Akreditovaný kurz (MŠMT) Leadership Coaching

v kategorii: Aktuální kurzy


 • Název kurzu: Akreditovaný kurz (MŠMT) Leadership Coaching
 • Stručný popis kurzu:
  • Pro koho je kurz určen: Kurz je určen pro toho, kdo chce používat principy koučinku při vedení týmů. Formát prezenčních kurzů  umožňuje zaměřit se na skutečné situace a problémy. 
  • Co získá absolvent kurzu: Kurz je zaměřený nejen na získání kvalifikace kouče, ale i na individuální osobnostní růst jako lídr. Propojení s ostatními a dynamika kurzu, kterou spoluvytváří všichni jeho účastníci, je pro většinu zásadním přínosem pro budoucí profesní život.
  • Akreditace: Vzdělávací program pro budoucí kouče, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Formát: Kombinace prezenčního kurzu a distančního (e-learning) vzdělávání. Rozsah vzdělávacího programu je 121 vyučovacích hodin, z toho 60 distančně (E-learning) a 61 prezenčně (workshopy).
  • E-learning: (distanční část studia): Součástí kurzu je e-learning, který obsahuje videa, prezentace, texty, cvičení a veškeré výukové materiály. E-learning vám zůstane na neomezenou dobu k dispozici i po ukončení kurzu. Začít distanční (on-line) studium je možné kdykoliv – čím dříve tím lépe.
  • Koncept výuky: Prezenční  část kurzu (workshopy) se zaměřuje na praktický nácvik. Koučinkové lekce se ve spolupráci s lektorem zaměřují na reálné problémy a cíle účastníků.
  • Transformace: Absolvování kurzu vede zpravidla u všech účastníků k značnému osobnostnímu růstu a zlepšení jejich vůdčích kvalit. Mnohým účastníkům se v průběhu kurzu výrazně změní život.

  Termíny prezenční části kurzu:

  Pondělí 9.10.2023 od 9:00 – 15:00

  Pondělí 16.10.2023 od 9:00 – 15:00

  Pondělí 23.10.2023 od 9:00 – 15:00

  Pondělí 30.10.2023 od 9:00 – 15:00

  Pondělí 6.11.2023 od 9:00 – 15:00

  Pondělí 13.11.2023 od 9:00 – 15:00

  Pondělí 20.11.2023 od 9:00 – 15:00

  Pondělí 27.11.2023 od 9:00 – 15:00

  Pondělí 4.12.2023 od 9:00 – 15:00

  Pondělí 11.12.2023 od 9:00 – 15:00


  Alternativní kurzy:

 • Formát kurzu: Kombinovaný
 • Termín: 09.10.2023 až 11.12.2023, 9:00-15:00 hod
 • Místo konání kurzu: Garden Eleven House, Kubánské nám. 11, Praha 10

  Objednáním kurzu vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami Mindset Academy s.r.o.
 • Cena kurzu: 59 990 Kč vč. DPH

OBJEDNAT KURZ

 

 

V čem se tento kurz liší od ostatních kurzů

“Letos je to desátý rok, co tyto kurzy pořádám. V průběhu let jsem se posunul od frontální “výuky” univerzitního typu, ke skutečně interaktivnímu workshopu, který vytváří v první řadě jeho účastníci – prezenční kurz žije z této skupinové dynamiky. Snažil jsem se při koncepci kurzu uplatnit poznatky moderního psychologického a neurobiologického výzkumu. Koučink, tak jak ho budete v rámci kurzu poznávat, není mechanická metoda, ale vyžaduje velkou dávku individuálního porozumění, flexibility a vcítění se do konkrétní situace. Koučink lze přirovnat k šachové hře, která má pravidla, varianty prvních tahů a koncovek, ale každá probíhá zcela jinak. V průběhu kurzu proto dostane každý prostor pro uplatnění vlastního talentu a zkušeností.” Dr. Ivan Černohorský

Tento vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Prezenční workshopy:

1. Kdo jsem jako leader

Individuální hodnoty, mé ideální já – kým chci být vs. mé skutečné já – kdo jsem, jaké jsou mé silné stránky a jaké mezery, můj leadership styl, etika leadershipu

2. Situační uvědomění

Vědomé vnímání situací a kognitivní zkreslení, interpretace nejednoznačných situací, vlivy na konstrukci přesného mentálního modelu jako například nepozornost, roztržitost, stres, nuda, únava

3. Komunikace v organizaci

Komunikační styly a vedení organizace, komunikační toky uvnitř organizace, komunikace ven z organizace směrem k zákazníkům, potenciálním zaměstnancům, směrem k veřejnosti

4. Cíle a vize

SMART cíle, procesní cíle, “mastery” cíle, kvantitativní a kvalitativní cíle, různé přístupy a formulace efektivních, smysluplných cílů a vizí v různých situacích pomocí týmového koučinku

5. Rozhodování v nejistotě

Rozhodování v dynamicky se měnícím prostředí s nekompletními informacemi, rozhodování ve skupině a skupinové biasy

6. Strategie a taktika

Analýza situace, příležitosti a hrozby, formulování konkrétních činností a kroků vedoucích k dosažení strategických cílů, taktika jako reakce na změny situace, překonávání překážek v rámci týmového koučinku

7. Kreativní leadership a inovace

Koučinková filosofie jako cesta ke kreativitě a inovaci, kreativní nástroje, diverzita týmů, role prostředí na kreativitu, pozitivní emoce/poznatky pozitivní psychologie a kreativita

8. Vedení týmů

Práce s dynamikou v týmu, řešení konfliktů v týmu, hierarchie vs samořídící se týmy, metoda projektového řízení Scrum, 

9. Individuální produktivita

Růstový mindset, time management, prioritizace, delegování úkolů, psychická odolnost, asertivita

10. Wellbeing

Koučink zdravého životního stylu, jakou roli hrají spokojení zaměstnanci, strategie hledání štěstí v práci, strategie zaměřené na zdraví zaměstnanců

Lektor a odborný garant kurzu


Dr. Ivan Černohorský, zakladatel Mindset Academy a odborný garant kurzu

Dlouhodobě se zabývá koučinkem manažerů a sportovců. Narodil se v Praze 1962. V roce 1979 odešel do Německa, kde se věnoval vrcholovému sportu (šerm) a vystudoval národní hospodářství. Od roku 1990 do roku 1993 pracoval jako vědecký asistent na katedře mezinárodních vztahů a monetární ekonomie na univerzitě ve Würzburgu, kde 1993 získal postgraduální doktorát v ekonomii. V letech 1993–1997 pracoval v bankovnictví v Mnichově a v Praze. Od roku 1997 do roku 2005 řídil v ČR dceřiné společnosti německé Hypo-Bank, Baader Bank a nakonec působil jako generální ředitel Interbanky patřící do skupiny Bayerische Landesbank. Od roku 2005 působí v oblastech vzdělávání, lidských zdrojů a koučinku. Vyvinul program „Mindset Coaching®“ a program pro vzdělávání koučů s akreditací MŠMT. V roce 2011 založil v rámci své personálně-poradenské firmy SearchForce s.r.o., Mindset Academy, společnost, která se věnuje výlučně koučinku a výcviku koučů. Mindset Academy je od roku 2016 samostatná firma. 


Máte otázky? Podívejte se prosím sem a nebo napište přímo lektorovi.


Objednejte si knihu ke kurzu již teď: HLAVA NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL ČLOVĚKA, 3. vydání, Kniha vám pomůže pracovat s vlastními myšlenkami k vašemu prospěchu a zároveň vidět život z trochu jiné perspektivy. Tím, že budete sami v lepší pohodě a budete kolem sebe šířít dobrou náladu, zlepšíte nejen vztahy s lidmi ve vašem okolí, ale věci se vám budou automaticky lépe dařit a dostaví se i kýžený úspěch. Počet stran: 300, 25 testů a cvičení, Počet ilustrací: 93


Alternativní kurzy:


Objednáním kurzu vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami Mindset Academy s.r.o.

OBJEDNAT KURZ