10. Osobní SWOT


SWOT je známý nástroj pro obchodní strategii, který identifikuje silné a slabé stránky a poukazuje na příležitosti a hrozby, které společnost čekají na obzoru. Tak proč si neudělat osobní SWOT a nevymezit se pomocí identifikace svých jedinečných schopností, silných stránek a talentů? A když už jste v tom, můžete naplánovat strategie pro zvládnutí svých slabostí a hrozeb a zároveň využít všechny příležitosti!

Úkol pro vás:

  1. Co děláte dobře? Co děláte lépe než ostatní? Jaké máte jedinečné schopnosti a talenty? Co ostatní vnímají jako vaše silné stránky?
  2. Co byste mohli dělat lépe? Čemu se vyhýbáte? Kde máte méně schopností nebo talentu než druzí? Co ostatní nejspíš vnímají jako slabosti? Co si musíte přiznat?
  3. Jaké příležitosti máte? Jakých trendů byste mohli využít? Které silné stránky se mohou stát příležitostmi?
  4. Jaké trendy a hrozby vám mohou uškodit? Co dělá vaše konkurence? Jakým hrozbám vás vystavují vaše slabosti?

Tyto lekce, které jsou součástí Koučinkového diáře, vám umožní na sobě během jednoho roku efektivně pracovat a docílit tak trvalých změn v osobním nebo profesním životě, zlepšit komunikaci, být asertivnější, lépe zvládat stres a mít celkově větší úspěch.

Mimochodem, jaký byl Váš týden na škále od 1 do 10 (nejlepší)?

Tištěný koučinkový diář se všemi 52 týdenními lekcemi, cvičeními a úkoly  pro zvýšení výkonnosti, mentální odolnosti i vaší psychické pohody si můžete nechat poslat ještě dnes.

HLAVA NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL ČLOVĚKA, 3. VYDÁNÍ PRÁVĚ DORAZILO!
Koupit tištěnou knihu