Letní, intenzivní, akreditovaný kurz mentálního koučinku (MŠMT) 7. srpna 2023 – 18. srpna 2023

v kategorii: Aktuální kurzy


 • Název kurzu: Letní, intenzivní, akreditovaný kurz mentálního koučinku (MŠMT) 7. srpna 2023 – 18. srpna 2023
 • Stručný popis kurzu:

  V čem se tento kurz liší od ostatních kurzů

  “Letos je to jedenáctý rok, co tyto kurzy pořádám. V průběhu let jsem se posunul od frontální “výuky” univerzitního typu, ke skutečně interaktivnímu workshopu, který vytváří v první řadě jeho účastníci – prezenční kurz žije z této skupinové dynamiky. Snažil jsem se při koncepci kurzu uplatnit poznatky moderního psychologického a neurobiologického výzkumu. Koučink, tak jak ho budete v rámci kurzu poznávat, není mechanická metoda, ale vyžaduje velkou dávku individuálního porozumění, flexibility a vcítění se do konkrétní situace. Koučink lze přirovnat k šachové hře, která má pravidla, varianty prvních tahů a koncovek, ale každá probíhá zcela jinak.

  V průběhu kurzu proto dostane každý prostor pro uplatnění vlastního talentu a zkušeností. Myslím, že se mi daří dostat z každého v průběhu kurzu to nejlepší. Mám proto pokaždé pocit, že se mi do kurzu hlásí samí báječní lidé.”

  Dr. Ivan Černohorský

  • Pro koho je kurz určen: Kurz je určen pro každého, kdo chce získat praktické zkušenosti reálně probíhajícího koučinku, a to jako kouč i jako koučovaný. Formát prezenčních kurzů  umožňuje zaměřit se na skutečné situace a problémy. 
  • Co získá absolvent kurzu: Kurz je zaměřený nejen na získání kvalifikace kouče, ale i na osobnostní růst. Propojení s ostatními a dynamika kurzu, kterou spoluvytváří všichni jeho účastníci, je pro většinu zásadním přínosem pro budoucí život.
  • Akreditace: Vzdělávací program pro budoucí kouče, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  (Akreditace tohoto kurzu ke stažení).
  • Formát: Kombinace prezenčního kurzu a distančního (on-line) vzdělávání. Rozsah vzdělávacího programu je 121 vyučovacích hodin, z toho 58 distančně a 63 prezenčně.
  • E-learning: (distanční část studia) Součástí kurzu je e-learning, který obsahuje videa, prezentace, texty, cvičení a veškeré výukové materiály. E-learning vám zůstane na neomezenou dobu k dispozici i po ukončení kurzu. E-learningovou část doporučujeme u této intenzivní varianty kurzu absolvovat ještě před začátkem prezenčního kurzu. E-learning si můžete koupit i jako separátní Online kurz koučinku zde. Při následné do-objednávce Intenzivního Akreditovaného kurzu vám cenu již zaplaceného Online kurzu (e-learningová část) plně započteme.
  • Koncept výuky: Prezenční  část kurzu se zaměřuje na praktický nácvik koučinku, a to jak v roli kouče, tak i v roli koučovaného, koučinkové lekce se ve spolupráci s lektorem zaměřují na reálné problémy a cíle účastníků. Absolvování kurzu vede zpravidla u všech účastníků k značnému osobnostnímu růstu. Mnohým účastníkům se v průběhu kurzu výrazně změní život.
  • Termíny: Prezenční část kurzu začíná v pondělí 7. srpna 2023 a končí v pátek 18. srpna 2023, vždy od 9:00 do 15:00 h.
   • 7. srpna 2023 9:00 – 15:00 (pondělí)
   • 8. srpna 2023 9:00 – 15:00 (úterý)
   • 9. srpna 2023 9:00 – 15:00 (středa)
   • 10. srpna 2023 9:00 – 15:00 (čtvrtek)
   • 11. srpna 2023 9:00 – 15:00 (pátek)
   • 14. srpna 2023 9:00 – 15:00 (pondělí)
   • 15. srpna 2023 9:00 – 15:00 (úterý)
   • 16. srpna 2023 9:00 – 15:00 (středa)
   • 17. srpna 2023 9:00 – 15:00 (čtvrtek)
   • 18. srpna 2023 9:00 – 15:00 (pátek)
  • Je léto: V případě hezkého počasí (a pokud budou všichni souhlasit) se nám osvědčilo přesunout se alespoň na část výuky do blízkého historického areálu Vyšehradu (klidné místo s kulatým stolem pod kaštanem).

  Alternativní kurzy:


  Publikace ke kurzu


  V případě, že z jakýchkoliv důvodů nebudete schopni kurz v tomto semestru dokončit, dáme vám možnost zdarma se účastnit následujícího kurzu.


  • Kurz můžete uhradit také protřednictvím systému Benefit Plus.
  • V rámci rekvalifikace je možné zažádat o proplacení kurzu na úřadu práce.

  Těším se na vás 🙂 Ivan Černohorský

 • Formát kurzu: Kombinovaný
 • Termín: 07.08.2023 až 18.08.2023, 9:00-15:00 hod
 • Místo konání kurzu: Školící prostory SPORTCENTRUM FK SLAVOJ VYŠEHRAD, Mikuláše z Husi 1709/1, Praha 4 (vchod před restaurací Arrosto)
  https://goo.gl/maps/VuQxhRTjiB6weV6t8
  Prostory se nacházejí jen asi 100 metrů od Kongresového centra Praha, kde můžete parkovat v P&R za 100 Kč/den. Ideálně ale přijďte metrem "C", stanice Vyšehrad.  Objednáním kurzu vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami Mindset Academy s.r.o.
 • Cena kurzu: 39 990 Kč vč. DPH

OBJEDNAT KURZ

 

 

 

Program kurzu

A. Distanční část

Vzdělávací program obvykle začíná distanční částí (e-learning), která obnáší 58 hodin distanční výuky. S distanční výukou může student začít po přihlášení a úhradě ceny vzdělávacího programu. Pokud na absolvování distanční části nenajdete čas, lze ji absolvovat i v průběhu prezenčního kurzu.

B. Prezenční část

Prezenční část vzdělávacího programu má rozsah 63 vyučovacích hodin. Jedná se o 10 prezenčních dnů, kde se účastníci účastní kurzu buď fyzicky v učebně, nebo přes aplikaci Zoom v případě vládních omezení.

Jelikož jsme s kurzy přes Zoom udělali v minulém roce velice dobré zkušenosti, budeme kurz streamovat přes Zoom i v případě, že se bude konat v učebně. Účastníci, kteří nebudou moci nebo chtít přijet do Prahy, budou mít možnost se zúčastnit, ať už se budou nacházet kdekoliv. 

Vstupní předpoklady

 • ukončené středoškolské vzdělání
 • dosažený minimální věk 19 let
 • základní uživatelská znalost práce na PC

Co se v průběhu kurzu naučíte:

 • používat filozofii a metody koučinku k řízení vztahů v osobním i profesním životě
 • lépe chápat vlastní i cizí myšlenkové pochody a porozumět tomu, proč se lidé někdy rozhodují tak, že to není v jejich prospěch
 • rozpoznávat vlastní i cizí destruktivní a sebepoškozující mentální vzorce
 • postupně se začít zbavovat sebe-limitujících mentálních procesů a škodlivého a impulsivního chování
 • zlepšovat své empatické schopnosti a dívat se na věci z pohledu ostatních
 • získáte úplně nový, účinný postoj k osobním a profesním cílům
 • iniciovat životní změny a lépe řešit problémy a konflikty

Distanční vzdělávání  e-learning

Distanční vzdělávání bude probíhat na e-learningovém portále https://elearning.mindset.cz. Tento portál používá Learning Management System (LMS) Moodle. Moodle je osvědčený, mezinárodní LMS s českou podporou, který využívají vysoké školy po celém světě. Systém umožňuje umístění veškerého studijního obsahu, jako jsou videa, prezentace, jakékoliv textové a obrazové dokumenty, nastavení úkolů s automatickými správnými odpověďmi, testy s automatickou korekturou, testy k manuální korekci, komunikační blog pro účastníky apod.

Distanční část je identická s Online studium koučinku – Mindset Coaching®.

Učební osnovy

ZÁKLADY KOUČINKU

 • Principy koučinku
 • Modely fungování koučinku
 • Morální kodex koučinku
 • Osobnost a dovednosti kouče
 • Vymezení koučinku oproti ostatním profesím

KOMUNIKACE PŘI KOUČINKU

 • Úvod do komunikace v koučinku
 • Základy verbální komunikace
 • Správné a nesprávné otázky
 • Aktivní naslouchání
 • Neverbální komunikace

KOGNITIVNÍ PROCESY A KOUČINK

 • Fungování kognitivních procesů z fyziologického hlediska
 • Fungování kognitivních procesů z psychologického hlediska
 • Pomalé a rychlé myšlení
 • Limity rozumového aparátu
  Kognitivní deformace

EMOCE A KOUČINK

 • Role emocí při rozhodování
 • Role negativních emocí
 • Pozitivní psychologie a její využití

ZDOLÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK V PRŮBĚHU KOUČINKU

 • Jak se vypořádat s obavami a strachem
 • Jak se vypořádat se stresem
 • Jak se vypořádat se sníženým sebevědomím
 • Jak se vypořádat s nedostatečnou asertivitou
 • Jak se naučit správně relaxovat

PRAKTICKÉ KONCEPTY KOUČINKU

 • Koučink změny chování
 • Pozitivní myšlení
 • Silné stránky
 • Neutrální myšlení/Centrování
 • Core Self Koncept

CÍLE A KOUČINK

 • Tradiční přístupy k dosažení cílů
 • Procesní přístupy k dosažení cílů
 • Alternativní přístupy k dosažení cílů

 

Lektor


Dr. Ivan Černohorský, zakladatel Mindset Academy a odborný garant kurzu

Dlouhodobě se zabývá koučinkem manažerů a sportovců. Narodil se v Praze 1962. V roce 1979 odešel do Německa, kde se věnoval vrcholovému sportu (šerm) a vystudoval národní hospodářství. Od roku 1990 do roku 1993 pracoval jako vědecký asistent na katedře mezinárodních vztahů a monetární ekonomie na univerzitě ve Würzburgu, kde 1993 získal postgraduální doktorát v ekonomii. V letech 1993–1997 pracoval v bankovnictví v Mnichově a v Praze. Od roku 1997 do roku 2005 řídil v ČR dceřiné společnosti německé Hypo-Bank, Baader Bank a nakonec působil jako generální ředitel Interbanky patřící do skupiny Bayerische Landesbank. Od roku 2005 působí v oblastech vzdělávání, lidských zdrojů a koučinku. Vyvinul program „Mindset Coaching®“ a program pro vzdělávání koučů s akreditací MŠMT. V roce 2011 založil v rámci své personálně-poradenské firmy SearchForce s.r.o., Mindset Academy, společnost, která se věnuje výlučně koučinku a výcviku koučů. Mindset Academy je od roku 2016 samostatná firma. 


Knihu ke kurzu si můžete objednat již teď: HLAVA NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL ČLOVĚKA, 3. vydání, Kniha vám pomůže pracovat s vlastními myšlenkami k vašemu prospěchu a zároveň vidět život z trochu jiné perspektivy. Tím, že budete sami v lepší pohodě a budete kolem sebe šířít dobrou náladu, zlepšíte nejen vztahy s lidmi ve vašem okolí, ale věci se vám budou automaticky lépe dařit a dostaví se i kýžený úspěch. Počet stran: 300, 25 testů a cvičení, Počet ilustrací: 93


Soubor koučinkových cvičení, které probíráme v průběhu kurzu si můžete objednat již teď: Mindset Coaching® Performance Workbook  je soubor koučovacích cvičení (e-book) na 142 stranách, který používáme v našich kurzech mentálního koučinku. Jsou systematicky sestavena tak, aby pokryla základní stavební kameny osobní transformace.


Alternativní kurzy:


Máte otázky? Podívejte se prosím sem a nebo napište přímo lektorovi.


Objednáním kurzu vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami Mindset Academy s.r.o.

OBJEDNAT KURZ