rozhodováním leží v tom, že naše myšlení je neustále ovlivňováno určitými tendencemi a nebo anomáliemi, které se u nás evolučně vyvinuly a kdysi nám pomáhaly přežít, ale které nyní velmi často vedou k iracionálním rozhodnutím.

Náš mozek, aby byl schopen obsáhnout komplexitu u většiny rozhodovacích procesů, využívá hrubé odhady a nebo rozpoznávání známých vzorců, ke kterým pak přiřazuje konkrétní emoce. Tento proces, v případech kdy se jedná o dobře známé opakující se situace, vede k dobrým výsledkům, často ale také k výsledkům, ze kterých si později rveme vlasy.

Špatná rozhodnutí děláme někdy proto, že jsme “odflákli” rozhodovací proces a  nesnažili se posbírat všechny dostupné informace, porovnat všechny možné alternativy, zvážit správně náklady, přínosy a rizika našeho rozhodnutí.

Často leží špatná rozhodnutí ale v hlubinách fungování našeho mozku, který nás vede přímo do psychologických pastí:

Efekt kotvení

Efekt kotvení vede k tomu, že když vyhodnocujeme dostupné informace, klademe nadměrný důraz na první informaci, kterou získáme. První dojmy, informace, komentáře a data “ukotví” následné myšlenky a rozhodování.

Status-Quo efekt

I když existují lepší alternativy, často lpíme na situaci, ve které se právě nacházíme. Minimalizujeme tím rizika a bráníme se zodpovědnosti a kritice za eventuální špatná rozhodnutí.

Efekt ztracených nákladů

Máme tendenci lpět na špatných, minulých rozhodnutích, v horších případech se je snažit kompenzovat. Tento efekt “potopil” již nejednoho investičního bankéře.

Vyhledávání potvrzujících faktů

Poté co uděláme nějaké rozhodnutí, hledáme potvrzující fakta pro naše rozhodnutí. Fakta, která jsou s naším rozhodnutím v rozporu, ignorujeme.

Efekt přehnaného sebevědomí

Pokud se nám v minulosti něco podařilo, vede to často k přehnanému sebevědomí, že se vám něco takového musí povést zase, i když se třeba úplně změnila situace.

Efekt rizikoaverze

Když jsme při našem rozhodování konfrontováni s nejistotou, máme tendenci rozhodovat se pro méně riskantní alternativu i když podstoupení většího rizika by nám mohlo přinést značné benefity.

Efekt dramatických událostí

Při našem rozhodování zohledňujeme nedávné, dramatické události a jiné časově vzdálenější a ne tak spektakulární ignorujeme, přesto že jsou pro výsledek našeho rozhodnutí důležité.

Chcete se naučit bránit těmto psychologickým pastem, nebo je naopak využívat ve svůj prospěch?

Online kurz koučinku – Mindset Coaching®