› Finanční koučink

Finanční koučink

v kategorii: Příspěvky


SAMSUNG CAMERA PICTURESPlánování vašich finančních záležitostí představuje způsob, jak si vybudovat bezpečnou budoucnost a účinně se vypořádat s našimi výdaji a potřebami. Jedná se o postupy, jak získat kontrolu nad osobními financemi a osvojit si v této oblasti schopnost řídit vlastní budoucnost.

Finanční koučink vám pomůže převzít kontrolu nad vašimi financemi a určit, které finanční cíle nejlépe odpovídají vašim záměrům a plánům do budoucna.

Typický postup finančního koučinku

Finanční koučink je postavený na stejným principech jako koučink kterékoli jiné oblasti našeho života a směřování:

 • navázání důvěrného a rovnocenného vztahu kouč–klient,
 • definování cílů,
 • tvorba akčního plánu,
 • určení potřebných zdrojů a nástrojů pro realizaci plánu,
 • monitoring pokroku cesty za stanovenými cíli,
 • zpětná vazba a doporučení k dalším krokům.

Stanovení cílů – co hraje roli

Nastavení životních cílů nám pomůže si vyjasnit, čeho chceme vlastně dosáhnout. Díky tomuto přístupu zvýšíme své šance na to být v životě úspěšní a zdaleka se to nemusí týkat jen finanční sféry. Nicméně, plánování cílů by nemělo odvádět naši pozornost od toho, co děláme právě teď.

Se stanovením cílů úzce souvisí faktory, jako jsou: velikost a struktura rodiny (kolik osob žije v rodině, kolik z nich je výdělečně činných a kolik se jich musí spolehnout na druhé – např. děti, hendikepovaní, starší osoby atd.), zdravotní stav (ovlivňuje schopnost vydělat peníze a jejich potřebu v budoucnu, potřebu bezpečí a toleranci k riziku), výběr zaměstnání (potřeba zdrojů na vzdělání, kdy začnu vydělávat a jaký potenciál výše příjmu budu mít, nároky na provoz zaměstnání – např. pracovní doba a míra jeho flexibility) a věk.

Na začátku dospělosti máme relativně malé nároky na příjem; nemáme nikoho, kdo by byl na nás závislý. Soustředíme se na naši kariéru a naše ochota riskovat je vysoká. V běhu naší kariéry rostou naše příjmy a získáváme majetek, rostou ale také naše nároky na životní styl a naše výdaje (také v souvislosti s rozšiřováním rodiny). V pokročilém věku pak opět klesají nároky na výdaje, klesá závislost na příjmech z práce a roste závislost na dosaženém majetku a příjmech z investic. Snižuje se odpovědnost za druhé osoby (odrostlé děti) a zvyšuje se objem volného času.

Analýza stávající situace

Při finančním plánování je na počátku vhodné vypracovat si přehled aktiv, která máme k dispozici (nemovitosti, hotovost, cenné papíry, auto, elektronika, vybavení domácnosti), a pasiv (hypotéka, leasing na auto, spotřebitelský úvěr, nezaplacené účty, ostatní dluhy). A také porovnat příjmy (příjem z práce, dividendy, příjmy z pronájmu nemovitosti) a výdaje domácnosti (úroky a splátky úvěrů, bydlení, jídlo, auto/benzín).

Plánování v čase

Obecně lze rozdělit finanční cíle na krátkodobé (např. snížení zadlužení prostřednictvím příjmů z práce), střednědobé (například akumulace aktiv) a dlouhodobé (zabezpečení na stáří díky dividendům a příjmům z investic). Nejakutněji pochopitelně řešíme nedostatek financí v krátkodobém horizontu, po jeho odstranění se můžeme postupně věnovat plánování v déledobější perspektivě.

Příklad: výběr možných řešení a jejich vyhodnocení

Pokud řešíme konkrétní zadlužení, nabízí se možnost buď druhé práce nebo práce přesčas, nebo snížení životních výdajů. Větší objem práce s sebou přináší zvýšení příjmu, aniž bychom museli snižovat životní úroveň, budeme však mít nedostatek volného času a může nám hrozit riziko vyhoření. Díky snížení životních výdajů zvýšíme naše úspory, aniž bychom museli pracovat více. Tím, že se musíme omezit, však nemůžeme dělat věci, které nám dělají radost a můžeme nám hrozit, že svou snahu brzy vzdáme pod vlivem konzumního okolí.

Pro kterou variantu se rozhodneme, je čistě na našich osobních preferencích. Díky koučinku bychom měli dojít k té pro nás nejoptimálnější. Také nám může pomoci odhalit, že často nemusí být řešení situace černobílé, a že může existovat ještě jiná, výhodnější cesta, kterou bychom jinak přehlédli.

Možné motivy finančního koučinku

K finančnímu plánování nás nemusí přivést jen problémy spojené s momentálním krátkodobým zadlužením. Můžeme díky němu také:

 • skoncovat s prokrastinací a odkládáním vlastních cílů,
 • získat zabezpečení na důchod,
 • nalézt dlouhodobou finanční rovnováhu,
 • skoncovat s impulzivním nakupováním,
 • snížit zbytečné výdaje,
 • zvýšit míru úspor,
 • získat finanční nezávislost.

Aspekty finančního koučinku

Nasměrování k vyváženému finančnímu plánování s sebou přináší změny ve třech hlavních oblastech. Tou první je změna myšlení. Musíme si uvědomit, že nejsme obětí systému a převzít zodpovědnost za svoje chování. Nepotřebujeme usilovat o uznání okolí a dosažení nějakého statutu prostřednictvím symbolů – jsme dobří takoví, jací jsme.

Se změnou myšlení přichází také změna chování. Potřebujeme si osvojit asertivitu, být schopni říkat ne a odolávat manipulaci a tlaku okolí. Musíme se naučit zodpovědnosti za své osobní finance a být schopni je kontrolovat. Je potřeba odstranit prokrastinaci a dodržovat včasné placení účtů. Také je důležité průběžně sledovat, zda je cena toho, co nakupujeme, přiměřená našim příjmům a vyvarovat se impulsivnímu nakupování.

V neposlední řadě potřebujeme získat určité vědomosti a nástroje, se kterými budeme při finančním plánování pracovat. Musíme se zorientovat ve finančních produktech, cash flow atd. a být schopni sestavit rozpočet. Měli bychom mít povědomí o tlaku a tricích prodejců a celé finanční branže a manipulaci okolí. Je také potřeba si uvědomit a korigovat naše přirozené iracionální mentální sklony a chyby v našem rozhodování.

Na změnu myšlení a odstranění iracionálního chování v oblasti financí je zaměřen náš Online kurz finančního koučinku

eva-lazokovaAutor: Mgr. Eva Lázoková