Biologický věk


Jistě jste si všimli, že někteří šedesátiletí vypadají na 40 a jsou zároveň nesmírně fit a naopak: někteří čtyřicátníci vypadají na šedesát a mají problém vyjít do druhého patra. Podle průzkumu, který dělal Daniel W. Belsky a další z Duke University v roce 2015, jsou rozdíly v biologickém věku oproti věku skutečnému (kaledndářnímu) opravdu obrovské. Důvodem je rychlost stárnutí, která se člověk od člověka liší až o pětinásobek.

  • Někteří účastníci průzkumu stárli tempem pouze 0,5 biologického roku za jeden rok kalendářní. Na druhé straně spektra byli ale účastníci, kteří za jeden kalendářní rok zestárli o 2,5 biologického roku.

Biologický věk byl měřen pomocí algoritmu zohledňujícího 18 faktorů, jako jsou různé parametry krevního obrazu (hladina krevního cukru, LDL/HDL cholesterol, triglyceridy, délka telomér u leukocytů apod.), krevní tlak, respiratorní kapacita, BMI, poměr obvodu boků a pasu a řady dalších.

Úspěšné stárnutí znamená co nejpomalejší biologické stárnutí, které se promítá v prožití pokud možno dlouhého úseku života ve zdraví. K čemu nám je dlouhověkost, pokud velkou část života strávíme chronicky nemocní a neschopní dělat věci, které jsme mohli dělat, když jsme byli mladí?Přesně toto jsou ale aktuální trendy v naší společnosti. Obezita, inzulínová rezistence, diabetes, vysoký tlak, kardiovaskulární choroby, rakovina a Alzheimer jsou hlavní civilizační choroby, které souvisí se stárnutím a se kterými se v “civilizovaném” světě potýkáme. Úspěšné stárnutí je multidimenzionální proces, který zahrnuje obranu proti hlavním chronickým onemocněním a proti zhoršování kognitivních i fyziologických schopností, a tím umožňuje účastnit se co nejdéle bez omezení všech produktivních a sociálních aktivit.

  • Proces stárnutí lze přisoudit genetickým faktorům pouze z 20-30 %. Zbylých 70-80 % jsou behaviorální faktory, které můžeme změnou chování ovlivnit! Jak bude stárnutí probíhat, máme tedy z velké části ve vlastních rukou.

Všichni víme, že bychom měli zdravě jíst, více se hýbat, nestresovat se apod. Kdyby to bylo tak jednoduché, jsme nejzdravější národ na světě. Statistiky ale hovoří o pravém opaku.

  • Změnit zaryté návyky a začít se chovat zodpovědně ke svému zdraví je ale velmi obtížné a málokdo to zvládne sám.

K iniciaci trvalé změny životního stylu jsou třeba znalosti, zpětná vazba, externí podpora a v neposlední řadě čas. V rámci MLTP vám poskytneme transfer znalostí k udržitelné změně, detailní plán na každý den, vyhodnocování a zpětnou vazbu ohledně vašeho pokroku a v neposlední řadě mentální podporu. Podle našeho názoru je 6měsíční délka programu minimální doba, která je nutná pro udržitelnou změnu životního stylu.