Akreditovaný kurz koučinku (MŠMT), 27. 9. 2019 – 5.6.2020

v kategorii: Aktuální kurzy


 • Název kurzu: Akreditovaný kurz koučinku (MŠMT), 27. 9. 2019 – 5.6.2020
 • Stručný popis kurzu:
  • 10měsíční vzdělávací program pro budoucí kouče, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Kombinace prezenčního kurzu a distančního (on-line) vzdělávání na e-learningové platformě www.learn-online.cz.
  • Rozsah vzdělávacího programu je 121 vyučovacích hodin, z toho 60 distančně a 61 prezenčně.
  • Začít distanční (on-line) studium je možné kdykoliv.
  • Termíny prezenční části kurzu: 1x měsíčně vždy v pátek od 27. září 2019 do 5. června 2020 vždy od 9:00 do 15:00
  • Prezenční  část kurzu se zaměřuje zejména na praktický nácvik koučinku, a to jak v roli kouče, tak i v roli koučovaného.
  • Měsíční rozestupy mezi jednotlivými kurzy jsou ideální pro to, aby si účastníci mohli získané dovednosti v mezidobí vyzkoušet v praxi.
  • Koučinkové lekce se pod dozorem lektora zaměřují na reálné problémy/cíle účastníků. Absolvování kurzu vede zpravidla u všech účastníků k značnému osobnostnímu růstu. Mnohým účastníkům se v průběhu kurzu výrazně změní život.

  Termíny prezenční části kurzu:

  1x měsíčně od pátku 27. května 2019 do pátku 5. června 2020 vždy od 9:00 do 15:00

  • Pátek 27. 9. 2019 od 9:00 do 15:00 (Začátek kurzu)
  • Pátek 25. 10. 2019 od 9:00 do 15:00
  • Pátek 22. 11. 2019 od 9:00 do 15:00
  • Pátek 20. 12. 2019 od 9:00 do 15:00
  • Pátek 17. 1. 2020 od 9:00 do 15:00
  • Pátek 14. 2. 2020 od 9:00 do 15:00
  • Pátek 13. 3. 2020 od 9:00 do 15:00
  • Pátek 17. 4. 2020 od 9:00 do 15:00
  • Pátek 15. 5. 2020 od 9:00 do 15:00
  • Pátek 5. 6. 2020 od 9:00 do 15:00

  V případě, že z jakýchkoliv důvodů nebudete schopni kurz v tomto semestru dokončit, dáme vám možnost zdarma se účastnit následujícího kurzu.


  Cena kurzu: 

  Kurz je možné platit formou 10 měsíčních splátek à 4.990,- , nebo najednou se slevou 10.000,- Kč před začátkem  kurzu. Platit formou měsíčních splátek můžete zde.

 • Formát kurzu: Kombinovaný
 • Termín: 27.09.2019 až 05.06.2020, 9:00-15:00 hod
 • Místo konání kurzu: Administrativní komplex Vyšehrad Garden
  Na Pankráci 26
  140 00 Praha 4
 • Cena kurzu: 39 990 Kč vč. DPH
 • Pro koho je kurz určen:

  Kurz je určen pro každého, kdo chce získat praktické zkušenosti reálně probíhajícího koučinku, a to jako kouč i jako koučovaný. Formát prezenčních kurzů v týdenních rozestupech umožňuje zaměřit se na skutečné situace a problémy a ty v rámci tréninku řešit vzájemným koučováním pod supervizí.


  Objednáním kurzu vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami Mindset Academy s.r.o.

OBJEDNAT KURZ

iStock-1133361435

Připravili jsme pro vás tento Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) akreditovaný vzdělávací program. Úspěšní absolventi vzdělávacího programu získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.

Akreditace ke stažení zde

Program kurzu

A. Distanční část

Vzdělávací program obvykle začíná distanční částí (e-learning), která obnáší ca. 60 hodin distanční výuky. S distanční výukou může student začít po přihlášení a úhradě ceny vzdělávacího programu. Pokud na absolvování distantční části nenajdete čas, lze ji absolvovat i v průběhu prezenčního kurzu.

B. Prezenční část

Prezenční část vzdělávacího programu v rozsahu 61 vyučovacích hodin se bude konat jednou týdně, vždy v pátek od 27. května 2019 do 6. června 2020.

Vstupní předpoklady

 • ukončené středoškolské vzdělání
 • dosažený minimální věk 19 let
 • základní uživatelská znalost práce na PC

Co se v průběhu kurzu naučíte:

 • používat filozofii a metody koučinku k řízení vztahů v osobním i profesním životě
 • lépe chápat vlastní i cizí myšlenkové pochody a porozumět tomu, proč se lidé někdy rozhodují tak, že to není v jejich prospěch
 • rozpoznávat vlastní i cizí destruktivní a sebepoškozující mentální vzorce
 • postupně se začít zbavovat sebe-limitujících mentálních procesů a škodlivého a impulsivního chování
 • zlepšovat své empatické schopnosti a dívat se na věci z pohledu ostatních
 • získáte úplně nový, účinný postoj k osobním a profesním cílům
 • iniciovat životní změny a lépe řešit problémy a konflikty

Distanční vzdělávání  e-learning

Distanční vzdělávání bude probíhat na e-learningovém portále www.learn-online.cz. Tento portál používá Learning Management System (LMS) Moodle. Moodle je osvědčený, mezinárodní LMS s českou podporou, který využívají vysoké školy po celém světě. Systém umožňuje umístění veškerého studijního obsahu, jako jsou videa, prezentace, jakékoliv textové a obrazové dokumenty, nastavení  úkolů s automatickými správnými odpověďmi, testy s automatickou korekturou, testy k manuální korekci, komunikační blog pro účastníky apod.

Distanční část je identická s Online studium koučinku – Mindset Coaching®.

Učební osnovy

ZÁKLADY KOUČINKU

 • Principy koučinku
 • Modely fungování koučinku
 • Morální kodex koučinku
 • Osobnost a dovednosti kouče
 • Vymezení koučinku oproti ostatním profesím

KOMUNIKACE PŘI KOUČINKU

 • Úvod do komunikace v koučinku
 • Základy verbální komunikace
 • Správné a nesprávné otázky
 • Aktivní naslouchání
 • Neverbální komunikace

KOGNITIVNÍ PROCESY A KOUČINK

 • Fungování kognitivních procesů z fyziologického hlediska
 • Fungování kognitivních procesů z psychologického hlediska
 • Pomalé a rychlé myšlení
 • Limity rozumového aparátu
  Kognitivní deformace

EMOCE A KOUČINK

 • Role emocí při rozhodování
 • Role negativních emocí
 • Pozitivní psychologie a její využití

ZDOLÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK V PRŮBĚHU KOUČINKU

 • Jak se vypořádat s obavami a strachem
 • Jak se vypořádat se stresem
 • Jak se vypořádat se sníženým sebevědomím
 • Jak se vypořádat s nedostatečnou asertivitou
 • Jak se naučit správně relaxovat

PRAKTICKÉ KONCEPTY KOUČINKU

 • Koučink změny chování
 • Pozitivní myšlení
 • Silné stránky
 • Neutrální myšlení/Centrování
 • Core Self Koncept

CÍLE A KOUČINK

 • Tradiční přístupy k dosažení cílů
 • Procesní přístupy k dosažení cílů
 • Alternativní přístupy k dosažení cílů

Lektor a odborný garant kurzu

Dr. Ivan Černohorský

Ivan Černohorský

Dlouhodobě se zabývá koučinkem manažerů a sportovců. Narodil se v Praze 1962. V roce 1979 odešel do Německa, kde se věnoval vrcholovému sportu (šerm) a vystudoval národní hospodářství. Od roku 1990 do roku 1993 pracoval jako vědecký asistent na katedře mezinárodních vztahů a monetární ekonomie na univerzitě ve Würzburgu, kde 1993 získal postgraduální doktorát v ekonomii. V letech 1993–1997 pracoval v bankovnictví v Mnichově a v Praze. Od roku 1997 do roku 2005 řídil v ČR dceřiné společnosti německé Hypo-Bank, Baader Bank a nakonec působil jako generální ředitel Interbanky patřící do skupiny Bayerische Landesbank. Od roku 2005 působí v oblasti lidských zdrojů. Pod značkou Mindset se věnuje vzdělávacím projektům „Mindset Coaching“, „Mindset Financial Coaching“ a provozuje e-learningovou platformu „Learn-Online“.

Máte otázky? Podívejte se prosím sem a nebo napište přímo lektorovi.

Kurz lze hradit i formou měsíčních splátek. Platit formou měsíčních splátek můžete zde.

Objednáním kurzu vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami Mindset Academy s.r.o.

OBJEDNAT KURZ