blog


 • Jak dosáhnout (těch správných) cílů

  Kategorie: blog

  Cíle nebo hodnoty? Většina systémů, které se zabývají definicí cílů, se soustředí na jejich technické aspekty. Známý je například SMART-Systém. Cíle by podle toho měly být S – Specifické M – Měřitelné A – Dosažitelné (Attainable) R – Relevantní a...
  Více informací

 • Mentální aspekty golfu – neutrální myšlení

  Kategorie: blog

  Bohužel je naše myšlení koncipované tak, že buď přemýšlíme o tom, co se stalo v minulosti (většinou o ranách, které jsme zbytečně zkazili), nebo permanentně anticipujeme budoucnost a vymýšlíme nejrůznější projekce toho, co se stane, nebo by se mohlo stát,...
  Více informací

 • Základní myšlenky mentálního koučinku v golfu – procesní přístup

  Kategorie: blog

  Každý sportovec by bezesporu měl mít ambiciózní cíle. Často nás ale přehnané přemýšlení o cílech, kterých chceme dosáhnout, vystavuje zbytečnému tlaku. Dosažení většiny velkých cílů máme jen částečně pod naší kontrolou. Pokud se tedy upnu na dosažení něčeho, co nemám...
  Více informací

  Štítky: golf, procesní přístup

  Štítky: golf, procesní přístup


 • Jak dělat dobrá rozhodnutí

  Kategorie: blog

  Jak dělat dobrá rozhodnutí Všichni se musíme rozhodovat každý den. Některá rozhodnutí jsou relativně jasná a snadná. Jiná jsou poměrně složitá. Snadným rozhodnutím obvykle předchází snadný rozhodovací proces. Ale těžká rozhodnutí v sobě často zahrnují faktory jako: Nejistotu – Možná...
  Více informací