Akreditovaný kurz koučinku (MŠMT) – VÍKENDY PŘES ZOOM – listopad 2021 (6. 11. – 5. 12. 2021)

v kategorii: Aktuální kurzy


 • Název kurzu: Akreditovaný kurz koučinku (MŠMT) - VÍKENDY PŘES ZOOM - listopad 2021 (6. 11. - 5. 12. 2021)
 • Stručný popis kurzu:
  • Jak bude kurz probíhat: Pravidla MŠMT umožňují za určitých podmínek realizovat prezenční část kurzu online, přes aplikaci Zoom. Tyto podmínky jsou, že se bude konat v blocích po 90 minutách (2 vyučovací hodiny), mezi kterými budou 30 minutové pauzy. Náš kurz jsme naplánovali tak, aby vás časově co nejméně zatěžoval. Kurz bude probíhat 5 týdnů, vždy v sobotu a v neděli vždy od 13:00 do 18:30 hodin (6 vyučovacích hodin po 45 minutách + 2 x 30 minut pauza). Vzhledem k hodinové dotaci prezenční části kurzu ve výši 63 hodin bude poslední víkend o jednu pauzu a jeden a půl vyučovací hodiny delší. Všichni účastníci získají vždy videonahrávku celého kurzu.
  • S kurzy přes Zoom jsme udělali dobré zkušenosti: Aplikace Zoom umožňuje interaktivní výuku, práci ve skupinách i práci ve dvojicích ve virtuálních “místnostech” a je tak pro nácvik koučinku ideálním nástrojem. K připojení na Zoom nemusíte nic instalovat jen kliknete na odkaz, který vám zašleme. A hlavně nemusíte nikam nikam jezdit!
  • Pro koho je kurz určen: Kurz je určen pro každého, kdo chce získat praktické zkušenosti reálně probíhajícího koučinku, a to jako kouč i jako koučovaný. Formát prezenčních kurzů  umožňuje zaměřit se na skutečné situace a problémy. 
  • Co získá absolvent kurzu: Kurz je zaměřený nejen na získání kvalifikace kouče, ale i na osobnostní růst. Propojení s ostatními a dynamika kurzu, kterou spoluvytváří všichni jeho účastníci, je pro většinu zásadním přínosem pro budoucí život.
  • Akreditace: Vzdělávací program pro budoucí kouče, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  (Akreditace tohoto kurzu ke stažení).
  • Formát: Kombinace prezenčního kurzu a distančního (on-line) vzdělávání na e-learningové platformě https://elearning.mindset.cz, rozsah vzdělávacího programu je 121 vyučovacích hodin, z toho 58 distančně a 63 prezenčně.
  • E-learning: (distanční část studia): Součástí kurzu je e-learning, který obsahu, videa, prezentace, texty, cvičení a veškeré výukové materiály. E-learning vám zůstane na neomezenou dobu k dispozici i po ukončení kurzu. Začít distanční (on-line) studium je možné kdykoliv.
  • Koncept výuky: Prezenční  část kurzu se zaměřuje zejména na praktický nácvik koučinku, a to jak v roli kouče, tak i v roli koučovaného, koučinkové lekce se pod dozorem lektora zaměřují na reálné problémy/cíle účastníků. Absolvování kurzu vede zpravidla u všech účastníků k značnému osobnostnímu růstu. Mnohým účastníkům se v průběhu kurzu výrazně změní život.
  • Termíny: Prezenční část kurzu začíná 6. listopadu 2021 a končí 5. prosince 2021, trvání 5 týdnů, vždy v sobotu a v neděli od 13:00 do 18:30 h.

  6.11.2021 od 13:00 do 18:30 (sobota)

  7.11.2021 od 13:00 do 18:30 (neděle)

  13.11.2021 od 13:00 do 18:30 (sobota)

  14.11.2021 od 13:00 do 18:30 (neděle)

  20.11.2021 od 13:00 do 18:30 (sobota)

  21.11.2021 od 13:00 do 18:30 (neděle)

  27.11.2021 od 13:00 do 18:30 (sobota)

  28.11.2021 od 13:00 do 18:30 (neděle)

  4.12.2021 od 12:00 do 19:00 (sobota)

  5.12.2021 od 12:00 do 19:00 (neděle)


  V případě, že z jakýchkoliv důvodů nebudete schopni kurz v tomto semestru dokončit, dáme vám možnost zdarma se účastnit následujícího kurzu.

 • Formát kurzu: Kombinovaný
 • Termín: 06.11.2021 až 05.12.2021, 13:00-18:30 hod
 • Místo konání kurzu: Přes aplikaci ZOOM
 • Cena kurzu: 39 990 Kč vč. DPH

OBJEDNAT KURZ

V čem se tento kurz liší od ostatních kurzů

“Snažil jsem se při koncepci kurzu uplatnit poznatky moderního psychologického a neurobiologického výzkumu. Koučink, tak jak ho budete v rámci kurzu poznávat, není mechanická metoda, ale vyžaduje velkou dávku individuálního porozumění, flexibility a vcítění se do konkrétní situace. Koučink lze přirovnat k šachové hře, která má pravidla, varianty prvních tahů a koncovek, ale každá probíhá zcela jinak. V průběhu kurzu proto dostane každý prostor pro uplatnění vlastního talentu a zkušeností.” Dr. Ivan Černohorský

Tento vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi vzdělávacího programu získají „Osvědčení“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.

Akreditace kurzu ke stažení

Program kurzu

A. Distanční část

Vzdělávací program obvykle začíná distanční částí (e-learning), která obnáší 58 hodin distanční výuky. S distanční výukou může student začít po přihlášení a úhradě ceny vzdělávacího programu. Pokud na absolvování distanční části nenajdete čas, lze ji absolvovat i v průběhu prezenčního kurzu.

B. Prezenční část

Prezenční část vzdělávacího programu má rozsah 63 vyučovacích hodin. Jedná se o 10 prezenčních dnů, kde se žáci účastní kurzu přes aplikaci Zoom.

Vstupní předpoklady

 • ukončené středoškolské vzdělání
 • dosažený minimální věk 19 let
 • základní uživatelská znalost práce na PC

Co se v průběhu kurzu naučíte:

 • používat filozofii a metody koučinku k řízení vztahů v osobním i profesním životě
 • lépe chápat vlastní i cizí myšlenkové pochody a porozumět tomu, proč se lidé někdy rozhodují tak, že to není v jejich prospěch
 • rozpoznávat vlastní i cizí destruktivní a sebepoškozující mentální vzorce
 • postupně se začít zbavovat sebe-limitujících mentálních procesů a škodlivého a impulsivního chování
 • zlepšovat své empatické schopnosti a dívat se na věci z pohledu ostatních
 • získáte úplně nový, účinný postoj k osobním a profesním cílům
 • iniciovat životní změny a lépe řešit problémy a konflikty

Distanční vzdělávání  e-learning

Distanční vzdělávání bude probíhat na e-learningovém portále https://elearning.mindset.cz. Tento portál používá Learning Management System (LMS) Moodle. Moodle je osvědčený, mezinárodní LMS s českou podporou, který využívají vysoké školy po celém světě. Systém umožňuje umístění veškerého studijního obsahu, jako jsou videa, prezentace, jakékoliv textové a obrazové dokumenty, nastavení úkolů s automatickými správnými odpověďmi, testy s automatickou korekturou, testy k manuální korekci, komunikační blog pro účastníky apod.

Distanční část je identická s Online studium koučinku – Mindset Coaching®.

Učební osnovy

ZÁKLADY KOUČINKU

 • Principy koučinku
 • Modely fungování koučinku
 • Morální kodex koučinku
 • Osobnost a dovednosti kouče
 • Vymezení koučinku oproti ostatním profesím

KOMUNIKACE PŘI KOUČINKU

 • Úvod do komunikace v koučinku
 • Základy verbální komunikace
 • Správné a nesprávné otázky
 • Aktivní naslouchání
 • Neverbální komunikace

KOGNITIVNÍ PROCESY A KOUČINK

 • Fungování kognitivních procesů z fyziologického hlediska
 • Fungování kognitivních procesů z psychologického hlediska
 • Pomalé a rychlé myšlení
 • Limity rozumového aparátu
  Kognitivní deformace

EMOCE A KOUČINK

 • Role emocí při rozhodování
 • Role negativních emocí
 • Pozitivní psychologie a její využití

ZDOLÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK V PRŮBĚHU KOUČINKU

 • Jak se vypořádat s obavami a strachem
 • Jak se vypořádat se stresem
 • Jak se vypořádat se sníženým sebevědomím
 • Jak se vypořádat s nedostatečnou asertivitou
 • Jak se naučit správně relaxovat

PRAKTICKÉ KONCEPTY KOUČINKU

 • Koučink změny chování
 • Pozitivní myšlení
 • Silné stránky
 • Neutrální myšlení/Centrování
 • Core Self Koncept

CÍLE A KOUČINK

 • Tradiční přístupy k dosažení cílů
 • Procesní přístupy k dosažení cílů
 • Alternativní přístupy k dosažení cílů

Lektor


Dr. Ivan Černohorský, zakladatel Mindset Academy a odborný garant kurzu

Dlouhodobě se zabývá koučinkem manažerů a sportovců. Narodil se v Praze 1962. V roce 1979 odešel do Německa, kde se věnoval vrcholovému sportu (šerm) a vystudoval národní hospodářství. Od roku 1990 do roku 1993 pracoval jako vědecký asistent na katedře mezinárodních vztahů a monetární ekonomie na univerzitě ve Würzburgu, kde 1993 získal postgraduální doktorát v ekonomii. V letech 1993–1997 pracoval v bankovnictví v Mnichově a v Praze. Od roku 1997 do roku 2005 řídil v ČR dceřiné společnosti německé Hypo-Bank, Baader Bank a nakonec působil jako generální ředitel Interbanky patřící do skupiny Bayerische Landesbank. Od roku 2005 působí v oblastech vzdělávání, lidských zdrojů a koučinku. Vyvinul program „Mindset Coaching®“ a program pro vzdělávání koučů s akreditací MŠMT. V roce 2011 založil v rámci své personálně-poradenské firmy SearchForce s.r.o., Mindset Academy, společnost, která se věnuje výlučně koučinku a výcviku koučů. Mindset Academy je od roku 2016 samostatná firma. V roce 2019 vyvinul koncept Mindset Health Coaching zaměřený na změnu životního stylu pomocí koučinku.


Máte otázky? Podívejte se prosím sem a nebo napište přímo lektorovi.


Objednáním kurzu vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami Mindset Academy s.r.o.

OBJEDNAT KURZ