Detailní obsah Online kurzu koučinku – Mindset Coaching


Detailní obsah Online kurzu koučinku

Mindset Coaching®

Modul 1

Tento modul je rozdělen do 4 tématických okruhů a koncipován tak, že byste ho měli zvládnou během 4 týdnů. 


Obsah Modulu 1:

 1. Týden: Emoční inteligence, empatie, sebeuvědomění, sebeřízení
 2. Týden: Vybrané aspekty z neurovědy, psychologie, kognitivní procesy
 3. Týden: Komunikace a naslouchání
 4. Týden: Úvod do koučinku, koučinkové modely a procesy


Okruhy ideálně procházejte v pořadí, v jakém jsou. Zkuste si vypracovat cvičení a na závěr udělat test. Když test odešlete, zobrazí se vám správné odpovědi. Počet pokusů pro vyplnění testu není omezený.

1. TÝDEN: EMOČNÍ INTELIGENCE


Koučink není o tom dávat lidem návod k tomu, jak by měli žít své životy, řešit své problémy nebo plnit svoje pracovní povinnosti. Smysl koučinku je v ulehčení cesty k sebeporozumění, podněcování osobních a profesních změn tak, aby vedly k úspěšnému životu. Základním předpokladem k úspěšnému koučinku je dostatečně rozvinutá emoční inteligence kouče.


 • Video – Emoční inteligence 1 
 • Video – Emoční inteligence 2
 • Video – Emoční inteligence 3
 • Video – Emoční inteligence 4
 • Video – Emoční a klasická inteligence – příklady

 • 
Cvičení – emoční inteligence
 • Emoční inteligence – úvod do problematiky
 • Model emoční inteligence podle Daniela Golemana
 • Test emoční inteligence

 • 
Doporučené video
 k neurologickému původu empatie
 • Sebeuvědomění a Empatie
 – 
Proč je empatie pro koučink tak důležitá?
 • Cvičení sebeuvědomění a kontrola nálady
 • Video – Zrcadlové neurony

 • Video – Sebeuvědomění, silné a slabé stránky, killer instinct a změny myšlení
 • Empatie – shrnutí
 • Video – Studená a horká empatie
 • Mapa empatie Soubor


 • Cvičení empatie
 • Rozpoznávání emocí z výrazu obličeje
 • Video – Seberegulace a kontrola impulsů
 • 

Doporučená literatura
 • 

Týdenní test


Objednat kurz2. TÝDEN: NEUROVĚDA

 • Vybrané funkce mozku
 • Případové studie – Emoce a rozhodování
 • Video – Vybraná témata z oblasti neurovědy
 • Video – Práce s podvědomím ve sportu. 
 • Video – Flow
 • Video – Jak důležitý je pohyb
 • Vybrané funkce mozku důležité pro koučink
 • 
Cvičení: Vybrané funkce mozku
 – 

Kognitivní procesy
 • Pomalé a rychlé myšlení
 • Video – Pomalé a rychlé myšlení Stránka
 • Kognitivně behaviorální model – úvod
 • Video – Video – Kognitivně behaviorální model 
 • Kognitivně behaviorální přístup a koučink
 • Vědecký přístup k životu
 • Kognitivně behaviorální model koučinku – shrnutí
 • Iracionální sklony našeho myšlení
 • Video – Iracionální myšlenkové vzory. 
 • Video – Chyby. (Ne)spokojenost. Stav mysli
 • Video – Škodlivé myšlení ve sportu
 • Video – Kognitivní zkreslení
 • Video – Vyčerpání ega Stránka
 • Priming
 • Video – Priming Stránka • Cvičení: Kognitivní procesy  • Cvičení: Iracionalita a tendence kognitivních procesů
 • 

Doporučená literatura

 • 

Týdenní testObjednat kurz3. TÝDEN: KOMUNIKACE

 • Základy naslouchání
 • Video – Základy komunikace (nové video 4/2018) Stránka

 • Video – Reflektivní naslouchání Stránka
 • Reflektivní naslouchání
 • Reflektivní naslouchání – Kontrolní seznam
 • 
Bariéry v komunikaci

 • Video – Bariéry v komunikaci Stránka
 • Koučinková komunikace
 • Cvičení: Komunikace
 • Řeč těla a neverbální komunikace
 • Video – Neverbální komunikace – Řeč těla
 • Pozitivní psychologie
 • 

Týdenní test

Objednat kurz

4. TÝDEN: Základy koučinku

 • Definice a ohraničení koučinku

 • Video – Jak motivovat sebe a druhé ke změně chování
 • Video – Koučink – Ohraničení a definice
 • Video – Úvod do koučinku
 • 
Cvičení – Základy koučinku
 • Cvičení: Věděcký přístup ke koučinku

 • Koučinkové procesy a postupy
 • Video – Proces koučinku
 • Proces koučinku
 • Příklad koučinkové struktury
 • Koučinkové modely:
 • Koučinkový model GROW
 • Koučinkový model OSCAR
 • Koučinkový model FUEL
 • Koučinkový model PERFECT
 • 

Koučinkový model P.R.A.C.T.I.C.E.
 • Koučink změny – úvod
 • 12 tipů pro koučink změny chování
 • Koučink změny – základní model
 • Koučink změny – návyky
 • Mindfulness a koučink změny
 • GAP Matrix
 • Development Pipeline 
 • Křivka změny
 • Stupně koučovatelnosti
 • Cvičení

: Otázky, které vám pomohou se lépe poznat!. 
 • Cvičení

: Kouzlo rádce
 • Cvičení

: Očistěte své vztahy
 • Cvičení

: Moje vzory
 • Týdenní test

Objednat kurz

Modul 2

Obsah Modulu 2:

 1. Týden: První hodina s klientem
 2. Týden: Vybrané nástroje koučinku
 3. Týden: Cíle a řešení problémů
 4. Týden: Koučink jako nástroj leadershipu5. TÝDEN: PRVNÍ HODINA S KLIENTEM


Ukážeme si, jak začít koučinkovou lekci, jaké otázky v této fázi klást, co je nutné si hned z počátku vyjasnit. Zjistíte, co byste se od klienta měli dozvědět a na co byste se v budoucích lekcích měli zaměřit. • Časté důvody pro selhání koučinkového procesu
 • Otázky před první lekcí
 • První lekce – Vstupní dotazník
 • Otázky vedoucí k cíli 
 • Koučink změny 
 • Síla otázek
 • Video – Koučinkové modely
 • Standardní koučinkový model  • Cvičení: Osobní SWOT
 • Cvičení: Mapa života
 • Cvičení: Zloději energie
 • Cvičení: Sedíte (příliš) pohodlně?
 • Cvičení: Má vize na příští 3 měsíce
 • 

Test: Začátek práce s klientem

Objednat kurz6. TÝDEN: VYBRANÉ NÁSTROJE KOUČINKUTato kapitola je zaměřená na několik zajímavých témat, která se vám v průběhu koučinku můžou velmi dobře hodit. Jedná se o přístupy, které pomohou vám anebo vašemu klientovi snížit tlak na sebe sama, ukáží, jak si lze navodit stav flow (duševní stav, kdy je vaše mysl ponořena pouze do jedné činnosti a vydá ze sebe maximum) a pomohou vás nasměrovat k hlavnímu zdroji vaší energie a vašeho sebevědomí.

 • Pozitivní psychologie
 • Video: Pozitivní Psychologie
 • Přednáška zakladatele pozitivní psychologie Martina Seligmana
 • Video: pozitivní emoce
 • Užitečné mentální postoje
 • Let it go
 • Core Self Concept
 • Video: Core self 
 • Video:  Mentální postoje
 • Mentální trénink NAVY SEALS
 • Video: Psychická odolnost, NAVY Seals
 • Pygmalion efekt
 • Video: Pygmalion Efekt
 • Mentální koučink ve sportu 
 • 

Cvičení: Podpořte své silné stránky
 • Cvičení: Milujme naše slabiny
 • Cvičení: Obnovte svou sílu v práci


 • Cvičení: MILUJI-NESNÁŠÍM
 • Cvičení: Co mi dělá největší radost?
 • Cvičení: Nová perspektiva


 • Cvičení: Denními návyky k úspěchu
 • Cvičení: Vyhodnoťte a jednejte!
 • 

Týdenní test: Vybrané nástroje koučinku

Objednat kurz7. TÝDEN: CÍLE A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Představa jasných, měřitelných cílů a specifických časových plánů je velmi lákavá. Zdá se to tak snadné. Zvolíte si cíl a vytvoříte plán, který vás k němu dovede. Získáte dojem, že máte vše pod vaší kontrolou, a to je přece to, co chcete, že? – Odstranit nejistotu a dostat věci pod kontrolu. Toto ale neplatí u ambiciózních cílů v oblasti sportu, podnikání, umění apod. Zkuste si třeba naplánovat, že vyhrajete olympiádu, vybudujete úspěšnou firmu nebo napíšete bestseller. V následující kapitole si ukážeme, jak přistupovat k těmto rozdílným druhům cílů, řešit problémy a překonávat překážky.

 • Standardní nebo procesní přístup k dosažení cílů 
 • SMART 
 • Cesta k cíli
 • Video: Cíle 
 • John Wooden a co je to úspěch

 • Video: Cíle a úspěch (John Wooden)
 • Video: Různé cesty k dosažení cílů 
 • Jak poznat příležitosti a nenechat si je utéct?
 • Kreativní nástroj pro řešení problémů – Simplex proces
 • Efektivní rozhodování
 • Psychologické pasti při rozhodování
 • Video: Rozhodování 1: Úvod do psychologických pastí  • Video: Rozhodování 2: Kotvení
 • Video: Rozhodování 3: Status Quo
 • Video: Rozhodování 4: Ztracené náklady 
 • Video: Rozhodování 5: Potvrzující důkazy
 • Video: Rozhodování 6: Efekt rámování 
 • Video: Rozhodování 7: Přehnaná sebejistota 
 • Video: Rozhodování 8: Dramatické události 
 • Cíle a procesní přístup ve sportu
 • Vize versus konkrétní cíle
 • Jak realizovat dlouhodobé vize
 • Cíle a sebe-destruktivní chování
 • Cíle (souhrn) – Stručný návod, jak se poprat s velkým cílem
 • Video: 1/5 Proč jsou důležité
 • Video: (2/5) Máte tu správnou motivaci pro dosažení vašeho cíle?
 • Video: (3/5) S.M.A.R.T.
 • Video: (4/5) Mentální nastavení
 • Video: (5/5) Jak využít příležitosti
 • Cvičení: Otázky pro stanovení neobyčejných cílů!
 • Cvičení: Uchopte svůj cíl!
 • Cvičení: Kolo života
 • Cvičení: Matice naléhavé/důležité
 • Cvičení: Matice priority činností
 • Cvičení: Snězte slona
 • Cvičení: Postavte most!
 • Cvičení: Odlepte se z místa!
 • Cvičení: Tabulka pro nastavení vašich cílů
 • Cvičení: 

Týdenní test

Objednat kurz8. TÝDEN: KOUČINK JAKO NÁSTROJ LEADERSHIPU Koučink jako nástroj leadershipu

V této kapitole se seznámíme s konceptem a základní filozofií leadershipu a poznáme, v čem se vlastně liší od managementu a řízení lidí. Uvidíme, jak důležitá je důvěra i schopnost delegovat rozhodovací pravomoce a co vlastně motivuje zaměstnance a co ne.

 • Charakteristika Leadershipu
 • Leadership a Management
 • Leadership a koučink
 • Leadership a komunikace
 • Základy zdravé organizace
 • Motivace
 • Video: Leadership
 • Video: Motivace Stránka
 • Leadership a kritické faktory úspěchu
 • Způsoby řešení konfliktů
 • Video: Jakým způsobem lze řešit konflikty
 • Cvičení: Leadership-koučink


 • Cvičení: Červené tlačítko 
 • Cvičení: Díky za tvoje dovednosti
 • Cvičení: Hlasy
 • Cvičení: Iracionální myšlenkové vzory
 • Cvičení: Když se něco vyvíjí špatným směrem
 • Cvičení: Konkurence v Týmu Soubor • Cvičení: Promluv
 • Cvičení: Reakce na stres
 • Cvičení: Dirigent
 • Cvičení: Silné stránky
 • Cvičení: Slabiny vašeho týmu
 • Cvičení: Zabiják nálady
 • Cvičení: Týmové trofeje
 • Cvičení: Kontrola nálady
 • Cvičení: 

Týdenní Test: Leader

Objednat kurz

Modul: 3


Obsah Modulu 3:

9. Týden: Koučink zdravého sebevědomí

10. Týden: Koučink asertivity

11. Týden: Koučink stresu

12. Týden: Koučink obav a strachu

9. Týden: Koučink zdravého sebevědomí

Sebevědomí, neboli sebeúcta, označuje způsob, jakým o sobě smýšlíme. Nevnímáme jen svou osobnost, ale i hodnotu, kterou jí přisuzujeme. A díky lidské schopnosti soudit můžeme narazit na problém se sebevědomím. Jak pracovat s naším myšlením a našimi pocity? Jak identifikovat neužitečná či škodlivá pravidla a přesvědčení? A jak je přeměnit v užitečné? Jak nám to pomůže při budování zdravého sebevědomí?

 • Shrnutí (Nízké) Sebevědomí
 • VIDEO: Koučink zdravého sebevědomí
 • Co je nízké sebevědomí
 • Původ nízkého sebevědomí
 • Chráníme se pravidly a předpoklady
 • Model nízkého sebevědomí
 • Jak přiživujeme negativní přesvědčení
 • VIDEO: Koučink zdravého sebevědomí
 • Zaujatá očekávání
 • Konfrontace zaujatého očekávání
 • Koučink zdravého sebevědomí
 • CVIČENÍ: Deník myšlenek pro zaujaté očekávání
 • Koučink zdravého sebevědomí
 • Zaměřte se na své klady
 • Koučink zdravého sebevědomí
 • CVIČENÍ: Seznam kladných vlastností
 • Pravidla užitečná a škodlivá
 • Přizpůsobení pravidel
 • Změna negativních přesvědčení
 • Model zdravého sebevědomí
 • VIDEO: Koučink zdravého sebevědomí
 • Týdenní test: Budování zdravého sebevědomí

Objednat kurz

10. Týden – Koučink asertivity 

Asertivita je verbální a neverbální chování, které nám umožňuje získat a udržet si respekt, uspokojit naše potřeby a bránit naše práva aniž bychom někoho manipulovali, snažili se někoho kontrolovat nebo zneužívat k našim zájmům.

 • VIDEO: Asertivita 1
 • Co je asertivita?
 • Proč máme problémy s asertivitou
 • VIDEO: Asertivita 2
 • Test asertivity: 21 Otázek k zjištění jak asertivní jste?
 • Znaky pasivního chování a komunikace
 • Naše asertivní práva
 • VIDEO: Asertivita 4
 • Techniky asertivity
 • Základní asertivita
 • Empatická asertivita
 • Důsledková asertivita
 • Konfrontační asertivita a negativní asertivita
 • Technika zaseknuté desky
 • Neschopnost říct „ne“
 • Kritika
 • Reakce na kritiku
 • Přijímání kritiky
 • Asertivita – Shrnutí
 • Týdenní test: Asertivita

Objednat kurz

11. Týden: Koučink Stresu 

Možná si to nechceme připustit, ale nepříjemné pocity jsou přirozenou součástí života. Je rozdíl, jestli se nám nepříjemné pocity nelíbí, ale přesto je dokážeme přijmout jako nedílnou součást života a poradit si s nimi, nebo jestli je považujeme za nesnesitelné a snažíme se jich zbavit. Nízká odolnost vůči emočnímu stresu může přinášet mnoho dalších problémů a brání nám prožít plnohodnotný život. Pokud máte potíže čelit stresu a vypořádat se s ním, měli byste se naučit, jak tento vzorec překonat.

 • Různé aspekty stresu
 • Video: Zbytečný stres (nové video4/2018)
 • Nízká odolnost vůči stresu
 • Cvičení – Moje odolnost vůči stresu
 • Přesvědčení o nízké odolnosti vůči stresu
 • Metody úniku od stresu
 • Model špatného zvládání stresu
 • Odolnost vůči stresu
 • Jak přijmout stres
 • Cvičení – Vnímavost k emocím
 • Plán práce se stresem
 • Zvládání stresu pomocí metody opačné činnosti
 • Stres z reálných problémů
 • Cvičení – Akční plán zvládání stresu
 • Stres – Shrnutí
 • Stres management: 10 Strategií jak snížit hladinu stresu

Objednat kurz

12. Týden Koučink obav a strachu

V této kapitole se naučíte dělit negativní emoce (jako obavy a strach) na užitečné a škodlivé. Ukážeme si, jak se zbavit těch škodlivých a jak ty užitečné využít k řešení problémů.
Možná si to nechceme připustit, ale nepříjemné pocity jsou přirozenou součástí života. Negativní emoce, jako jsou strach a obavy, mohou být důležitým signálem, který nás chrání před nebezpečím a nutí řešit problémy. Proto je důležitý vyvážený přístup k negativním emocím.
Při vyhodnocování míry schopnosti zvládat negativní emoce je důležité mít na paměti, že každý extrém škodí. Pokud byste nepříjemné emoce tolerovali příliš, může to vést k tomu, že byste ve svém životě tolerovali špatné situace nebo špatné lidi.

 • Co jsou obavy a strach
 • Příčiny přehnaného strachu a obav
 • Cvičení – Diagnóza úrovně vašeho zvládání obav a strachu
 • Škodlivé strategie zvládání obav a strachu
 • Metody zvládání strachu a obav
 • Cvičení “Obavy versus fakta”
 • Analýza a nahrazení myšlenek, které způsobují obavy a strach
 • Deník obav
 • Technika “Vzdát se obav”
 • Strach z nejistoty
 • Řešení problémů, které vzbuzují obavy a strach
 • VIDEO: Zvládání negativních emocí
 • Koučink obav a strachu – Shrnutí
 • Týdenní Test – Koučink obav a strachu

Modul 4

 • Manuál kouče
 • Manuál asertivity
 • Manuál zdravého sebevědomí
 • Management emočního stresu a negativních pocitů
 • Relaxační techniky

Modul 5

Závěrečný test

Objednat kurz