Modul 3 – Online studium koučinku – Mindset Coaching®

v kategorii: Aktuální kurzy


  • Název kurzu: Modul 3 – Online studium koučinku – Mindset Coaching®
  • Stručný popis kurzu:
    • Samostatná objednávka je určena zejména pro toho, kdo si chce vyzkoušet, zda ho koučink a tento kurz zaujme a nechce hned investovat do celého kurzu, chce si platby rozložit na delší časový úsek, nebo ho zajímají pouze témata z tohoto Modulu.
    • Studium látky Modulu 1 je koncipováno na ca. 4 týdny.
    • Tento Modul zde můžete objednat samostatně, nebo společně s Moduly 2 a 3 za zvýhodněnou cenu 9.990,-
  • Formát kurzu: Prezenční
  • Cena kurzu: 4 990 Kč vč. DPH

OBJEDNAT KURZ

Obsah Modulu 3

9. Týden: Koučink zdravého sebevědomí

Sebevědomí neboli sebeúcta označuje způsob, jakým o sobě smýšlíme. Nevnímáme jen svou osobnost, ale i hodnotu, kterou jí přisuzujeme. A díky lidské schopnosti soudit můžeme narazit na problém se sebevědomím. Zde si ukážeme, jak lze pracovat s naším myšlením a našimi pocity, jak lze identifikovat a postupně nahrazovat neužitečná nebo škodlivá pravidla a přesvědčení pravidly užitečnými a jak nám to pomůže při budování zdravého sebevědomí.

10. Týden: Koučink asertivity

Asertivita je verbální a neverbální chování, které nám umožňuje získat a udržet si respekt, uspokojit naše potřeby a bránit naše práva aniž bychom někoho manipulovali, snažili se někoho kontrolovat nebo zneužívat k našim zájmům. Zde si ukážeme, jak vyjadřovat naše pocity, myšlenky, přesvědčení a názory otevřeně, ale bez potlačování práv ostatních.

11. Týden: Koučink stresu

Možná si to nechceme připustit, ale nepříjemné pocity jsou přirozenou součástí života. Je rozdíl, jestli se nám nepříjemné pocity nelíbí, ale přesto je dokážeme přijmout a poradit si s nimi, nebo jestli je považujeme za nesnesitelné a snažíme se jich zbavit. Nízká odolnost vůči stresu může přinášet mnoho problémů a brání nám prožít plnohodnotný život.

12. Týden: Koučink obav a strachu

Negativní emoce, jako jsou strach a obavy, mohou být důležitým signálem, který nás chrání před nebezpečím a nutí řešit problémy. Proto je důležitý vyvážený přístup k negativním emocím. Pouze tehdy, když nás naše obavy a strach paralyzují a překážejí v dalším rozvoji, je třeba se zabývat tím, jak se jich efektivně zbavit.


Modul 3 si můžete objednat zde:

OBJEDNAT KURZ