› Koučink jako nástroj leadershipu

Koučink jako nástroj leadershipu

v kategorii: blog


Mindset13Každý člověk je od přírody nastaven tak, že si chce zachovat autonomii, to znamená zejména svobodu volby. Pokud má někdo pocit, že se ocitl v situaci, v níž jsou jeho alternativy výběru někým nebo něčím silně omezovány, anebo že je tlačen k převzetí názoru někoho jiného, může se u něj objevit reaktance – tedy podvědomá opačná reakce, která vede k tomu, že se pod nátlakem zablokuje. Přesvědčení, ke kterému je tlačen, ze zásady odmítá a naopak v sobě fixuje svůj původní názor nebo pohled na věc. Nátlak tedy může často způsobit pravý opak toho, co je jeho cílem.  Metody koučinku jako je pohled na věci z různých perspektiv, posilování silných stránek, stanovování priorit a životních cílů, vypořádávání se s těžkostmi, překonávání mentálních bloků, stresu a obav atd. se dají využít nejen při práci na rozvoji sebe sama, ale také při práci na rozvoji druhých – jako jeden z nástrojů leadershipu. Hlavní benefit spolupráce tohoto charakteru spočívá v tom, že nikomu nevnucuje žádné řešení z vnějšku, ale pomáhá mu, aby byl schopen pomoci si sám. Koučink pomáhá vidět problémy a překážky z jiného úhlu pohledu, díky čemuž začneme přemýšlet i za hranice dosud známých řešení, a dostaneme se tak z pomyslné krabice stereotypů, v nichž jsme byli až dosud zavření („think out of the box“).


Mindset6

KNIHA: Pokud vás zajímá práce s vlastním myšlením, můžete si přečíst knihu HLAVA NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL ČLOVĚKA, Ilustrovaný manuál pro každodenní šílenství