› Stres management: 10 Strategií jak snížit hladinu stresu

Stres management: 10 Strategií jak snížit hladinu stresu

v kategorii: blog


stress management

1. Používejte přerámování – Dívejte se na stresující situaci nebo problém z jiného úhlu a pokuste se ji vysvětlit pozitivně nebo neutrálně.

2. Zlepšete vaše plánování – Stres většinou pramení z nejistoty a tu je možné snížit důkladnou přípravou a plánováním. Začněte proto používat plánovací nástroje, checklisty, udělejte si finanční plán.

3. Učte se relaxovat – Relaxační techniky jako je hluboké a pravidelné dýchání, progresivní svalová relaxace (napínání a uvolňování svalů) a vizualizace uklidňujících jevů (mraky plynou na nebi, voda teče v řece, mořský příboj a cokoliv na vás má uklidňující vliv)

4. Soustřeďte se na vaše hodnoty – Před stresujícími událostmi si uvědomte vaše centrální hodnoty. To může být například spokojený rodinný život, svoboda, nebo nezávislost. Prostě něco, co stresující událost nemůže ovlivnit. Tyto představy snižují hladinu stresového hormonu kortizolu.

5. Uvědomte si v čem jste opravdu dobří – Tím, že si uvědomíte a využijete nějakou z vašich silných stránek, snížíte pocit stresu a budete spokojenější.

6. Naučte se odpouštět – Schopnost odpouštět má významný vliv na vnímání stresu. Ten, kdo se naučí odpouštět sobě i ostatním, trpí podstatně méně stresem a je méně náchylný k depresi.

7. Praktikujte Mindsfulness – Trénink Mindfulniss (česky něco jako všímavost) je významná zbraň v boji proti stresu. Užívejte si vědomě a v přítomnosti vše, co právě děláte. Jídlo, chůzi, okolí, počasí, rozhovor atd. Zabráníte tím, že se vám budou v hlavě honit pořád do kola negativní myšlenky.

8. Zkuste být vděčný – Pokuste si uvědomit všechno, za co můžete být vděčný (život, kamarádi, děti, zážitky apod.) Zjistíte, že důvody, kvůli kterým se stresujete, jsou často zanedbatelné.

9. Začněte psát – Pište si deník, nebo prostě dělejte zápisky o všem co vás napadne. Má to uklidňující efekt a často při psaní přijdete na řešení problému, který se vám předtím zdál neřešitelný a silně vás stresoval.

10. Používejte pozitivní afirmace -Mluvte k sobě pozitivně a přesvědčujte se o svých kladech a o tom, že stresující situaci vyřešíte. Snížíte tím hladinu vašeho stresu.

Chcete se naučit zvládat negativní emoce a stres? Všechny psychologické výzkumy posledních let ukazují na kritický význam tzv. měkkých faktorů na úspěch v osobním i profesním životě nebo ve sportu. Patří k nim zejména schopnost uvědomovat si vlastní myšlenky, impulsy a pocity, empatie, umění naslouchat, komunikační dovednosti, pozitivní nastavení, schopnost překonávat překážky a zaměření na cíl,  ale i zdravé sebevědomí, asertivita, schopnost zvládat negativní emoce i stres. To vše se naučíte v našem Online kurzu koučinku – Mindset Coaching®

A pokud chcete pracovat na zdravém sebevědomí, podívejte se zde: