Modul 1 – Online studium koučinku – Mindset Coaching®

v kategorii: Aktuální kurzy


  • Název kurzu: Modul 1 – Online studium koučinku – Mindset Coaching®
  • Stručný popis kurzu:
    • Samostatná objednávka je určena zejména pro toho, kdo si chce vyzkoušet, zda ho koučink a tento kurz zaujme a nechce hned investovat do celého kurzu, chce si platby rozložit na delší časový úsek, nebo ho zajímají pouze témata z tohoto Modulu.
    • Studium látky Modulu 1 je koncipováno na ca. 4 týdny.
    • Tento Modul zde můžete objednat samostatně, nebo společně s Moduly 2 a 3 za zvýhodněnou cenu 9.990,-
  • Formát kurzu: E-learning
  • Cena kurzu: 4 990 Kč vč. DPH

OBJEDNAT KURZ

Obsah Modulu 1

1. Týden: Emoční inteligence, empatie, sebeuvědomění, sebeřízení

Koučink není o tom, dávat lidem návod k tomu, jak by měli žít své životy, řešit své problémy nebo plnit svoje pracovní povinnosti. Smysl koučinku je v ulehčení cesty k sebeporozumění, podněcování osobních a profesních změn tak, aby vedly k úspěšnému životu. Základním předpokladem k úspěšnému koučinku je dostatečně rozvinutá emoční inteligence kouče.

2. Týden: Vybrané aspekty z neurovědy, psychologie, kognitivní procesy

Porozumíme-li tomu, jak funguje náš mozek, bude pro nás zásadně jednodušší pochopit i vnímání, chápání, rozhodování a jednání ostatních lidí. V této kapitole se seznámíme s několika funkcemi mozku, jejichž uvědomění podporuje chápání vlastního i cizího chování a dává je do přímé souvislosti s koučinkem sebe anebo druhých.

3. Týden: Komunikace a naslouchání

Většina lidí nejraději poslouchá sama sebe a vypráví o svých problémech a svý zážitcích. Jedna z klíčových dovedností dobrého kouče je, zajímat se více o ostatní, než sám o sebe. Umění správného naslouchání je jedna z cest k této dovednosti.

4. Týden: Úvod do koučinku, koučinkové postupy a procesy

Koučink používá mnoho elementů z oblasti sportovní psychologie, jako je například práce s cíli a vizemi, definice osobních hodnot, odstraňování neužitečných a sebelimitujících přesvědčení, vzorců myšlení a chování, vizualizace, centrování a pod.


Modul 1 si můžete objednat zde:

OBJEDNAT KURZ