Individuální koučink one-to-one


dr-ivan-cernohorskyOne-to-one koučink s Ivanem Černohorským

Individuální koučink lze úspěšně provádět pouze tehdy, pokud kouč alespoň do určité míry zná prostředí, ve kterém se koučovaný pohybuje.

Druhý pilíř úspěšného koučinku spočívá v tom, že si kouč a koučovaný takzvaně “sednou”. Pokud má být kouč schopen ze sebe vydat to nejlepší, měly by být koučinkové lekce přínosné nejenom pro klienta ale zároveň zajímavé i pro kouče. Spolupráce prostě musí obě strany bavit.

Z tohoto důvodu koučuji průběžně pouze několik málo lidí a to výlučně z korporátního/businessového prostředí se zaměřením na profesní témata. Nejčastěji se jedná o problémy okolo leadershipu, komunikace a organizace sebe i týmů.

Průběh a frekvence koučinku je čistě na individuální dohodě mezi oběma stranami. V normálním případě se setkáváme 1x týdně nebo jednou za 14 dní nebo čistě dle potřeby koučovaného.

První koučinkové setkání je vždy zdarma. V průběhu první hodiny jsou obě strany většinou schopny zjistit, jestli jim spolupráce bude vyhovovat.

Koučinková lekce trvá ca. 1 – 2 hodiny, dle aktuální potřeby klienta.

Cena za 1 lekci je 4.000,- Kč plus DPH.

V případě zájmu zavolejte prosím na 775680057.