› Reflektivní naslouchání

Reflektivní naslouchání

v kategorii: Příspěvky


naslouchani

 

Naučte se naslouchat

Komunikace patří mezi základní životní potřebu každého člověka. Jen málokdo si ale uvědomuje, že nezahrnuje jen schopnost mluvit, ale především schopnost naslouchat. Naslouchání je důležité, neobejdeme se bez něj v práci, v běžném životě, v partnerství…zkrátka v mezilidských vztazích obecně. Přitom právě tato dovednost bývá často opomíjena. Důkazem toho jsou chyby, kterých se v komunikaci dopouštíme – skáčeme do řeči, nevěnujeme plnou pozornost, dotyčnému, který nám něco sděluje, často nám utíkají myšlenky, uniká význam i skutečné souvislosti. Snažíme se překotně reagovat, obracet pozornost na sebe, poskytovat vlastní doporučení a rady, aniž by o ně druhý vůbec stál.

Reflexe a řeč těla

Předně je třeba si uvědomit, že samotné naslouchání je víc než obyčejného poslouchání. Musíme při něm věnovat maximální pozornost druhému člověku a naladit se na něj. Abyste si potvrdili, že jste stále v obraze, ujistěte se, že správně chápete, o čem mluví, shrňte to, co váš protějšek říká, zaměřte se na obsah a fakta – významně tak snížíte pravděpodobnost nedorozumění. Nebojte se přiznat, když něčemu nerozumíte. Zapojit je třeba nejen uši, ale také oči – právě oční kontakt je totiž velice důležitý, a to nejen k udržení pozornosti. Ledacos z něj totiž můžete vyčíst. Soustřeďte se také na neverbální komunikaci, všímejte si řeči těla, gest a výrazů – tyto signály toho totiž mohou hodně prozradit. Buďte empatičtí, snažte se reflektovat pocity, které váš protějšek prožívá – cesta k odhalení emocí vede právě přes pozorování chování. Emoční dimenzi konverzace je třeba věnovat velkou pozornost – zachytit emoce je totiž náročnější než zachytit slovní obsah sdělení.

Opravdové umění

Naslouchat je opravdové umění, ne každý ho ovládá, každý se ho však může naučit. Pokud se vám to povede, přinese vám to mnoho výhod. Pomůže vám zlepšit vztahy i dosáhnout úspěchu v osobním či profesním životě. Tak, rozviňte svou empatii a s ní související techniky naslouchání. Prospějete tím nejen sobě, ale i svému okolí.