Online kurz koučinku | Mindset Coaching®

v kategorii: Aktuální kurzy


 • Název kurzu: Online kurz koučinku | Mindset Coaching®
 • Stručný popis kurzu:
  • KOUČINK: Chcete zlepšit své pracovní, podnikatelské nebo sportovní výkony pomocí mentálního koučinku? Chcete se stát koučem? Toto je kurz pro vás.
  • FLEXIBILITA: Nemáte momentálně čas navštěvovat prezenční kurz a spíše vám vyhovuje nastavit si vlastní tempo? Online kurz vám umožní rozplánovat si studium podle vlastních možností.
  • ZÁPOČET CENY: Pokud budete mít zájem, můžete po dokončení online kurzu koučinku absolvovat Akreditovaný kurzu koučinku. Částka, kterou jste již zaplatili za úvodní kurz, vám  bude z jeho ceny odečtena.
  • CERTIFIKÁT: Na konci kurzu můžete absolvovat online test, získat certifikát Mindset Coach® a začít koučovat.
  • BONUS #1: ONLINE KURZ SEBEDŮVĚRA – Online kurz a pracovní sešit v hodnotě 1.990,- Kč
  • BONUS #2: Koučinkový diář v hodnotě 450 Kč.
  • BONUS #3: Diář pro radikální změnu v hodnotě 450 Kč.

  ZÍSKEJTE PŘÍSTUP KE KURZU JEŠTĚ DNES

 • Formát kurzu: E-learning
 • Cena kurzu: 9 990 Kč vč. DPH

OBJEDNAT KURZ

Váš lektor


Dr. Ivan Černohorský,  Dlouhodobě se zabývá koučinkem manažerů a sportovců. Narodil se roku 1962 v Praze. V roce 1979 odešel do Německa, kde se věnoval vrcholovému sportu (šerm) a vystudoval národní hospodářství. Od roku 1990 do roku 1993 pracoval jako vědecký asistent na katedře mezinárodních vztahů a monetární ekonomie na univerzitě ve Würzburgu, kde 1993 získal postgraduální doktorát z ekonomie. V letech 1993–1997 pracoval v bankovnictví v Mnichově a v Praze. Od roku 1997 do roku 2005 řídil v ČR dceřiné společnosti německé Hypo-Bank, Baader Bank a nakonec působil jako generální ředitel Interbanky patřící do skupiny Bayerische Landesbank. Od roku 2005 působí v oblasti lidských zdrojů. Pod značkou Mindset se věnuje vzdělávacím projektům „Mindset Coaching“, „Mindset Health Coaching“, vytvořil a provozuje e-learningovou platformu „Learn-Online“.

“Získejte přístup ke všem informacím, vědeckým poznatkům a životním zkušenostem, které jsem sbíral celá desetiletí.”

Čím je Online kurz koučinku a Mindset Coaching® unikátní

1.

VĚDECKÉ POSTUPY A OVĚŘENÁ DATA

Používám pouze VĚDECKÉ POSTUPY a empiricky ověřená data. Všechny informace, které v kurzu získáte, mají vědecký podklad. Jejich funkčnost je zároveň ověřena dlouholetou praxí.

2.

AUTENTICKÉ VIDEO-WORKSHOPY

V AUTENTICKÝCH video-workshopech vám vysvětlím konkrétní problematiku. Budete si připadat, jako byste byli v prezenčním kurzu.

3.

ODBORNÉ MANUÁLY, TEXTY A PREZENTACE

Odborné texty a prezentace vám pomohou osvětlit všechna témata. Detailní MANUÁLY můžete používat jako příručky pro praxi.

4.

CVIČENÍ

Na konci každé kapitoly naleznete cvičení, která vám pomohou si látku dobře ZAPAMATOVAT.

5.

TESTY

Pomocí TESTŮ na konci každé kapitoly si ověříte, jestli látku skutečně ovládáte.

6.

PODPORA

Všichni účastníci kurzu mají moji plnou PODPORU a mohou v případě potřeby vyjasnění napsat nebo se dohnout na telefonickém rozhovoru.

7.

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP

Přístup ke kurzu vám zůstává po NEOMEZENOU DOBU. Můžete se k němu stále vracet a používat ho jako zdroj informací a metod tak, jak budete potřebovat.

8.

MOŽNOST OFF-LINE STUDIA

Podklady z kurzu si můžete STAHOVAT a/nebo VYTISKNOUT, takže můžete studovat, i když zrovna nemáte přístup k internetu.

9.

CERTIFIKÁT MiNDSET COACH®

Po absolvování závěrečného testu získáte CERTIFIKÁT MiNDSET COACH®. Test můžete opakovat bez omezení. 


Kurz je rozdělen do tří modulů po 4 týdnech:

1. MODUL

Toto je první ze tří modulů kompletně přepracovaného kurzu koučinku. Kurz je odlehčen od grafických prvků tak, aby se rychleji načítal. Všechny části kurzu i pdf soubory jsou nyní upraveny tak, aby se dobře zobrazovaly na mobilních zařízeních.

1. Týden: Emoční inteligence, empatie, sebeuvědomění, sebeřízení

2. Týden: Vybrané aspekty z neurovědy, psychologie a kognitivních procesů

3. Týden: Komunikace a naslouchání

4. Týden: Úvod do koučinku, koučinkové postupy a procesy

2. MODUL

5. Týden: Koučink – První hodina s klientem

6. Týden: Vybrané nástroje koučinku

7. Týden: Cíle a řešení problémů na cestě k nim

8. Týden: Koučink jako nástroj leadershipu

3. MODUL

9. Týden: Koučink zdravého sebevědomí

10. Týden: Koučink asertivity

11. Týden: Koučink stresu

12. Týden: Koučink obav a strachu

MODUL MANUÁLY

MANUÁL: Koučink zdravého sebevědomí

MANUÁL: Koučink asertivity

MANUÁL: Koučink stresu

MANUÁL: Koučink obav a strachu

MODUL TEST

Absolvovali jste všechny 3 moduly? Tak si nyní zkuste udělat závěrečný test. Pokud budete mít nejméně 70 % odpovědí správně, vystavíme vám certifikát o úspěšném zvládnutí kurzu a registraci jako Mindset Coach.

Pokud se vám to hned na poprvé nepodaří, můžete test opakovat, dokud ho úspěšně nezvládnete. Ale pozor, otázky jsou pokaždé náhodně vybrány a budou při každém pokusu jiné.

Detailní obsah kurzu

1. TÝDEN: EMOČNÍ INTELIGENCE

Emoční inteligence

Určitě máte ve svém okolí lidi, u kterých byste očekávali, že budou úspěšní, protože mají hluboké matematické a analytické schopnosti, mají vysoké IQ. Nicméně jejich životní úspěch stále nepřichází. Není to nic neobvyklého. Vysoké IQ vám úspěch nezajistí. Podle výzkumu provedeném v roce 1994 na Harvard University není životní nebo pracovní úspěch ovlivněn výší IQ, ale naopak právě úrovní emoční inteligence jedince.

Videa:

 • Video – Emoční inteligence 1
 • Video – Emoční inteligence 2
 • Video – Emoční inteligence 3
 • Video – Emoční inteligence 4
 • Video – Emoční a klasická inteligence – příklady

Texty:

 • Emoční inteligence – úvod do problematiky
 • Model emoční inteligence
 • Test emoční inteligence – verze pro vyplnění v PC
 • Test emoční inteligence – verze pro tisk

Sebeuvědomění a empatie

Proč je empatie pro koučink tak důležitá? Úspěch v osobním i profesním životě je podmíněn kvalitou mezilidských vztahů. Kvalitní vztahy jsou výsledkem upřímného a nezištného zájmu o ostatní. Úspěšní lidé zřídkakdy dosahují svého úspěchu sami; každý z nás potřebuje podporu ostatních, aby byl schopen dosáhnout svých cílů. Chápání emocí a myšlenkových pochodů lidí kolem nás nejenom ulehčuje zcela zásadně komunikaci, ale zároveň ukazuje příležitosti ke spolupráci a to i mimo rámec koučinku.

Texty:

 • Cvičení sebeuvědomění a kontrola nálady
 • Mapa empatie
 • Cvičení empatie
 • Rozpoznávání emocí z výrazu obličeje
 • Výsledky cvičení – Výrazy obličeje
 • Empatie – shrnutí

Videa:

 • Empatie
 • Zrcadlové neurony (nové video)
 • Sebeuvědomění, silné a slabé stránky, killer instinct a změny myšlení
 • Studená a horká empatie
 • Seberegulace a kontrola impulsů

Doporučená literatura

Týdenní test

2. TÝDEN: NEUROVĚDA A KOGNITIVNÍ PROCESY

Porozumíme-li tomu, jak funguje náš mozek, bude pro nás zásadně jednodušší pochopit i lidské vnímání, chápání, rozhodování a jednání. Seznámíte se s několika funkcemi mozku, jejichž uvědomění výrazně podporuje chápání vlastního i cizího chování a dává je tedy do přímé souvislosti s koučinkem sebe anebo druhých.

Vybraná témata z oblasti neurovědy

Texty:

 • Vybrané funkce mozku relevantní pro koučink
 • Případové studie – Jak může zásah do mozku ovlivnit naši emoční inteligenci?

Videa:

 • Vybraná témata z oblasti neurovědy
 • Práce s podvědomím ve sportu. Flow.
 • Jak důležitý je pohyb
 • Vybrané funkce mozku důležité pro koučink

Kognitivní procesy

Texty:

 • Pomalé a rychlé myšlení – úvod
 • Kognitivně behaviorální model – úvod
 • Kognitivně behaviorální přístup a koučink 
 • Iracionální sklony našeho myšlení
 • Vědecký přístup k životu
 • Priming

Videa:

 • Iracionální myšlenkové vzory. Chyby. (Ne)spokojenost. Stav mysli.
 • Škodlivé myšlení ve sportu
 • Kognitivní deformace
 • Vyčerpání ega
 • Priming

Doporučená literatura

Týdenní test

3. TÝDEN: KOMUNIKACE

Většina lidí neumí naslouchat a nejraději poslouchá sama sebe a vypráví o svých problémech nebo zážitcích. Jedna z klíčových dovedností dobrého kouče je zajímat se více o ostatní, než sám o sebe. Umění správného naslouchání je jedna z cest k této dovednosti.

Naslouchání

Videa:

 • Základy koučinkové komunikace
 • Reflektivní naslouchání
 • Bariéry v komunikaci
 • Neverbální komunikace – Řeč těla

Texty

 • Základy naslouchání
 • Reflektivní naslouchání
 • Soubor
 • Reflektivní naslouchání – Kontrolní seznam
 • Bariéry v komunikaci
 • Řeč těla a neverbální komunikace
 • Pozitivní psychologie

Týdenní test

4. TÝDEN: ZÁKLADY KOUČINKU

Koučink se soustředí na hledání řešení, objevování/zkoumání neznámého, na člověka a jeho individuální výkon. Koučink vyžaduje odvahu a soustředí se na maximalizaci potenciálu a osobní, sportovní nebo profesní růst a pomáhá nám posunout se z komfortní zóny. 

Základní stavební kameny koučinku jsou SVOBODA – člověk je principiálně svobodný a zodpovědný za to, jak naloží se svým životem, ZODPOVĚDNOST – chováme se tak, jak se chováme, protože je to naše svobodná volba, stejně tak máme možnost naše chování změnit, DIALOG – vždy jsou možné různé alternativy jak vidět svět, UČENÍ A ZMĚNA – koučink je výborná platforma pro učení všeho nového, SILNÉ STRÁNKY – pokud chci dosáhnout změny / naučit se něco nového, musím vycházet z toho, čeho jsem dosáhl a v čem jsem dobrý. 

Základy koučinku

Videa:

 • Koučink – Ohraničení a definice
 • Úvod do koučinku
 • Proces koučinku

Texty:

 • Proces koučinku
 • Příklad koučinkové struktury
 • Koučinkový model GROW
 • Koučinkový model OSCAR
 • Koučinkový model FUEL
 • Koučinkový model PERFECT

Koučink změny chování

Málokdo je spokojený se svým aktuálním stavem. Někdo si připadá příliš tlustý, jiný má zase pocit, že v současném zaměstnání zahazuje drahocenný čas, nebo že by mohl být s jinou partnerkou nebo partnerem šťastnější.

Většina lidí chce žít smysluplnější, zajímavější a zdravější život. Tak proč nezačít něco měnit? Protože to není tak jednoduché. Podvědomě se bráníme jakékoliv změně. Má to pravděpodobně evoluční důvody. Pro náš mozek je jednodušší a energeticky úspornější vytvářet návyky a rutiny z opakujících se aktivit.

Videa:

 • Jak motivovat sebe a druhé ke změně chování 

Texty:

 • Koučink změny
 • Koučink změny – základní model
 • 12 tipů pro koučink změny chování
 • Koučink změny – návyky
 • Mindfulness a koučink změny 
 • GAP Matrix
 • Development Pipeline
 • Křivka změny
 • Stupně koučovatelnosti

Cvičení:

 • Otázky, které vám pomohou se lépe poznat
 • Kouzlo rádce
 • Očistěte své vztahy
 • Moje vzory

Týdenní test

 
5. TÝDEN: PRVNÍ HODINA S KLIENTEM

Čeho chcete s pomocí koučinku dosáhnout? Máte nějaké konkrétní cíle nebo záležitosti, které chcete vyřešit? Jak poznáte, že jste těchto cílů dosáhli? Prohlédněte si seznam cílů. Proč jste koučink vyhledali zrovna teď?

Videa

 • Koučinkové modely

Texty:

 • Otázky před první lekcí
 • První lekce – Vstupní dotazník
 • Otázky vedoucí k cíli
 • Síla otázek
 • Standardní koučinkový model
 • Časté důvody pro selhání koučinkového procesu

Cvičení:

 • Osobní SWOT
 • Mapa života
 • Zloději energie
 • Sedíte (příliš) pohodlně?
 • Má vize na příští 3 měsíce

6. TÝDEN: VYBRANÉ NÁSTROJE KOUČINKU

Vybrané nástroje koučinku jsou metody a mentální nastavení/přístupy, které pomohou vám anebo vašemu klientovi snížit tlak na sebe sama, ukáží, jak si lze navodit stav flow (duševní stav, kdy je vaše mysl ponořena pouze do jedné činnosti a vydá ze sebe maximum) a pomohou vás nasměrovat k hlavnímu zdroji vaší energie a vašeho sebevědomí.

Videa:

 • Pozitivní psychologie
 • Přednáška zakladatele pozitivní psychologie Martina Seligmana (české titulky)
 • Video na téma pozitivní emoce
 • Jak přistupovat k životu: Core self
 • Mentální postoje
 • Psychická odolnost, NAVY Seals
 • Pygmalion efekt

Text:

 • Pozitivní psychologie
 • Mentální postoje
 • Mentální trénink NAVY SEALS
 • Pygmalion efekt
 • Mentální koučink ve sportu

Cvičení:

 • Podpořte své silné stránky
 • Milujme naše slabiny
 • Obnovte svou sílu v práci
 • Můj seznam MILUJI-NESNÁŠÍM
 • Co mi dělá největší radost?
 • Nová perspektiva
 • Denními návyky k úspěchu
 • Vyhodnoťte a jednejte!

Týdenní test

7. TÝDEN: Cíle, rozhodování a řešení problémů

Představa jasných, měřitelných cílů a specifických časových plánů je velmi lákavá. Zdá se to tak snadné. Zvolíte si cíl a vytvoříte plán, který vás k němu dovede. Získáte dojem, že máte vše pod vaší kontrolou, a to je přece to, co chcete, že? – Odstranit nejistotu a dostat věci pod kontrolu. Po všech životních, profesních a sportovních zkušenostech jsem dospěl k názoru, že tato představa funguje pouze u krátkodobých a hlavně “lineárních” cílů s malým počtem neznámých. Toto ale neplatí u ambiciózních cílů v oblasti sportu, podnikání, umění apod. Zkuste si třeba naplánovat, že vyhrajete olympiádu, vybudujete úspěšnou firmu nebo napíšete bestseller.

Cíle a řešení problémů na cestě k nim

Videa:

 • Různé cesty k dosažení cílů
 • Cíle a úspěch (John Wooden)
 • Cíle 1: Proč jsou důležité. Jak najdete váš cíl a pohnete se z místa.
 • Cíle 2: Máte tu správnou motivaci pro dosažení vašeho cíle?
 • Cíle 3: S.M.A.R.T.
 • Cíle 4: Mentální nastavení
 • Cíle 5: Jak využít příležitosti
 • Cíle 6: Jak realizovat dlouhodobé vize

Texty:

 • Cíle a procesní přístup ve sportu
 • Vize versus konkrétní cíle
 • Cíle a sebe-destruktivní chování
 • Cíle (souhrn) – Stručný návod, jak se poprat s velkým cílem
 • Standardní nebo procesní přístup k dosažení cílů
 • Cesta k cíli
 • John Wooden a co je to úspěch
 • Jak poznat příležitosti a nenechat si je utéct?
 • Kreativní nástroj pro řešení problémů – Simplex proces

Efektivní rozhodování

Videa:

 • Psychologické pasti při rozhodování
 • Úvod do psychologických pastí
 • Kotvení
 • Status Quo
 • Ztracené náklady
 • Potvrzující důkazy
 • Efekt rámování
 • Přehnaná sebejistota
 • Dramatické události

Cvičení:

 • Otázky pro stanovení neobyčejných cílů
 • Uchopte svůj cíl!
 • Kolo života
 • Matice naléhavé/důležité
 • Matice priority činností
 • Snězte slona
 • Postavte most!
 • Odlepte se z místa!
 • Tabulka pro nastavení vašich cílů

Týdenní test

8. TÝDEN: KOUČINK JAKO NÁSTROJ LEADERSHIPU

Pokud lidi nenásledují lídra, je ztracen lídr, nikoli lidi. Lídři selhávají kvůli izolaci, aroganci, stupiditě, ale hlavně kvůli tomu, že se snaží uplatňovat svoji autoritu, místo aby vedli lidi. Vést lidi znamená pomáhat lidem dosáhnout společné vize, a ne jim říkat, co mají dělat. Předtím, než můžete očekávat, že vás někdo bude následovat, musíte demonstrovat vizi a hodnoty, které stojí za to následovat. Přiznejte, když jste se mýlili. Chyby jsou příležitostí zlepšovat se. Lidé většinou prominou chyby a omyly, ale netolerují, pokud s nimi někdo zachází jako s idioty.

Videa:

 • Leadership
 • Motivace
 • Jakými způsoby lze řešit konflikty

Texty:

 • Leadership
 • Výsledky průzkumu “Proč manažeři selhávají”
 • Leadership – Test
 • John Wooden – Leadership a kritické faktory úspěchu
 • Způsoby řešení konfliktů

Cvičení:

 • Červené tlačítko
 • Díky za tvoje dovednosti
 • Hlasy
 • Iracionální myšlenkové vzory
 • Když se něco vyvíjí špatným směrem
 • Konkurence v týmu
 • Promluv
 • Reakce na stres
 • Dirigent
 • Silné stránky
 • Slabiny vašeho týmu
 • Zabiják nálady
 • Týmové trofeje
 • Kontrola nálady

Týdenní test

9. TÝDEN: KOUČINK ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ

Nízké sebevědomí může mít mnoho dopadů na lidi, kteří jím trpí, ale možná i na jejich okolí. Tito lidé kritizují sebe​, své činy a schopnosti, zesměšňují se. Sráží se, ​pochybují o sobě nebo berou vinu na sebe, když se něco pokazí. Neuznávají své kvality.​ Když je někdo pochválí, reagují třeba „to bylo jenom štěstí“ nebo „vždyť o nic nejde“. Více se soustředí na své chyby a​ nebo na to, co neudělali. Také očekávají, že se jim nic nepovede. Mohou mít​ potíže prosadit sebe​ a své potřeby, vyhýbají se výzvám a příležitostem nebo jsou vůči druhým přehnaně agresivní. Nízké sebevědomí může ​ovlivnit i výsledky v práci nebo ve škole.​ Takoví lidé mohou stabilně ​dosahovat nižších výkonů, než jakých jsou schopní, p​rotože věří, že nejsou tak dobří jako ostatní. Vyhýbají se výzvám​ ze strachu, že je nezdolají.

Videa:

 • Koučink zdravého sebevědomí 1
 • Koučink zdravého sebevědomí 2
 • Koučink zdravého sebevědomí 3
 • Koučink zdravého sebevědomí 4
 • Koučink zdravého sebevědomí 5
 • Koučink zdravého sebevědomí 6

Texty:

 • Co je nízké sebevědomí
 • Původ nízkého sebevědomí
 • Chráníme se pravidly a předpoklady
 • Model nízkého sebevědomí
 • Jak přiživujeme negativní přesvědčení
 • Zaujatá očekávání
 • Konfrontace zaujatého očekávání
 • Pravidla užitečná a škodlivá
 • Přizpůsobení pravidel
 • Změna negativních přesvědčení
 • Model zdravého sebevědomí

Cvičení:

 • Deník myšlenek pro zaujatá očekávání
 • Zaměřte se na své klady
 • Seznam kladných vlastností

Týdenní test

10. TÝDEN: KOUČINK ASERTIVITY

S asertivitou se všichni narodíme. Jako děti pláčeme, když něco chceme, své emoce vyjadřujeme bez zábran. Ale s postupem času se naše chování mění. Podle toho, jaké vlivy na nás působí v rodině nebo v jiných sociálních skupinách, se učíme agresivnímu nebo pasivnímu chování či přestaneme vyjadřovat některé emoce.

Videa:

 • Asertivita 1
 • Asertivita 2
 • Asertivita 3
 • Asertivita 4

Texty:

 • Proč máme problémy s asertivitou
 • Test asertivity: 21 otázek ke zjištění, jak asertivní jste?
 • Znaky pasivního chování a komunikace
 • Naše asertivní práva
 • Základní asertivita
 • Empatická asertivita
 • Důsledková asertivita
 • Konfrontační asertivita a negativní asertivita
 • Technika zaseknuté desky
 • Neschopnost říct „ne“
 • Přijímání kritiky

11 . TÝDEN: KOUČINK STRESU

Existují názory, že někteří lidé jsou od přírody citlivější k negativním emocím a prožívají je častěji a intenzivněji než ostatní, a proto jsou pro ně bolestivější a hůře zvladatelné. Je také pravděpodobné, že vaše zážitky z dětství, dospívání i dospělosti ovlivňují, jak se vypořádáváte s emocemi. Někteří lidé se nenaučili správně zvládat emoční nepohodu, například když byli trestáni za normální projevy emocí. A někteří se naučili jen škodlivé způsoby nakládání s emocemi, například když viděli někoho blízkého řešit své emoce alkoholem. Je také možné, že jste si na škodlivé chování zvykli, protože vám přineslo dočasnou úlevu, a tak jste neměli důvod hledat užitečnější způsoby zvládání stresu.

Videa:

 • Zbytečný stres

Texty:

 • Zbytečný stres
 • Nízká odolnost vůči stresu
 • Přesvědčení o nízké odolnosti vůči stresu
 • Metody úniku od stresu
 • Model špatného zvládání stresu
 • Odolnost vůči stresu
 • Jak přijmout stres
 • Plán práce se stresem
 • Zvládání stresu pomocí metody opačné činnosti
 • Stres z reálných problémů
 • Stres management: 10 strategií, jak snížit hladinu stresu

Cvičení:

 • Moje odolnost vůči stresu
 • Vnímavost k emocím
 • Akční plán zvládání stresu

12.  TÝDEN: KOUČINK OBAV A STRACHU

Strach​ představuje velmi intenzivní emoci a obvykle je bezprostřední reakcí na konkrétní situaci. Někdy se objeví i při představě, že se taková situace v budoucnu odehraje. Strach se stává problémem, když je ​přehnaný, zdá ​se nekontrolovatelný, máte pocit, že vám ​narušuje život, je ​trvalý​ – je pořád nablízku a způsobuje ​značný stres​ nebo zhoršuje vaši schopnost zvládat každodenní život.

Videa:

 • Zvládání negativních emocí

Texty:

 • Co jsou obavy a strach
 • Příčiny přehnaného strachu a obav
 • Škodlivé strategie zvládání obav a strachu
 • Metody zvládání strachu a obav
 • Analýza a nahrazení myšlenek, které způsobují obavy a strach
 • Deník obav
 • Technika “Vzdát se obav”
 • Strach z nejistoty
 • Řešení problémů, které vzbuzují obavy a strach

Cvičení:

 • Diagnóza úrovně vašeho zvládání obav a strachu
 • “Obavy versus fakta”

Týdenní test

Jak funguje e-learning po technické stránce

Celý kurz je nahrán na naší e-lerningové stránce www.learn-online.cz, která používá systém Moodle. Moodle je celosvětově rozšířený LMS (Learning Management System), který používají univerzity a školy po celém světě. Systém Moodle je intuitivní, lehce ovladatelný a umožňuje spravovat a přehledně organizovat různé formáty obsahu jako jsou videa, prezentace, webové stránky, pdf a další.

Po objednávce a úhradě vám obratem zašleme přístupové údaje ke kurzu.

VYBRANÉ REFERENCE

Hana Doupovcová

Přestože jsem se koučinkem zabývala již před vstupem do online kurzu, byl pro mne tento kurz přínosem. Klade se v něm důraz na praktické cvičení, které si můžete ihned vyzkoušet a ověřit si, že tyto metody velice dobře fungují v praxi.  V kurzu jsem nalezla spoustu nových a zajímavých informací, díky nimž jsem si dokázala odpovědět na nevyjasněné otázky. Užitečné informace, které jsem z kurzu načerpala mi pomáhají nejen v pracovním, ale i v osobním životě. Kurz je sestaven přehledně a nabízí možnost studovat kdykoliv dle vlastní potřeby.  Jsou v něm nové a zajímavé informace nejen pro ty, kteří se s koučinkem setkávají poprvé, ale i pro kouče, kteří se v této oblasti chtějí dál vzdělávat. (www.hankadoupovcova.cz)

Mgr. Kateřina Kasková

Distanční Mindset kurz koučinku jsem si koupila, protože mě vždy velmi zajímal osobnostní rozvoj. Kurz mě obohatil a posunul opět o kousek dále. Zároveň mi posloužil jako odrazový můstek proto abych se jednou mohla stát profesionální koučkou nebo dobrým leaderem společnosti či teamu.
Rozhodně doporučuji.

 

Mgr. Petr Luljak

“Pan doktor Černohorský je skvělý odborník s úžasně vstřícným a laskavým přístupem. Jeho koučovací program Mindset má své nepopiratelné kvality, protože srozumitelnou a názornou formou poskytuje vskutku efektivní návody a postupy, které lze téměř okamžitě používat pro praktické koučování. Jsem nadšený a rozhodně koučovací program Mindset doporučuju všem zájemcům o tuto oblast osobního rozvoje. Pane doktore, patří Vám moje velké díky.” https://www.luljak.cz


Bc. Štefánia Machová

“Dobrý den pane Černohorský, děkuji za společný Intenzivní kurz koučinku. který mě mile překvapil. Našla jsem v online materiálech množství užitečných informací. Zároveň jsem nečekala, že během 2 dnů se naučím tolik dovedností v praxi a zároveň si koučování budu moci vyzkoušet. Nejvíc si ale cením Vašeho přístupu. Budu se těšit na Vaše další kurzy.” Štefi
 

“V koučinku nejde o to dávat lidem návod k tomu, jak by měli žít své životy, řešit své problémy nebo plnit svoje pracovní povinnosti. Smysl koučinku je v ulehčení cesty k sebeporozumění, podněcování osobních a profesních změn tak, aby vedly k úspěšnému životu.”


ZÍSKEJTE PŘÍSTUP KE KURZU JEŠTĚ DNES

 

OBJEDNAT KURZ