Online kurz mentálního koučinku – Mindset Coaching®

v kategorii: Aktuální kurzy


 • Název kurzu: Online kurz mentálního koučinku - Mindset Coaching®
 • Stručný popis kurzu:

  Být úspěšný v soukromém i profesním životě je komplex mnoha faktorů. Patří k nim zejména schopnost uvědomovat si vlastní myšlenky, impulsy a pocity, empatie, umění naslouchat, komunikační dovednosti, pozitivní nastavení, schopnost překonávat překážky a zaměření na cíl,  ale i zdravé sebevědomí, asertivita, schopnost zvládat negativní emoce i stres.

  To jsou dovednosti, které by měl ovládat každý kouč a které se naučíte v tomto kurzu. Koučink v našem pojetí využívá nejnovějších poznatků z psychologie a neurovědy, ale nechává každému prostor pro vlastní koučinkový styl. Filozofie koučinku a koučinkový přístup k ostatním lidem pomohou každému žít úspěšnější a spokojenější život.

  • KOUČINK: Chcete využívat koučink k rozvoji druhých anebo sebe sama? Chcete se stát koučem? Chcete zlepšit své pracovní, podnikatelské nebo sportovní výkony pomocí mentálního koučinku? Toto je kurz pro vás.

  • FLEXIBILITA: Nemáte momentálně čas navštěvovat prezenční kurz a spíše vám vyhovuje nastavit si vlastní tempo? Online kurz vám umožní rozplánovat si studium podle vlastních možností. Každé z 12 témat vám zabere přibližně jeden pracovní týden, pokud se mu budete věnovat asi hodinu denně.

  • CENA: Kurz je rozdělen do 3 tématických okruhů – Modulů. Objednat můžete buď všechny 3 moduly najednou za zvýhodněnou cenu 9.990,-  Kč nebo moduly můžete objednávat postupně tak, jak budete postupovat ve studiu, za 4.990 Kč za každý modul.

  • ZÁPOČET CENY: Pokud budete mít zájem, můžete po dokončení online kurzu koučinku absolvovat Akreditovaný kurzu mentálního koučinku ,Akreditovaný kurz Kouč zdravého životního stylu nebo Akreditovaný kurz (MŠMT) Leadership Coaching. Částka, kterou jste již zaplatili za Online kurz koučinku, vám  bude z jeho ceny odečtena.

  • CERTIFIKÁT: Na konci kurzu můžete absolvovat online test (v ceně kurzu), získat certifikát Mindset Coach® (v ceně kurzu) a začít koučovat.

  • OBSAH KURZU: KOMPLETNÍ OBSAH KURZU NALEZNETE ZDE
 • Formát kurzu: E-learning
 • Místo konání kurzu: Studovat můžete doma, v práci, zkrátka kdekoliv a kdykoliv se vám zachce. Všechny výukové podklady obsažené v kurzu si můžete stáhnout, takže můžete studovat i když budete nějakou dobu mimo signál :-)
 • Cena kurzu: 9 990 Kč vč. DPH
 • Pro koho je kurz určen:

  Tento kurz je pro vás, pokud se chcete rychle naučit základy koučinku a chcete jeho metody

  • využívat k osobnostnímu rozvoji v profesním nebo osobním životě,
  • stát se koučem a pracovat v budoucnu jako kouč na plný nebo částečný úvazek,
  • pracujete s lidmi a chcete využívat koučink jako doplněk k vaší stávající činnosti,
  • jste sportovec a chcete pomocí mentálního koučinku zlepšit vaši výkonnost

  Zajímáte se o koučink zdraví, dlouhověkosti a životního stylu? Ideální doplněk k tomuto kurzu je Health & Longevity Coach – Online kurz pro kouče zdravého životního stylu. Nákupem tohoto kurzu – Online kurz mentálního koučinku – Mindset Coaching® – získáte 4.990,- Kč kredit na nákup Mindset & Longevity Coach – Online kurz pro kouče zdravého životního stylu.


  V ceně kurzu

  Kurz můžete uhradit také protřednictvím systému Benefit Plus.


  Objednáním kurzu vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami Mindset Academy s.r.o. 

OBJEDNAT KURZ

 

Výhody tohoto kurzu

 • Kurz je kompletně online na portále https://elearning.mindset.cz a proto si můžete studium organizovat podle vlastních časových možností. Používáme celosvětově rozšířenou platformu pro e-learning “Moodle”, kterou používají vysoké školy po celém světě.
 • Všechna videa a dokumenty si můžete stáhnout. Všechny pdf dokumenty si můžete vytisknout a požívat offline.
 • Kurz si můžete objednávat buď po jednotlivých modulech nebo za zvýhodněnou cenu najednou.
 • Po absolvování testu na konci kurzu získáte certifikát Mindset Coach.

Lektor

Dr. Ivan Černohorský, Zakladatel Mindset Academy & Head Coach Zabývá se dlouhodobě koučinkem manažerů a sportovců. Narodil se v Praze 1962. V roce 1979 odešel do Německa, kde se věnoval vrcholovému sportu (šerm) a vystudoval národní hospodářství. Od roku 1990 do roku 1993 pracoval jako vědecký asistent na katedře mezinárodních vztahů a monetární ekonomie na univerzitě ve Würzburgu, kde 1993 získal postgraduální doktorát v ekonomii. V letech 1993 – 1997 pracoval v bankovnictví v Mnichově a v Praze. Od roku 1997 do roku 2005 řídil v ČR dceřiné společnosti německé Hypo-Bank, Baader Bank a nakonec působil jako generální ředitel Interbanky patřící do skupiny Bayerische Landesbank. Od roku 2005 působí v oblasti lidských zdrojů. Pod značkou Mindset se věnuje vzdělávacím projektům „Mindset Coaching“, „Mindset Health Coaching“, vytvořil a provozuje e-learningovou platformu „Learn-Online“.


Objednejte si knihu ke kurzu již teď: HLAVA NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL ČLOVĚKA, 3. vydání, Kniha vám pomůže pracovat s vlastními myšlenkami k vašemu prospěchu a zároveň vidět život z trochu jiné perspektivy. Tím, že budete sami v lepší pohodě a budete kolem sebe šířít dobrou náladu, zlepšíte nejen vztahy s lidmi ve vašem okolí, ale věci se vám budou automaticky lépe dařit a dostaví se i kýžený úspěch. Počet stran: 300, 25 testů a cvičení, Počet ilustrací: 93


Navazující kurz: Online kurz koučinku Mindset Coaching® je obsahově identický s distanční částí akreditovaného kurzu koučinku. Absolvujte tento kurz a následně se můžete rozhodnout, jestli chcete pokračovat prezenční částí Akreditovaného kurzu koučinku (MŠMT). Částka, kterou jste již zaplatili za online kurz, vám  bude z jeho ceny odečtena.


Obsah kurzu

KOMPLETNÍ OBSAH KURZU NALEZNETE ZDE

 Modul 1

1. Týden: Emoční inteligence, empatie, sebeuvědomění, sebeřízení

Koučink není o tom dávat lidem návod k tomu, jak by měli žít své životy, řešit své problémy nebo plnit svoje pracovní povinnosti. Smysl koučinku je v ulehčení cesty k sebeporozumění, podněcování osobních a profesních změn tak, aby vedly k úspěšnému životu. Základním předpokladem k úspěšnému koučinku je dostatečně rozvinutá emoční inteligence kouče.

2. Týden: Vybrané aspekty z neurovědy, psychologie, kognitivní procesy

Porozumíme-li tomu, jak funguje náš mozek, bude pro nás zásadně jednodušší pochopit i vnímání, chápání, rozhodování a jednání ostatních lidí. V této kapitole se seznámíme s několika funkcemi mozku, jejichž uvědomění podporuje chápání vlastního i cizího chování a dává je do přímé souvislosti s koučinkem sebe anebo druhých.

3. Týden: Komunikace a naslouchání

Většina lidí nejraději poslouchá sama sebe a vypráví o svých problémech a svých zážitcích. Jedna z klíčových dovedností dobrého kouče je zajímat se více o ostatní než sám o sebe. Umění správného naslouchání je jedna z cest k této dovednosti.

4. Týden: Úvod do koučinku, koučinkové postupy a procesy

Koučink používá mnoho prvků z oblasti sportovní psychologie, jako je například práce s cíli a vizemi, definice osobních hodnot, odstraňování neužitečných a sebelimitujících přesvědčení, vzorců myšlení a chování, vizualizace, centrování apod.

Objednat pouze Modul 1


Modul 2

5. Týden: Koučink – První hodina s klientem

Zde si ukážeme, jak začít koučinkovou lekci, jaké otázky v této fázi klást, co je nutné si hned z počátku vyjasnit. Zjistíte, co byste se od klienta měli dozvědět a na co byste se v budoucích lekcích měli zaměřit.

6. Týden: Vybrané nástroje koučinku

Tato kapitola je zaměřená na několik zajímavých témat, která se vám v průběhu koučinku můžou velmi dobře hodit. Jedná se o přístupy, které vám nebo vašemu klientovi například pomohou snížit tlak sám na sebe, ukáží, jak si lze navodit stav “flow” a co může být hlavním zdrojem vaší energie a vašeho sebevědomí.

7. Týden: Cíle a řešení problémů na cestě k nim

Představa jasných, měřitelných cílů a specifických časových plánů je velmi lákavá. Zdá se to tak snadné. Zvolíte si konkrétní, specifický a měřitelný cíl, vytvoříte plán a jedete podle něj až k cíli. Získáte tak dojem, že máte vše pod vaší kontrolou a to je přece to, co všichni chceme, ne? Odstranit nejistotu a dostat věci pod kontrolu. Toto ale neplatí u ambiciózních cílů v oblasti sportu, podnikání, umění apod. Zkuste si třeba naplánovat, že vyhrajete olympiádu, vybudujete úspěšnou firmu nebo napíšete bestseller. V této kapitole si ukážeme, jak přistupovat k rozdílným druhům cílů a řešit problémy a překonávat překážky, které se vyskytnou na cestě k nim.

8. Týden: Koučink jako nástroj leadershipu

V této kapitole se seznámíme s konceptem a základní filozofií leadershipu a poznáme, v čem se vlastně liší od managementu a řízení lidí. Uvidíme, jak důležitá je důvěra i schopnost delegovat rozhodovací pravomoce a co vlastně motivuje zaměstnance a co ne.

Objednat pouze Modul 2


Modul 3

9. Týden: Koučink zdravého sebevědomí

Sebevědomí neboli sebeúcta označuje způsob, jakým o sobě smýšlíme. Nevnímáme jen svou osobnost, ale i hodnotu, kterou jí přisuzujeme. A díky lidské schopnosti soudit můžeme narazit na problém se sebevědomím. Zde si ukážeme, jak lze pracovat s naším myšlením a našimi pocity, jak lze identifikovat a postupně nahrazovat neužitečná nebo škodlivá pravidla a přesvědčení pravidly užitečnými a jak nám to pomůže při budování zdravého sebevědomí.

10. Týden: Koučink asertivity

Asertivita je verbální a neverbální chování, které nám umožňuje získat a udržet si respekt, uspokojit naše potřeby a bránit naše práva, aniž bychom někoho manipulovali, snažili se někoho kontrolovat nebo zneužívat k našim zájmům. Zde si ukážeme, jak vyjadřovat naše pocity, myšlenky, přesvědčení a názory otevřeně, ale bez potlačování práv ostatních.

11. Týden: Koučink stresu

Možná si to nechceme připustit, ale nepříjemné pocity jsou přirozenou součástí života. Je rozdíl, jestli se nám nepříjemné pocity nelíbí, ale přesto je dokážeme přijmout a poradit si s nimi, nebo jestli je považujeme za nesnesitelné a snažíme se jich zbavit. Nízká odolnost vůči stresu může přinášet mnoho problémů a brání nám prožít plnohodnotný život.

12. Týden: Koučink obav a strachu

Negativní emoce, jako jsou strach a obavy, mohou být důležitým signálem, který nás chrání před nebezpečím a nutí řešit problémy. Proto je důležitý vyvážený přístup k negativním emocím. Pouze tehdy, když nás naše obavy a strach paralyzují a překážejí v dalším rozvoji, je třeba se zabývat tím, jak se jich efektivně zbavit.

Objednat pouze Modul 3

KOMPLETNÍ OBSAH KURZU NALEZNETE ZDE


Certifikát

Získejte od Mindset Academy certifikát Mindset® Coach a zařaďte se mezi Mindset® kouče

Certifikát-Mindset-Coach

Naším posláním je předávat zkušenosti z oblasti mezilidských dovedností tak, abyste je mohli využít ke koučování sebe a lidí kolem vás. Po absolvování kurzu máte možnost udělat test, získat certifikát a zařadit se mezi Mindset® kouče. 


Kurz můžete uhradit také protřednictvím systému Benefit Plus.

 

Máte otázky? Podívejte se prosím sem a nebo napište přímo lektorovi.

Objednávka celého kurzu

(modul 1, modul 2, modul 3, manuály, modul test)

Všechny 3 moduly Online kurzu koučinku si za zvýhodněnou cenu 9.990,- Kč můžete objednat zde:


Objednáním kurzu vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami Mindset Academy s.r.o. 

OBJEDNAT KURZ