› Michal Svoboda

Michal Svoboda

v kategorii: Reference


Michal SvobodaMichal Svoboda, Software Engineer, Cognitive Threat Analytics, Cisco Systems Praha

„Naucil jste mne divat se na veci zcela novym zpusobem, lepe komunikovat se svym okolim a prodavat svoji praci.“