4. Co mají statistika, vědecký přístup a štěstí společného


Věda není rigidní, je flexibilní a skeptická ke všem názorům typu, že něco je za všech předpokladů absolutní a bezpodmínečná trvalá „pravda“. Zejména rigidní pravidla v našem uvažování působí řadu problémů. Většina reálných událostí nejsou typu „buď a nebo“, ale řídí se zákony pravděpodobnosti. Akceptujte proto dění kolem sebe jako skutečnost, i když se vám nelíbí. Neustále sbírejte nová data a informace. Své vnímání reality konfrontujte s nově získanými poznatky a snažte se je přijmout jako reálná fakta, která jsou součástí vašeho světa. Snažte se proto myslet, cítit a jednat vědecky – racionálně a bojujte proti své vlastní iracionalitě tím, že ji vystavíte střetu s realitou.

Úkol pro vás:

Pište si deník myšlenek a analyzujte škodlivé a kontraproduktivní myšlenky následujícím způsobem:

  1. Je tato moje myšlenka realistická a racionální?
  2. Je v rozporu s životními skutečnostmi?
  3. Je logická?
  4. Protiřečí si sama sobě nebo jiným mým přesvědčením?

Tyto lekce, které jsou součástí Koučinkového diáře, vám umožní na sobě během jednoho roku efektivně pracovat a docílit tak trvalých změn v osobním nebo profesním životě, zlepšit komunikaci, být asertivnější, lépe zvládat stres a mít celkově větší úspěch.

Mimochodem, jaký byl Váš týden na škále od 1 do 10 (nejlepší)?

Tištěný koučinkový diář se všemi 52 týdenními lekcemi, cvičeními a úkoly  pro zvýšení výkonnosti, mentální odolnosti i vaší psychické pohody si můžete nechat poslat ještě dnes.

 

HLAVA NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL ČLOVĚKA, 3. VYDÁNÍ PRÁVĚ DORAZILO!
Koupit tištěnou knihu