Civilizační choroby


Náš zdravotní systém dělá velké pokroky v léčení akutních onemocnění, ale není nastaven a nemá kapacity na to, aby lidem pomáhal měnit jejich rizikové chování. Bohužel se většinou zaměřujeme pouze na léčení symptomů a ne na skutečné, prvotní 

příčiny chorob.

 • Rakovina: Zhruba 1/3 populace umírá na rakovinu. Ca. 70% onemocnění na rakovinu souvisí s behaviorálními faktory, které můžeme ovlivnit, t.j. se špatnými stravovacími návyky, s konzumem alkoholu, s kouřením, s mírou stresu, nedostatkem pohybu, s kvalitou spánku a dalšími.
 • Meatbolický syndrom: je komplex zdravotních problémů, které se často vyskytují souběžně a výrazně zvyšují pravděpodobnost onemocnění na infarkt, mozkovou mrtvici nebo diabetes typu 2. Jedná se o vysoký krevní tlak, zvýšenou hladinu glukózy v krvi, viscerální tuk/velký objem pasu, nízkou hladinu HDL a/nebo vysokou hladinu LDL cholesterolu a triglyceridů. Metabolický syndrom úzce souvisí s nadváhou a tělesnou neaktivitou a v ČR jim trpí ca. 30% populace ve věkové skupině nad 50 let (víc než 1 milon lidí).
 • Diabetes: 33,9% mužů a 32,3% žen v ČR má prediabetes nebo diabetes. Úmrtí způsobená cukrovkou jsou ve srovnání s EU dvojnásobná, neustále se zvyšují a jsou 6. nejčastější příčinou.
 • Vysoký krevní tlak: 47,0% mužů a 26,3% žen v ČR má vysoký krevní tlak
 • Podle American Cancer Society souvisí 42% úmrtí na rakovinu s behaviorálními, t.zn. chováním ovlivnitelnými faktory jako je kouření, alkohol, stravovací návyky, fyzická aktivita a pod.
 • Behaviorálním rizikovým faktorům lze přičítat více než 35% podíl na celkové zátěži všech nemocí.

Obezita v ČR (srovnání roku 1976 proti 2016)

 • Podíl osob s nadváhou (BMI 25-29,9): 44,1% populace (nárůst +14%)
 • Podíl obézních osob (BMI 30-34,9,9): 21,1% populace (nárůst +117%)
 • Podíl osob s extrémní obezitou (BMI 35+) : 6,2% populace (nárůst +520%)
 • Podíl dětí s nadváhou: 19,9% (nárůst +121%)
 • Podíl obézních dětí: 12,3% (nárůst +669%)