12. Cíle. Čím krátkodobější, tím lepší?


Stojíte před nějakým velkým úkolem, ze kterého na vás padá strach? Stanovení vlastních, krátkodobých cílů přináší strukturu do chaosu, který může vzniknout na základě signálů přicházejících z amygdaly, značících, že máme strach z nějakého těžkého úkolu.

Cíle by měly být velmi krátkodobé, jako: „tuto jednu činnost ještě zvládnu“, „vydržím to ještě do oběda“, „do večera“, „do zítřka“, „zvládnu tuhle písemku“ a pak další a další (pokud mám například strach nebo paniku, že neudělám maturitu). Důležité je rozdělit ten velký cíl nebo problém, který ve mně vyvolává paniku a strach, na malá stravitelná sousta.

Úkol pro tento týden:

Napište si váš velký cíl a rozdělte ho na co nejmenší dílčí „sub“ cíle. K definici každého „sub“ cíle můžete použít metodu SMART, podle které cíle musí být:

Specifické (takže přesně víte, čeho se snažíte dosáhnout)

Měřitelné (takže přesně víte, kdy jste jich dosáhli)

Ambiciózní (takže mají nějaký význam)

Realistické (takže jsou splnitelné)

Termínované (mají termín splnění)


Tyto lekce, které jsou součástí Koučinkového diáře, vám umožní na sobě během jednoho roku efektivně pracovat a docílit tak trvalých změn v osobním nebo profesním životě, zlepšit komunikaci, být asertivnější, lépe zvládat stres a mít celkově větší úspěch.

Mimochodem, jaký byl Váš týden na škále od 1 do 10 (nejlepší)?

Tištěný koučinkový diář se všemi 52 týdenními lekcemi, cvičeními a úkoly  pro zvýšení výkonnosti, mentální odolnosti i vaší psychické pohody si můžete nechat poslat ještě dnes.


HLAVA NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL ČLOVĚKA, 3. VYDÁNÍ PRÁVĚ DORAZILO!
Koupit tištěnou knihu