MindsetⓇ Anti-Aging transformační program

v kategoriích: Aktuální kurzy, Zdraví


 • Název kurzu: MindsetⓇ Anti-Aging transformační program
 • Stručný popis kurzu:

  Cílem programu je změna vašeho životního stylu tak, aby vedla ke

  • zvýšení vitality a kondice,
  • zlepšení tělesné kompozice,
  • snížení zánětlivosti organismu a bolesti,
  • zlepšení kognitivních schopností,
  • snížení hladiny stresu a zvýšení mentální odolnosti
  • a v sumě ke snížení vašeho biologického věku.

  Redukce hmotnosti není primárním cílem programu. Pokud však máte nadváhu, trvalá změna životního stylu přirozeně povede také k tomu, že trvale zhubnete.


  Termíny:

  15. 5. 2019 9:00-15:00 (Kick-Off Meeting – Úvodní seminář), cena:  4.990,- Kč

  • Úvodní seminář je zaměřený na přenos všech informací, které jsou nutné pro absolvování programu. Dozvíte se zde zejména detaily o nových, vědeckých výzkumech týkajících se příčin procesu stárnutí a metodách, jak jej lze změnou chování zpomalit a některé projevy stárnutí dokonce  zcela zvrátit.
  • Získáte naše know-how zaměřené na psychologické aspekty změny chování.
  • Společně připravíme pro každého individuální plán změn životního stylu, který vás povede v příštích měsících.

  19. 6. 2019 15:00-18:00 (Skupinový mentoring), cena:  1.490,- Kč

  17. 7. 2019 15:00-18:00 (Skupinový mentoring), cena: 1.490,- Kč

  4. 9. 2019 15:00-18:00 (Skupinový mentoring), cena: 1.490,- Kč

  9. 10. 2019 15:00-18:00 (Skupinový mentoring), cena: 1.490,- Kč

  13. 11. 2019 15:00-18:00 (závěrečné vyhodnocení programu a další kroky), cena:  1.490,- Kč


  Cena:

  Program můžete platit postupně nebo před zahájením za zvýhodněnou cenu 9.990,-  Kč za celý program.

 • Formát kurzu: Prezenční
 • Cena kurzu: 9 990 Kč vč. DPH

OBJEDNAT KURZ

Relax_Fotor

MindsetⓇ Anti-Aging transformační program

Cíle transformačního programu: snížení biologického věku, zvýšení vitality a kondice, zlepšení tělesné kompozice, snížení zánětlivosti organismu a bolesti, zlepšení kognitivních schopností, mentální odolnosti a snížení hladiny stresu

Jistě jste si všimli, že někteří šedesátiletí vypadají na 40 a jsou zároveň nesmírně fit a naopak: někteří čtyřicátníci vypadají na šedesát a mají problém vyjít do druhého patra. Podle průzkumu, který dělal Daniel W. Belsky a další z Duke University v roce 2015, jsou rozdíly v biologickém věku oproti věku skutečnému (kaledndářnímu) opravdu obrovské. Důvodem je rychlost stárnutí, která se člověk od člověka liší až o pětinásobek.

 • Někteří účastníci průzkumu stárli tempem pouze 0,5 biologického roku za jeden rok kalendářní. Na druhé straně spektra byli ale účastníci, kteří za jeden kalendářní rok zestárli o 2,5 biologického roku.

Biologický věk byl měřen pomocí algoritmu zohledňujícího 18 faktorů, jako jsou různé parametry krevního obrazu (hladina krevního cukru, LDL/HDL cholesterol, triglyceridy, délka telomér u leukocytů apod.), krevní tlak, respiratorní kapacita, BMI, poměr obvodu boků a pasu a řady dalších.

Úspěšné stárnutí znamená co nejpomalejší biologické stárnutí, které se promítá v prožití pokud možno dlouhého úseku života ve zdraví. K čemu nám je dlouhověkost, pokud velkou část života strávíme chronicky nemocní a neschopní dělat věci, které jsme mohli dělat, když jsme byli mladí?Přesně toto jsou ale aktuální trendy v naší společnosti. Obezita, inzulínová rezistence, diabetes, vysoký tlak, kardiovaskulární choroby, rakovina a Alzheimer jsou hlavní civilizační choroby, které souvisí se stárnutím a se kterými se v “civilizovaném” světě potýkáme. Úspěšné stárnutí je multidimenzionální proces, který zahrnuje obranu proti hlavním chronickým onemocněním a proti zhoršování kognitivních i fyziologických schopností, a tím umožňuje účastnit se co nejdéle bez omezení všech produktivních a sociálních aktivit.

 • Proces stárnutí lze přisoudit genetickým faktorům pouze z 20-30 %. Zbylých 70-80 % jsou behaviorální faktory, které můžeme změnou chování ovlivnit! Jak bude stárnutí probíhat, máme tedy z velké části ve vlastních rukou.

Všichni víme, že bychom měli zdravě jíst, více se hýbat, nestresovat se apod. Kdyby to bylo tak jednoduché, jsme nejzdravější národ na světě. Statistiky ale hovoří o pravém opaku …

 • Změnit zaryté návyky a začít se chovat zodpovědně ke svému zdraví je ale velmi obtížné a málokdo to zvládne sám.

K iniciaci trvalé změny životního stylu jsou třeba znalosti, zpětná vazba, externí podpora a v neposlední řadě čas. V rámci MLTP vám poskytneme transfer znalostí k udržitelné změně, detailní plán na každý den, vyhodnocování a zpětnou vazbu ohledně vašeho pokroku a v neposlední řadě mentální podporu. Podle našeho názoru je 6měsíční délka programu minimální doba, která je nutná pro udržitelnou změnu životního stylu.


Na co se program zaměřuje

Program se zaměřuje na změnu chování, která vede tendenčně ke zlepšení tzv. biomarkerů stárnutí. To jsou zejména:

 1. Hladina glukózy v krvi
 2. Zlepšení úrovně kardiorespirace
 3. Krevní tlak
 4. Délka telomér
 5. Lipoproteiny HDL/LDL (cholesterol)
 6. Úroveň imunity (počet bílých krvinky)
 7. Úroveň zánětlivosti organismu (CRP)
 8. BMI
 9. Poměr obvodu pasu k bokům

Co v rámci programu získáte

1. Analýza – status quo analýzu vašeho stávajícího biologického věku, získanou z jednoduchého dotazníku

Nejprve je důležité zjistit, jak na tom jste. Připravili jsme pro vás dotazník zaměřený na váš současný fyzický stav, stravovací a pohybové návyky. Ten nám poskytne dostatek informací, abychom pro vás mohli připravit detailní plán.

2. Změna – jak dosáhnout změny chování – detailní informace k tématu psychologie změny a iniciace změny chování

V této části se seznámíte se základními psychologickými principy toho, jak získat motivaci, dosáhnout změny a začít se chovat zodpovědně sám k sobě. Na tomto bodě ztroskotá většina dobře míněných diet, fitkových permanentek a všechna novoroční předsevzetí. Nejde o to vědět, že mám něco změnit, ale o to, jak změny dosáhnout.

3. Výživa – informace k efektivní a udržitelné změně vašich stravovacích návyků

Zapomeňte na diety. Žádná dieta dlouhodobě nefunguje. Jediné, co funguje, je trvalá změna stravovacích návyků, která zohledňuje základní principy lidského metabolismu a jeho změny v průběhu života. Dozvíte se, jak změnit stravování tak, abyste byli celkově zdravější, cítili se lépe, byli méně unavení. Pokud máte nadváhu, určitě také zhubnete, ale bude to jen vedlejší efekt vašeho nového životního stylu.

4. Pohyb – informace ke změně vašich pohybových aktivit, dle úrovně vaší současné kondice

Pohyb je život. Pohyb zásadně ovlivňuje nejen proces stárnutí, ale i vaše kognitivní schopnosti, jako je paměť a rychlost vašeho mozku při zpracování informací. Nemusíte zrovna zvedat činky nebo sprintovat v lese, ale vašemu věku a vaší kondici přiměřený, pravidelný pohyb by se měl stát nedílnou součástí vašeho života. Zde se dozvíte, jak začít a jak se zlepšovat.

5. Stres – informace ke snížení hladiny stresu

Stres zabíjí. Ukážeme vám, co s tím můžete udělat. Začneme analýzou vaší úrovně stresu. Naučíte se přemýšlet jiným způsobem, než jste byli dosud zvyklí, dívat se na život s patřičným nadhledem a nedělat si kvůli nedůležitým malichernostem starosti. Osvojíte si denní rutinu, která dramaticky sníží hladinu stresu.

6. Detailní plán – týdenní přehled obsahující stravovací, pohybový a relaxační plán

Všechny cíle jsou k ničemu, pokud nemáte detailní plán, jak cíle dosáhnout. Cílem tohoto programu je, abyste se opět cítili dobře a strávili pokud možno co největší část života v plné síle a ve zdraví. Proto pro vás připravíme individuální program, který obsahuje detailní přehled toho, jak se stravovat, návrh vhodných pohybových aktivit a plán proti stresu. Dostanete přehled na každý den, do kterého si budete zapisovat, jak si vedete ve skutečnosti oproti vašemu plánu.

7. Mentoring měření pokroku a zpětná vazba při průběhu realizace změn

Nedělejte si iluze. Změnit životní styl sám bez mentora zvládne málokdo. Většina lidí potřebuje zpětnou vazbu, podporu a také určitý tlak. To všechno vám poskytne váš osobní mentor, se kterým jednou měsíčně proberete, jak jste pokročili, co se daří realizovat, co ne a  hlavně jak dál a co byste mohli vyzkoušet příští měsíc. Nebojte, nenecháme vás v tom samotné.


Jak program probíhá

Program začíná 15. 5. 2019 6hodinovým úvodním seminářem  (9:00-15:00). Zde se dozvíte potřebné informace o tom, jakým způsobem postupně implementovat zmíněné změny životního stylu, a jak si poradit s překážkami, na které budete v průběhu programu narážet.

Následuje 5  mentoring-termínů (15:00-18.00) ve zhruba 5 – 6týdenních rozestupech (viz termíny nahoře). Smyslem mentoring-termínů je vyhodnotit, jak se vám daří realizovat náplň programu, podpořit vás v dalším pokroku a poradit se vším, na co narazíte. Budete mít zároveň možnost si vzájemně vyměnit zkušenosti s dalšími účastníky programu.

Program končí 13. 11. individuálním vyhodnocením úspěchu programu. Pro zájemce je možnost pokračovat dál za zvýhodněnou cenu.


Jak program vznikl

Ivan ČernohorskýProgram vznikl z mé posedlosti  přírodními vědami, zejména nedávným výzkumem z oblasti evoluční biologie, biochemie a metabolismu. Začal jsem před několika lety poznatky postupně aplikovat sám na sebe s výsledkem, že jsem ještě nikdy nebyl tak fit a necítil se tak dobře jako nyní, v mých 57 letech. Před nějakou dobou ve mně uzrálo přesvědčení, že bych mohl  vědomosti týkající změn životního stylu spojit s metodami koučinku, zejména s know-how koučinku změny a poskytnout je ve formě transformačního programu veřejnosti. Program není v žádném případě zamýšlený jako “léčba”, ale můžete ho podle všech dostupných vědeckých poznatků vnímat jako velmi účinnou prevenci. Pokud trpíte nějakým chronickým onemocněním, určitě se řiďte radami vašeho lékaře.

Dr. Ivan Černohorský, mentor programu

OBJEDNAT KURZ