blog


 • 7 zásadních ingrediencí pro výjimečný (nejen sportovní) výkon

  Kategorie: blog

  Jaké jsou základní předpoklady pro (nejen sportovní) úspěch? Zde jsou hlavní ingredience. Pokuste se zjistit, v jaké oblasti máte největší deficity a pokuste se zde začít něco měnit.   1. Basic Skills  technika, dovednosti + základní pochopení pro činnost, strategie...
  Více informací

 • Coronavirus, kognitivní zkreslení a chyby v rozhodování II.

  Kategorie: blog

  Každý normální člověk podléhá nejrůznějším iluzím a dalším formám zkresleného vnímání reality. Tyto “chyby” v našem vnímání, které jsou součástí našeho “hardwareového” nastavení vedou k tomu, že se běžně rozhodujeme iracionálně a často ne k našemu prospěchu. V souvislosti s...
  Více informací

 • Kognitivní zkreslení a COVID-19

  Kategorie: blog

  COVID19 pandemie přináší vynikající příležitost studovat takzvaná “kognitivní zkreslení”, která často vedou k iracionálnímu rozhodování. Překlad výrazu “cognitive bias” do češtiny mi připadá ne úplně šťastný, protože evokuje jakési náhodné zkreslení, kdežto “bias” ve skutečnosti znamená, že vás to “táhne k...
  Více informací

 • 4 “C” KOUČINK

  Kategorie: blog

  Základem koncepce kurzů koučinku Mindset Academy jsou principy vzdělávání pro 21. století Vzdělávání, tak jak ho známe ze základních a středních škol, je postavené hlavně na přenosu informací z učitele na žáka. Tento přístup dával v minulosti smysl. Učitel byla...
  Více informací

 • Epidemie COVID-19 a zmrazení ekonomiky: Tanec s komplexním systémem

  Kategorie: blog

  Někdy v minulém roce jsem objevil článek od americké biofyzičky a environmentalistky Donella Meadows (MIT, Harvard). Článek je z roku 2004 a pojednává o křehkosti komplexních, sebeorganizujících se, nelineárních systémů a nemožnosti predikovat a kontrolovat jejich chování (název “Dancing with...
  Více informací

 • Nejlepší zaměstnanci přinášejí firmám 10 – 100 násobek toho co stojí

  Kategorie: blog

  “Nejlepší zaměstnanci přinášejí firmám 10 – 100 násobek toho co stojí” (odhad Oracle Human Capital Management) Firemní kultura Změna firemní kultury je dlouhodobý, ale velmi důležitý proces. Komunikace na venek musí korespondovat s tím co je uvnitř. Doporučení: začít se...
  Více informací