› Šťastné neurochemikálie

Šťastné neurochemikálie

v kategorii: Příspěvky


Happy Chemicals

Po našich dávných předcích jsme zdědili mozek, který se soustředí na přežití – přežití našeho těla a našich genů. Náš mozek nás odměňuje dobrým pocitem, když vidíme příležitost pro naše geny a špatným pocitem, když nějakou příležitost ztratíme. Většina těchto reakcí je přednastavená v našem mozku. Rozpoznávání konkrétních hrozeb a příležitostí se ale učíme od narození v průběhu našeho života. Vše co nám v minulosti udělalo dobře, vytváří v našem mozku neuronové cesty, které vedou k produkci “šťastných” hormonů, které nám říkají “to je pro tebe dobré”, „toho chci víc“. Zkušenosti, které jsme v minulosti vnímali jako negativní, vytváří neuronové cesty k produkci “stresových” hormonů, které nám říkají “to je pro tebe špatné”, „nedělej to“. Evolučně mladá mozková kůra skenuje okolí a vyhledává pozitivní i negativní situace, které známe z minulosti. Limbický systém (hippocampus, amygdala, pituitary, hypothalamus a další struktury) vytváří “neurochemikálie”, které našemu tělu říkají “to je pro tebe dobré, jdi za tím” a “to je pro tebe špatné, vyhni se tomu”. Evolučně starší limbický systém nám pomocí neurochemikálií a s nimi spojených pozitivních a negativních pocitů říká, co bysme měli dělat a čemu se vyhnout. Mozková kůra “prosívá” informace a směřuje naši pozornost, limbický systém iniciuje akci. Hlavní neurochemikálie jsou:

Dopamin 

Říká nám, kterým směrem investovat naši energii, abychom dosáhli potenciální odměny. Ta může být materiální jako je jídlo, nebo sociální jako je kariéra, nebo prostě dosažení nějakého cíle. Dopamin je uvolňován, když děláme kroky směrem k dosažení tohoto cíle (například úspěch ve sportovním utkání). Dopamin se v těle rychle odbourává a my chceme rychle další odměnu ve formě další dávky dopaminu. Kokain, počítačové hry ale i cukr a sůl uvolňují dopamin a vytváří tak závislosti.

Co dělat, aby náš mozek vylučoval dopamin a my jsme se cítili lépe, aniž bychom spadli do pasti závislostí:

 • Slavit i malé úspěchy
 • Pokračovat na cestě k našemu cíli
 • Rozdělovat nepříjemné úkoly na malé části
 • Dávat si realistické cíle

Endorfin

Tlumí bolest, uvolňuje se při sportovním výkonu, který jde za hranici naší běžné kapacity, při smíchu nebo pláči.

Co dělat, aby náš mozek vylučoval Endorfin a my jsme se cítili lépe:

 • Často se smát
 • Když je to nutné, tak plakat
 • Sportovat, ale tak, aby to vždy byla zábava, největšího úspěchu dosáhneme když budeme střídat různé sporty/aktivity
 • Protahovat se

Oxytocin

Uvolňuje se, když někomu důvěřujete, nebo cítíte, že někdo důvěřuje vám.  Sociální aliance podporují přežití a náš mozek nám to signalizuje pomocí dobrého pocitu sounáležitosti se skupinou. Pocit bezpečí je způsobený oxytocinem. 

Co dělat, aby náš mozek vylučoval Oxytocin a my jsme se cítili lépe:

 • Přistupovat k lidem s důvěrou
 • Být sám důvěryhodný
 • Najít si svoji metodu, komu důvěřovat a komu ne

Serotonin 

Vzbuzuje dobrý pocit z toho, že nás ostatní respektují. Na jedné straně hledáme respekt, nebo sociální dominanci, na druhé straně se vyhýbáme bolesti spojené s konflikty. Do konfliktu jdeme pouze tehdy, když cítíme převahu. Neustále se z tohoto důvodu srovnáváme s ostatními. Serotonin je vylučován, když se chováme asertivně a získáváme si respekt.

Co dělat, aby náš mozek vylučoval Oxytocin a my jsme se cítili lépe:

 • Buďte pyšní na to, čeho jste dosáhli
 • Užívejte si váš sociální status
 • Uvědomujte si, jaký vliv máte na vaše okolí

Kortizol

Pokud se cítíme v bezpečí před hrozbami, které by bezprostředně ohrožovaly náš život, jako je hlad, zima a predátoři, náš mozek hledá další potenciální nebezpečí v sociální oblasti. Kortizol způsobuje pocity obav, strachu a stresu a vylučuje se, když očekáváme události, které spojujeme s fyzickou nebo psychickou bolestí. Kortizol nás  nepříjemným pocitem varuje a nutí nás tak, vyhýbat se potenciálnímu nebezpečí. Často je kortizol vylučován na základě neuronálních spojení vzniklých v dětství nebo v dospívání. Pokud se s podobnou situací setkáme nyní, náš mozek vylučuje Kortizol a my cítíme obavy nebo stres. Reakce mozku tak často není adekvátní momentální situaci. Pokud nás například někdo kritizuje, náš mozek produkuje kortizol, jako kdyby náš život byl v ohrožení. Podobně je tomu i u sociálního vyloučení (vyhazov z firmy = vyloučení ze stáda = nebezpečí života). Pocit snížení sociálního statutu vede k vylučování kortizolu a ke stresu. Naše mozková kůra neustále vytváří scénáře ohledně budoucích odměn. Nenaplněná očekávání vedou k vylučování kortizolu a ke stresu. Další důležitou chemikálií je Adrenalin. Pokud se cítíme ohroženi, signalizuje Adrenalin, že něco je extrémě důležité pro naše přežití. Adrenalin připravuje naše tělo na boj nebo útěk.

Co dělat, aby náš mozek nevylučoval tolik Kortizolu a my jsme se cítili lépe:

 • Vidět problémy v širší perspektivě a uvědomit si, že se často stresujeme kvůli úplných hloupostem
 • Nezabývat se problémy, na které nemám vliv, nebo které nemají řešení
 • Jógové dýchání
 • Meditace
 • Absolvovat náš Intenzivní kurz koučinku :-)