Online kurz mentálního koučinku – Mindset Coaching®

v kategorii: Aktuální kurzy


 • Název kurzu: Online kurz mentálního koučinku - Mindset Coaching®
 • Stručný popis kurzu:

  Být úspěšný v soukromém i profesním životě je komplex mnoha faktorů. Patří k nim zejména schopnost uvědomovat si vlastní myšlenky, impulsy a pocity, empatie, umění naslouchat, komunikační dovednosti, pozitivní nastavení, schopnost překonávat překážky a zaměření na cíl,  ale i zdravé sebevědomí, asertivita, schopnost zvládat negativní emoce i stres.

  To jsou dovednosti, které by měl ovládat každý kouč a které se naučíte v tomto kurzu. Koučink v našem pojetí využívá nejnovějších poznatků z psychologie a neurovědy, ale nechává každému prostor pro vlastní koučinkový styl. Filozofie koučinku a koučinkový přístup k ostatním lidem pomohou každému žít úspěšnější a spokojenější život.

  • KOUČINK: Chcete využívat koučink k rozvoji druhých anebo sebe sama? Chcete se stát koučem? Chcete zlepšit své pracovní, podnikatelské nebo sportovní výkony pomocí mentálního koučinku? Toto je kurz pro vás.

  • FLEXIBILITA: Nemáte momentálně čas navštěvovat prezenční kurz a spíše vám vyhovuje nastavit si vlastní tempo? Online kurz vám umožní rozplánovat si studium podle vlastních možností. Každé z 12 témat vám zabere přibližně jeden pracovní týden, pokud se mu budete věnovat asi hodinu denně.

  • CENA: Kurz je rozdělen do 3 tématických okruhů – Modulů. Objednat můžete buď všechny 3 moduly najednou za zvýhodněnou cenu 9.990,-  Kč nebo moduly můžete objednávat postupně tak, jak budete postupovat ve studiu, za 4.990 Kč za každý modul.

  • CERTIFIKÁT: Na konci kurzu můžete absolvovat online test (v ceně kurzu), získat certifikát Mindset Coach® (v ceně kurzu) a začít koučovat.

  • OBSAH KURZU: KOMPLETNÍ OBSAH KURZU NALEZNETE ZDE
  • REFERENCE: Reference naleznete zde

  ALTERNATIVNÍ KURZY / ZÁPOČET CENY *): Pokud máte zájem o prezenční kurz, můžete alternativně absolvovat

  *) Pokud se na některý z těchto kurzů přihlásíte po absolvování Online kurz koučinku, částka, kterou jste uhradili vám  bude z jeho ceny plně odečtena.

 • Formát kurzu: E-learning
 • Místo konání kurzu: Studovat můžete doma, v práci, zkrátka kdekoliv a kdykoliv se vám zachce. Všechny výukové podklady obsažené v kurzu si můžete stáhnout, takže můžete studovat i když budete nějakou dobu mimo signál :-)
 • Cena kurzu: 9 990 Kč vč. DPH
 • Pro koho je kurz určen:

  Tento kurz je pro vás, pokud se chcete rychle naučit základy koučinku a chcete jeho metody

  • využívat k osobnostnímu rozvoji v profesním nebo osobním životě,
  • stát se koučem a pracovat v budoucnu jako kouč na plný nebo částečný úvazek,
  • pracujete s lidmi a chcete využívat koučink jako doplněk k vaší stávající činnosti,
  • jste sportovec a chcete pomocí mentálního koučinku zlepšit vaši výkonnost

  Zajímáte se o koučink zdraví, dlouhověkosti a životního stylu?

  Ideální doplněk k tomuto kurzu je Online kurz pro kouče zdravého životního stylu – Health Coach.

  Nákupem kurzu – Online kurz mentálního koučinku – Mindset Coaching® – získáte 4.990,- Kč kredit na nákup Online kurz pro kouče zdravého životního stylu – Health Coach.


  V ceně kurzu

  Kurz můžete uhradit také protřednictvím systému Benefit Plus.


  Objednáním kurzu vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami Mindset Academy s.r.o. 

OBJEDNAT KURZ

 

Výhody tohoto kurzu

 • Kurz je kompletně online na portále https://elearning.mindset.cz a proto si můžete studium organizovat podle vlastních časových možností. Používáme celosvětově rozšířenou platformu pro e-learning “Moodle”, kterou používají vysoké školy po celém světě.
 • Všechna videa a dokumenty si můžete stáhnout. Všechny pdf dokumenty si můžete vytisknout a požívat offline.
 • Kurz si můžete objednávat buď po jednotlivých modulech nebo za zvýhodněnou cenu najednou.
 • Po absolvování testu na konci kurzu získáte certifikát Mindset Coach.

Lektor

Dr. Ivan Černohorský, Zakladatel Mindset Academy & Head Coach Zabývá se dlouhodobě koučinkem manažerů a sportovců. Narodil se v Praze 1962. V roce 1979 odešel do Německa, kde se věnoval vrcholovému sportu (šerm) a vystudoval národní hospodářství. Od roku 1990 do roku 1993 pracoval jako vědecký asistent na katedře mezinárodních vztahů a monetární ekonomie na univerzitě ve Würzburgu, kde 1993 získal postgraduální doktorát v ekonomii. V letech 1993 – 1997 pracoval v bankovnictví v Mnichově a v Praze. Od roku 1997 do roku 2005 řídil v ČR dceřiné společnosti německé Hypo-Bank, Baader Bank a nakonec působil jako generální ředitel Interbanky patřící do skupiny Bayerische Landesbank. Od roku 2005 působí v oblasti lidských zdrojů. Pod značkou Mindset se věnuje vzdělávacím projektům „Mindset Coaching“, „Mindset Health Coaching“, vytvořil a provozuje e-learningovou platformu „Learn-Online“.


Objednejte si knihu ke kurzu již teď: HLAVA NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL ČLOVĚKA, 3. vydání, Kniha vám pomůže pracovat s vlastními myšlenkami k vašemu prospěchu a zároveň vidět život z trochu jiné perspektivy. Tím, že budete sami v lepší pohodě a budete kolem sebe šířít dobrou náladu, zlepšíte nejen vztahy s lidmi ve vašem okolí, ale věci se vám budou automaticky lépe dařit a dostaví se i kýžený úspěch. Počet stran: 300, 25 testů a cvičení, Počet ilustrací: 93


Mindset – Koučinková cvičení ke kurzu – Publikace “Mindset” je soubor koučovacích cvičení a testů, která používám v mých kurzech transformativního koučinku. Jsou systematicky sestavena tak, aby pokryla základní stavební kameny osobní transformace.


Navazující kurz: Online kurz koučinku Mindset Coaching® je obsahově identický s distanční částí akreditovaného kurzu koučinku. Absolvujte tento kurz a následně se můžete rozhodnout, jestli chcete pokračovat prezenční částí Akreditovaného kurzu koučinku (MŠMT). Částka, kterou jste již zaplatili za online kurz, vám  bude z jeho ceny odečtena.


Obsah kurzu

KOMPLETNÍ OBSAH KURZU NALEZNETE ZDE

 Modul 1

1. Týden: Emoční inteligence, empatie, sebeuvědomění, sebeřízení

Koučink není o tom dávat lidem návod k tomu, jak by měli žít své životy, řešit své problémy nebo plnit svoje pracovní povinnosti. Smysl koučinku je v ulehčení cesty k sebeporozumění, podněcování osobních a profesních změn tak, aby vedly k úspěšnému životu. Základním předpokladem k úspěšnému koučinku je dostatečně rozvinutá emoční inteligence kouče.

2. Týden: Vybrané aspekty z neurovědy, psychologie, kognitivní procesy

Porozumíme-li tomu, jak funguje náš mozek, bude pro nás zásadně jednodušší pochopit i vnímání, chápání, rozhodování a jednání ostatních lidí. V této kapitole se seznámíme s několika funkcemi mozku, jejichž uvědomění podporuje chápání vlastního i cizího chování a dává je do přímé souvislosti s koučinkem sebe anebo druhých.

3. Týden: Komunikace a naslouchání

Většina lidí nejraději poslouchá sama sebe a vypráví o svých problémech a svých zážitcích. Jedna z klíčových dovedností dobrého kouče je zajímat se více o ostatní než sám o sebe. Umění správného naslouchání je jedna z cest k této dovednosti.

4. Týden: Úvod do koučinku, koučinkové postupy a procesy

Koučink používá mnoho prvků z oblasti sportovní psychologie, jako je například práce s cíli a vizemi, definice osobních hodnot, odstraňování neužitečných a sebelimitujících přesvědčení, vzorců myšlení a chování, vizualizace, centrování apod.

Objednat pouze Modul 1


Modul 2

5. Týden: Koučink – První hodina s klientem

Zde si ukážeme, jak začít koučinkovou lekci, jaké otázky v této fázi klást, co je nutné si hned z počátku vyjasnit. Zjistíte, co byste se od klienta měli dozvědět a na co byste se v budoucích lekcích měli zaměřit.

6. Týden: Vybrané nástroje koučinku

Tato kapitola je zaměřená na několik zajímavých témat, která se vám v průběhu koučinku můžou velmi dobře hodit. Jedná se o přístupy, které vám nebo vašemu klientovi například pomohou snížit tlak sám na sebe, ukáží, jak si lze navodit stav “flow” a co může být hlavním zdrojem vaší energie a vašeho sebevědomí.

7. Týden: Cíle a řešení problémů na cestě k nim

Představa jasných, měřitelných cílů a specifických časových plánů je velmi lákavá. Zdá se to tak snadné. Zvolíte si konkrétní, specifický a měřitelný cíl, vytvoříte plán a jedete podle něj až k cíli. Získáte tak dojem, že máte vše pod vaší kontrolou a to je přece to, co všichni chceme, ne? Odstranit nejistotu a dostat věci pod kontrolu. Toto ale neplatí u ambiciózních cílů v oblasti sportu, podnikání, umění apod. Zkuste si třeba naplánovat, že vyhrajete olympiádu, vybudujete úspěšnou firmu nebo napíšete bestseller. V této kapitole si ukážeme, jak přistupovat k rozdílným druhům cílů a řešit problémy a překonávat překážky, které se vyskytnou na cestě k nim.

8. Týden: Koučink jako nástroj leadershipu

V této kapitole se seznámíme s konceptem a základní filozofií leadershipu a poznáme, v čem se vlastně liší od managementu a řízení lidí. Uvidíme, jak důležitá je důvěra i schopnost delegovat rozhodovací pravomoce a co vlastně motivuje zaměstnance a co ne.

Objednat pouze Modul 2


Modul 3

9. Týden: Koučink zdravého sebevědomí

Sebevědomí neboli sebeúcta označuje způsob, jakým o sobě smýšlíme. Nevnímáme jen svou osobnost, ale i hodnotu, kterou jí přisuzujeme. A díky lidské schopnosti soudit můžeme narazit na problém se sebevědomím. Zde si ukážeme, jak lze pracovat s naším myšlením a našimi pocity, jak lze identifikovat a postupně nahrazovat neužitečná nebo škodlivá pravidla a přesvědčení pravidly užitečnými a jak nám to pomůže při budování zdravého sebevědomí.

10. Týden: Koučink asertivity

Asertivita je verbální a neverbální chování, které nám umožňuje získat a udržet si respekt, uspokojit naše potřeby a bránit naše práva, aniž bychom někoho manipulovali, snažili se někoho kontrolovat nebo zneužívat k našim zájmům. Zde si ukážeme, jak vyjadřovat naše pocity, myšlenky, přesvědčení a názory otevřeně, ale bez potlačování práv ostatních.

11. Týden: Koučink stresu

Možná si to nechceme připustit, ale nepříjemné pocity jsou přirozenou součástí života. Je rozdíl, jestli se nám nepříjemné pocity nelíbí, ale přesto je dokážeme přijmout a poradit si s nimi, nebo jestli je považujeme za nesnesitelné a snažíme se jich zbavit. Nízká odolnost vůči stresu může přinášet mnoho problémů a brání nám prožít plnohodnotný život.

12. Týden: Koučink obav a strachu

Negativní emoce, jako jsou strach a obavy, mohou být důležitým signálem, který nás chrání před nebezpečím a nutí řešit problémy. Proto je důležitý vyvážený přístup k negativním emocím. Pouze tehdy, když nás naše obavy a strach paralyzují a překážejí v dalším rozvoji, je třeba se zabývat tím, jak se jich efektivně zbavit.

Objednat pouze Modul 3

KOMPLETNÍ OBSAH KURZU NALEZNETE ZDE


Certifikát

Získejte od Mindset Academy certifikát Mindset® Coach a zařaďte se mezi Mindset® kouče

Certifikát-Mindset-Coach

Naším posláním je předávat zkušenosti z oblasti mezilidských dovedností tak, abyste je mohli využít ke koučování sebe a lidí kolem vás. Po absolvování kurzu máte možnost udělat test, získat certifikát a zařadit se mezi Mindset® kouče. 


Kurz můžete uhradit také protřednictvím systému Benefit Plus.

 

Máte otázky? Podívejte se prosím sem a nebo napište přímo lektorovi.

Objednávka celého kurzu

(modul 1, modul 2, modul 3, manuály, modul test)

Všechny 3 moduly Online kurzu koučinku si za zvýhodněnou cenu 9.990,- Kč můžete objednat zde:


Objednáním kurzu vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami Mindset Academy s.r.o. 

OBJEDNAT KURZ