Mindset Coaching® – Health | Kouč zdravého životního stylu

v kategoriích: Aktuální kurzy, Zdraví


 • Název kurzu: Mindset Coaching® - Health | Kouč zdravého životního stylu
 • Stručný popis kurzu:

  Restartujte svůj život i kariéru! 

  HEALTH COACHING je světový trend, který se zaměřuje na koučink kvality zdraví a života. Pokud je to i Vaše životní téma, přijďte se naučit vše potřebné a staňte se Koučem zdravého životního stylu!

  Program cílí na budoucí kouče, kteří se chtějí zaměřit na prevenci civilizačních chorob, jako jsou rakovina, kardiovaskulární choroby, diabetes, metabolický syndrom a zárověň pomáhat svým klientům zpomalit proces stárnutí, zvýšit sportovní výkonnost, zhubnout a vypadat lépe nebo se jen cítit dobře. 

  • Staňte se certifikovaným  Koučem zdravého životního stylu a součástí naší komunity koučů.
  • Absolventi kurzu mohou provozovat koučink pod značkou Mindset Coaching® – Health | Kouč zdravého životního stylu.
  • Pomůžeme vám vybudovat vaši vlastní koučinkovou praxi zaměřenou na zdravý životní styl
  • Kurz spočívá z 6 prezenčních kurzů, které se konají vždy ve středu od 9:00 do 15:00 h.
   • 7.10. 2020
   • 14.10. 2020
   • 21.10. 2020
   • 4.11.2020
   • 11. 11. 2020
   • 18.11.2020

  Obsaženo v ceně: Závěrečná zkouška a certifikát Mindset Coaching® – Health | Kouč zdravého životního stylu

 • Formát kurzu: Prezenční
 • Místo konání kurzu: Na Pankráci 30
  14000 Praha 4
 • Pro koho je kurz určen:
  • Kurz je určen pro toho, kdo chce v budoucnu provozovat praxi Mindset Coaching® – Health | Kouč zdravého životního stylu
  • a/nebo pro toho, kdo chce změnit vlastní životní styl a získat komplexní vzdělání v této oblasti.

Proč hraje Health Coaching (Koučink zdravého životního stylu) důležitou roli a má tak velkou perspektivu?

Náš zdravotní systém dělá velké pokroky v léčení akutních onemocnění, ale není nastaven a nemá kapacity na to, aby lidem pomáhal měnit jejich rizikové chování. Bohužel se většinou zaměřujeme pouze na léčení symptomů a ne na skutečné, prvotní příčiny chorob.

Civilizační choroby

 • Rakovina: Zhruba 1/3 populace umírá na rakovinu. Ca. 70% onemocnění na rakovinu souvisí s behaviorálními faktory, které můžeme ovlivnit, t.j. se špatnými stravovacími návyky, s konzumem alkoholu, s kouřením, s mírou stresu, nedostatkem pohybu, s kvalitou spánku a dalšími.
 • Meatbolický syndrom: je komplex zdravotních problémů, které se často vyskytují souběžně a výrazně zvyšují pravděpodobnost onemocnění na infarkt, mozkovou mrtvici nebo diabetes typu 2. Jedná se o vysoký krevní tlak, zvýšenou hladinu glukózy v krvi, viscerální tuk/velký objem pasu, nízkou hladinu HDL a/nebo vysokou hladinu LDL cholesterolu a triglyceridů. Metabolický syndrom úzce souvisí s nadváhou a tělesnou neaktivitou a v ČR jim trpí ca. 30% populace ve věkové skupině nad 50 let (víc než 1 milon lidí).
 • Diabetes: 33,9% mužů a 32,3% žen v ČR má prediabetes nebo diabetes. Úmrtí způsobená cukrovkou jsou ve srovnání s EU dvojnásobná, neustále se zvyšují a jsou 6. nejčastější příčinou.
 • Vysoký krevní tlak: 47,0% mužů a 26,3% žen v ČR má vysoký krevní tlak
 • Podle American Cancer Society souvisí 42% úmrtí na rakovinu s behaviorálními, t.zn. chováním ovlivnitelnými faktory jako je kouření, alkohol, stravovací návyky, fyzická aktivita a pod.
 • Behaviorálním rizikovým faktorům lze přičítat více než 35% podíl na celkové zátěži všech nemocí.

Obezita v ČR (srovnání roku 1976 proti 2016)

 • Podíl osob s nadváhou (BMI 25-29,9): 44,1% populace (nárůst +14%)
 • Podíl obézních osob (BMI 30-34,9,9): 21,1% populace (nárůst +117%)
 • Podíl osob s extrémní obezitou (BMI 35+) : 6,2% populace (nárůst +520%)
 • Podíl dětí s nadváhou: 19,9% (nárůst +121%)
 • Podíl obézních dětí: 12,3% (nárůst +669%)

Proč je změna životního stylu tak těžká?

Člověk by si mohl myslet, že stejnou měrou, jak společnost bohatne a zvyšují se výdaje na zdravotní péči i prevenci chorob, se zlepšuje i zdraví lidí. Bohužel má zvyšování životního standardu i své stinné stránky. Jedná se o celý komplex příčin, který vede k dramatickému nárůstu civilizačních chorob jako je diabetes, kardiovaskulární choroby a rakovina. Za většinou z těchto onemocnění stojí plíživé změny životního stylu. Pokud ponecháme stranou zneužívání návykových látek (alkohol, nikotin, drogy), jsou 3 nejdůležitější příčiny současných tragických zdravotních trendů

 • stravovací návyky,
 • nedostatek pohybových aktivit a
 • stres.

V USA od roku 2015, poprvé v historii, 3 roky v řadě klesá střední délka života. Jak se tyto faktory dlouhodobě podepíší na zdraví našich dětí, dnes ještě nikdo nedokáže odhadnout.

Správně se stravovat, více se hýbat a méně se stresovat. Je to jednoduché. To přece dokáže každý. Nebo? Bohužel změna chování a změna zažitých návyků je nesmírně těžká a málokdo je schopen jí sám zvládnout. Proč je tomu tak? Jedna z příčin leží ve fyziologii našeho mozku, který se snaží šetřit energií a tudíž automatizovat většinu aktivit. Ukládají se tak podvědomé mentální vzorce, které lze jen velmi obtížně měnit.


Existují ale osvědčené metody, jak změny chování docílit lze. Tyto metody se v rámci kurzu naučíte efektivně používat.


Diety a metabolismus

Většina diet se mylně zakládá na mechanickém pojetí lidského metabolismu. Ve své podstatě vychází z toho, že je jedno, co jíte, ale nejdůležitější je energetická bilance, to znamená poměr kalorií, které spálíte a kalorií, které přijmete. V tomto pojetí lze zhubnout pouze tehdy, pokud vytvoříte energetický deficit. Krátkodobě to může fungovat, ale dlouhodobě se naše tělo uprutně brání tím, že sníží bazální metabolický obrat. Dieta, při které máte hlad, je psychicky nesmírně náročná a dlouhodbě neudržitelná. Jakákoliv dieta je k ničemu, pokud nevede k trvalé změně životního stylu.


Ukážeme vám,  jak lze náš metabolismus “hacknout” a jak změnit složení stravy a vaše stravovací návyky tak, abyste trvale zhubli a cítili se lépe.


Mikrobiom

Zásadní roli při hubnutí tvoří vedle skladby makroživin, složení našeho mikrobiomu. Lidské tělo se skládá z ca. 30 bilionů lidských buněk a 39 bilionů bakterií (dříve se uváděl dokonce poměr 1:10, kde se do cizích organismů žijících v našem a na našem těle započítávaly i viry a houby). Velká část těchto cizích organismů s námi žije v symbióze v našem trávicím traktu a je nejenom zdraví prospěšná, ale pro život zcela zásadní. Možná bychom měli pozměnit pohled sami na sebe a uvědomit si, že většinu našeho těla tvoří cizí organismy, které mají své “vlastní zájmy”, ovlivňují naši psychiku a mohou měnit i naše chování a stravovací návyky.


V kurzu vám zprostředkujeme nejmodernější poznatky z oblasti výzkumu mikrobiomu a jeho souvislost s psychikou, stravovacím i návyky a tělesnou hmotností.


Pohybové aktivity, nemoci a stárnutí

Vedle stravování hraje pohyb pro naše zdraví zásadní roli. Jedná se o nejúčinější prostředek, který léčí a zabraňuje vzniku chorob. V průběhu stárnutí klesá množství mitochondrií a zároveň i jejich schopnost absorbovat kyslík a vytvářet ATP (adenosintrifosfát), který je energetrickým zdrojem pro všechny buňky. Proto nám věkem klesá výkonnost, kterou můžeme měřit všem sportovcům známým VO2max. Správně nastavené pohybové aktivity tento proces nejenom zpomalují, ale je možno jej zcela zvrátit. Ne všechny druhy pohybových aktivit mají ale stejné účinky a hodí se pro kohokoliv.

V rámci kurzu se dozvíte, jaký druh pohybu je pro konkrétního člověka v jeho věku, úrovni fitnesu a celkové specifické situaci vhodný.


Cíle transformačního programu: prevence civilizačních chorob, snížení biologického věku, zvýšení vitality a kondice, zlepšení tělesné kompozice, snížení zánětlivosti organismu a bolesti, zlepšení kognitivních schopností, mentální odolnosti a snížení hladiny stresu.

Jistě jste si všimli, že někteří šedesátiletí vypadají na 40 a jsou zároveň nesmírně fit a naopak: někteří čtyřicátníci vypadají na šedesát a mají problém vyjít do druhého patra. Podle průzkumu, který dělal Daniel W. Belsky a další z Duke University v roce 2015, jsou rozdíly v biologickém věku oproti věku skutečnému (kaledndářnímu) opravdu obrovské. Důvodem je rychlost stárnutí, která se člověk od člověka liší až o pětinásobek.

 • Někteří účastníci průzkumu stárli tempem pouze 0,5 biologického roku za jeden rok kalendářní. Na druhé straně spektra byli ale účastníci, kteří za jeden kalendářní rok zestárli o 2,5 biologického roku.

Biologický věk byl měřen pomocí algoritmu zohledňujícího 18 faktorů, jako jsou různé parametry krevního obrazu (hladina krevního cukru, LDL/HDL cholesterol, triglyceridy, délka telomér u leukocytů apod.), krevní tlak, respiratorní kapacita, BMI, poměr obvodu boků a pasu a řady dalších.

Úspěšné stárnutí znamená co nejpomalejší biologické stárnutí, které se promítá v prožití pokud možno dlouhého úseku života ve zdraví. K čemu nám je dlouhověkost, pokud velkou část života strávíme chronicky nemocní a neschopní dělat věci, které jsme mohli dělat, když jsme byli mladí?Přesně toto jsou ale aktuální trendy v naší společnosti. Obezita, inzulínová rezistence, diabetes, vysoký tlak, kardiovaskulární choroby, rakovina a Alzheimer jsou hlavní civilizační choroby, které souvisí se stárnutím a se kterými se v “civilizovaném” světě potýkáme. Úspěšné stárnutí je multidimenzionální proces, který zahrnuje obranu proti hlavním chronickým onemocněním a proti zhoršování kognitivních i fyziologických schopností, a tím umožňuje účastnit se co nejdéle bez omezení všech produktivních a sociálních aktivit.

 • Proces stárnutí lze přisoudit genetickým faktorům pouze z 20-30 %. Zbylých 70-80 % jsou behaviorální faktory, které můžeme změnou chování ovlivnit! Jak bude stárnutí probíhat, máme tedy z velké části ve vlastních rukou.

Všichni víme, že bychom měli zdravě jíst, více se hýbat, nestresovat se apod. Kdyby to bylo tak jednoduché, jsme nejzdravější národ na světě. Statistiky ale hovoří o pravém opaku.

 • Změnit zaryté návyky a začít se chovat zodpovědně ke svému zdraví je ale velmi obtížné a málokdo to zvládne sám.

K iniciaci trvalé změny životního stylu jsou třeba znalosti, zpětná vazba, externí podpora a v neposlední řadě čas. V rámci MLTP vám poskytneme transfer znalostí k udržitelné změně, detailní plán na každý den, vyhodnocování a zpětnou vazbu ohledně vašeho pokroku a v neposlední řadě mentální podporu. Podle našeho názoru je 6měsíční délka programu minimální doba, která je nutná pro udržitelnou změnu životního stylu.

 

3 základní pilíře

1. Psychologie změny

Naše metodologie změny myšlení a rizikového chování je postavená na poznatcích moderní behaviorální psychologie. Dozvíte se, jaké jsou předpoklady a jaké podmínky musí být splněny, aby někdo mohl změnit své chování a začal se chovat zodpovědněji ke svému zdraví.

2. Fyziologické aspekty zdraví

 • Signální efekty sacharidů, bílkovin a tuků (signální dráhy inzulin, AMPK, mTOR, IGF1, PI3K, atd.)
 • Přerušovaný půst (autofagie, apoptóza, senescentní buňky, nemoci a stárnutí)
 • Zdraví mikrobiomu, zánětlivost a optimalizace tělesné hmotnosti
 • Pohyb
 • Spánek
 • Relaxace

3. Mentální aspekty zdraví

 • osvědčené metody mentálního tréninku z oblasti vrcholového sportu a speciálních vojenských jednotek
 • práce s myšlením a základy kognitivně behaviorální terapie
 • základy meditace
 • základy mindfulness
 • spiritualita, filozofie a životní hodnoty

Vaši lektoři

Dr. Ivan Černohorský se dlouhodobě zabývá koučinkem manažerů a sportovců. Narodil se roku 1962 v Praze. V roce 1979 odešel do Německa, kde se věnoval vrcholovému sportu (šerm) a vystudoval národní hospodářství. Od roku 1990 do roku 1993 pracoval jako vědecký asistent na katedře mezinárodních vztahů a monetární ekonomie na univerzitě ve Würzburgu, kde 1993 získal postgraduální doktorát z ekonomie. V letech 1993–1997 pracoval v bankovnictví v Mnichově a v Praze. Od roku 1997 do roku 2005 řídil v ČR dceřiné společnosti německé Hypo-Bank, Baader Bank a nakonec působil jako generální ředitel Interbanky patřící do skupiny Bayerische Landesbank. Od roku 2005 působí v oblasti lidských zdrojů. Pod značkou Mindset se věnuje vzdělávacím projektům „Mindset Coaching“, „Mindset Health Coaching“, vytvořil a provozuje e-learningovou platformu „Learn-Online“.

“Program vznikl z mé posedlosti  přírodními vědami, zejména nedávným výzkumem z oblasti evoluční biologie, biochemie a metabolismu. Začal jsem před několika lety poznatky postupně aplikovat sám na sebe s výsledkem, že jsem ještě nikdy nebyl tak fit a necítil se tak dobře jako nyní, v mých 58 letech. Před nějakou dobou ve mně uzrálo přesvědčení, že bych mohl  vědomosti týkající změn životního stylu spojit s metodami koučinku, zejména s know-how koučinku změny a poskytnout je ve formě transformačního programu veřejnosti.”


Mgr. Kamila Ulčová je koučka s výcvikem akreditovaným ICF s certifikátem NLC Professional Coaching Skills, moderátorka a kreativní autorka. Téměř 20 let se věnovala televiznímu, rozhlasovému i veřejnému moderování a práci v médiích. Nyní své zkušenosti s mezilidskou komunikací propojuje s profesionálním koučinkem osobního rozvoje, kde se snaží pomáhat lidem v úžasném procesu osobního růstu. “Neurokoučink, kterému se věnuji, je mezinárodně uznávaná koučovací služba, která se opírá především o poznatky moderní neurovědy. Jako kouč se snažím vždy mít na paměti, že klient i já jsme především dvě spolupracující lidské bytosti. Prioritou je pro mne vzájemný respekt, důvěra, bezpečí, lidskost, pozitivní přístup, náročnost a struktura celého procesu. Nezbytnou součástí mého přístupu ke koučinku je velká porce empatie a špetka humoru.” Kamila má desetiletou intenzivní zkušenost s keto dietou a low carb stravováním. Tyto osobní zkušenosti vychází z příběhu jejího života a přináší je v podobě Health coachingu všem účastníkům kurzu. “Pojďme se užitečně zamyslet nad svým životním stylem a přeberme kontrolu a odpovědnost nad svým zdravím, vitalitou i vzhledem. Se správnou strategií a přístupem můžeme změnit hrozně moc, můžeme najít to nejlepší v nás!” Kamila také píše a ilustruje, na svém kontě má několik úspěšných knih pro děti a teenagery. “S touhou vyprávět příběhy perem a štětcem jsem patrně přišla na svět. Je to má radost a můj svět, o který se moc ráda dělím.”


Mgr. Jakub Hrubeš se v oblasti fitness a vedení lidí pohybuje už více než 10 let. Pod rukama mu prošlo několik stovek spokojených klientů, kterým pomohl změnit život. Jakub se v koučinku zaměřuje hlavně na singles, kterým díky svému programu pomáhá postupně změnit své chování, myšlení a vizáž. Cílem pak není nic menšího než svůj protějšek díky změnám najít. Kromě samotného koučování má zkušenosti z několika manažerských pozic, kde vedl týmy o několika desítkách členů a řešil s nimi jak běžné, tak pracovní problémy. „Postupem času jsem zjistil, že jen když lidi pochopíte v celém rozsahu jejich myšlení, můžete jim teprve porozumět. Každý totiž vnímáme svět úplně jinak a není proto možné někoho soudit jen podle toho, že má na danou věc jiný názor nebo reakci.“ Kromě koučinku a vedení lidí má Jakub také zkušenosti z Českého rozhlasu a dalších medií. Hlavně je to ale sportovec srdcem i duší a nejlíp se cítí, když vystavuje své tělo novým stresovým faktorům. „Každé tři měsíce se snažím změnit svoji rutinu, a to v různých spektrech fungování mého těla. Ať už se jedná o stravování, tréninkový režim nebo například spánek, tak i ta nejmenší změna může mít zásadní vliv a přínos.“ Největší silou Jakuba je, že své klienty dokáže nabít energií, ukázat jim jejich potenciál a dostat je do stavu, kdy sami touží po tom dosáhnout svého cíle. „Vždycky jsem miloval s lidmi mluvit a naslouchat jim. V případě, že se vám pak otevře možnost, abyste jim navíc s jejich problémy pomohli a stalo se to vaším zdrojem obživy, jedná se o vaší vysněnou profesi, kdy přestáváte vnímat čas. A to je na tom spolu s výsledky mých klientů to nejsladší.“

V čem se Mindset Coaching® – Health Program liší od ostatních programů zaměřených na hubnutí a fitnes?

1. Změna chování – Program je zaměřený na psychologii změny chování: vycházíme z našich dlouholetých zkušeností v oblasti mentálního koučinku ve sportu.

2. Aktuální vědecký výzkum – V rámci tohoto programu pracujeme pouze s poznatky aktuálního vědeckého výzkumu. Vždy uvádíme zdrojové informace a upozorníme vás na oblasti, kde jsou současné výsledky vědeckého výzkumu nejednoznačné nebo rozporuplné.

3. Mentální a fyziologické aspekty – Program je holisticky zaměřený a obsahuje jak mentální tak fyziologické aspekty zdraví.

4. Profese Health Coach – Absolvování programu vám pomůže nastartovat vlastní koučinkovou praxi zaměřenou na koučink zdravého životního stylu.

5. Podpora – Získáte možnost obracet se na nás pro podporu v řešení klientských problémů.

6. Certifikát – Získáte certifikát, který vás bude opravňovat k používání značky Mindset Coaching® – Health | Kouč zdravého životního stylu.

7. Externí spolupráce a marketing – Budete mít možnost externě spolupracovat s Mindset Academy s.r.o. Pomůžeme vám s marketingem a eventuálně dalšími administrativně-obchodními aspekty koučinkové praxe.

8. Možnost regionálního zastoupení – Pro vybrané účastníky poskytujeme možnost regionálního zastoupení a spolupráce při výcviku Mindset® koučů.

9. Exkluzivní obsah – Získáte přístup k elearningové platformě www.learn-online.cz. Budete zde mít k dispozici všechny potřebné podklady a informace, které pro provozování praxe budete potřebovat.

10. Měsíční semináře/workshopy – Pro absolventy kurzu možnost účasti na měsíčních seminářích/workshopech, kde se dozvíte novinky z oblasti koučinku zdraví a můžete si vyměnit zkušenosti.


Detailní program kurzu

I. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky (Ivan)
Základy metabolismu, získávání energie ze z glukózy, mastných kyselin, ketonů a aminokyselin, Krebsův cyklus
2. Koučink (Kamila)
Úvod do koučování – co je koučink, role kouče, koučovací vztah, základní principy koučování, model COMFY (bezpečí, akceptace, fairové jednání, profesionální koučinková komunikace), klíčové kompetence kouče, etika koučování a odpovědnost, ukázka koučovacího rozhovoru
3. Strava & Pohyb (Kuba)
Pravidla a zákonitosti fitness tréninku v praxi, Individualizace tréninkového přístupu/ funkční trénink/Warm up, Rolling – praktická ukázka, Kloubní mobilita – praktická ukázka, Aktivace svalstva, Samotný trénink a jeho části, Regenerace – stretching, regenerační rolling, cardio regenerace, fascie a fasciální strečink
4. Relaxace & Stress Management
Praktický nácvik antistresových technik, mindfulness, dechová cvičení

II. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky (Ivan)
Zdravé a funkční mitochondrie, elektronový transportní řetězec, ATP, využívání a ukládání energie, pohyb/teplo/uncoupling,
2. Koučink (Kamila)
Koučink a fungování mozku, prefrontální cortex, limbický systém, bazální ganglia, jak tyto poznatky užitečně využít v koučinku, fix vs. grow mindset, práce s pozorností, nácvik v praxi, proces učení, myšlení out of the box
3. Strava & Pohyb (Kuba)
Denní kalorický příjem, makro nutrienty, Praktický výpočet dle cílů klienta, Nastavení množství makronutrientů, Propojení s aplikací kalorické tabulky, Vzpřímené držení těla – fázické a tonické svalstvo, horní a dolní zkřížený syndrom, pohotovostní stretching a aktivace svalových skupin.
4. Relaxace & Stress Management
Praktický nácvik antistresových technik, mindfulness, dechová cvičení

III. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky (Ivan)
Význam buněčné obnovy a regenerace, pro zdraví a stárnutí (autofagie) & řízená buněčná smrt (apoptóza)
2. Koučink (Kamila)
Koučinková komunikace – pozitivní psychologie, kognitivně behaviorální model koučinku, Mindset Health Coaching model, přehodnocování, účinné koučovací otázky, koučovací modely (GROW, FLOW, Iceberg), nácviky koučinkového rozhovoru
3. Strava & Pohyb (Kuba)
Nutriční programy a trendy ve Fitness, Low carb vs. High carb, Přerušovaný půst, Sacharidové vlny (cyklování sacharidů), Whole 30/ Paleolitická dieta, Současné trendy ve fitness – HIIT, Crossfit, běh, tabata a další
4. Relaxace & Stress Management (Kamila)
Praktický nácvik antistresových technik, mindfulness, dechová cvičení

IV. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky (Ivan)
Mikrobiom a jeho význam pro zdraví a tělesnou hmotnost
2. Koučink (Kamila)
Koučink změny – koučování změny životního stylu, nastavení rutiny, koučink budování sebevědomí, pygmailon efekt, práce s cíli, stav flow, SWOT, HEALTHY PLATE technika
3. Strava & Pohyb (Kuba)
Analýza těla na Inbody 270, Info: https://www.inbody.cz/produkty/74-inbody, Seznámení s přístrojem a funkcemi, Praktické měření každého účastníka, Výuka interpretace výsledků a vysvětlení jednotlivých ukazatelů, Cílování klienta ke změně podle dosažených výsledků,
4. Relaxace & Stress Management (Kamila)
Praktický nácvik antistresových technik, mindfulness, dechová cvičení

V. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky (Ivan)
Civilizační choroby a jejich příčiny
2. Koučink (Kamila)
Healthcoaching – práce s koučinkový diářem, koučink vztahu ke zdravému životnímu stylu, přehled týdenních činností, koučink škodlivých pravidel a návyků, princip řetězové reakce, nácvik koučování
3. Prodejní dovednosti I. (Kuba)
Mentální koučink jako produkt – klíčové kompetence úspěšného prodeje, Kde získávat klienty? (koncept obdelníku), Vytvoření osobního brandu – sociální sítě, offline, reklama, Obchod a emoce – systém vzbuzení emocí (PD, FV, ZO), Kritéria nastavení ceny koučinkové lekce, Typy produktů a plateb za služby kouče, První kontakt s klientem skrze telefon – pravidla prvního hovoru
4. Relaxace & Stress Management (Kamila)
Praktický nácvik antistresových technik, mindfulness, dechová cvičení

VI. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky (Ivan)
Ketony & terapeutická keto-dieta
2. Koučink (Kamila)
Healthcoaching – získání a udržení vnitřní motivace, koučink stresu, zloději energie, techniky dýchání a relaxace, nácvik relaxačních technik, nácvik koučinku
3. Prodejní dovednosti II. (Kuba)
Systémy přímého prodeje, Příprava na první schůzku s klientem, Klient, potřeba, a jak s ní při prodeji pracovat – HOT SPOT systém, Očekávání klienta od kouče zdravého životního stylu, Outfit profesionála a důraz na detail, Cenová prezentace za služby kouče – jak se nebát říct si o peníze.
4. Relaxace & Stress Management (Kamila)
Praktický nácvik antistresových technik, mindfulness, dechová cvičení


Certifikát

Absolventi kurzu, kteří úspěšně absolvují závěrečnou zkoušku, získají certifikát “Mindset Coaching® Health – Kouč zdravého životního stylu”


Zajistěte si místo v kurzu ještě dnes a získejte zdarma Online kurzu koučinku – Mindset Coaching!

Program není v žádném případě zamýšlený jako “léčba”, ale můžete ho podle všech dostupných vědeckých poznatků vnímat jako velmi účinnou prevenci. Pokud trpíte nějakým chronickým onemocněním, určitě se řiďte radami vašeho lékaře.