Videa


 • Emoční inteligence

  Kategorie: Videa

  Pamatujte – empatie není o vás, ale o lidech kolem vás. Čím víc se zabýváte sami sebou, mluvíte o sobě a vyjadřujete pouze své názory, tím obtížnější bude pro vás vcítit se do někoho jiného. Zkuste si na to dát...
  Více informací

 • Empatie

  Kategorie: Videa

  Emoční inteligence a empatie. Co je to a k čemu nám pomáhá. Chovám se k lidem tak, jak si přejí abychom se k nim chovali – získám přátele. Chápu chování lidí kolem mne. CO JE EMPATIE Vidět situaci z pohledu...
  Více informací

 • Iracionální myšlenkové vzory. Chyby. (Ne)spokojenost. Stav mysli.

  Kategorie: Videa

  Jedná se o běžně se vyskytující myšlenkové stereotypy, které jsou v rozporu s racionálním rozhodováním. Příklady iracionálních stereotypů: 1. Za každou cenu chci být oblíbený. Chovám se tak, jak to moje okolí ode mne očekává. 2. Za žádnou cenu nesmím...
  Více informací

 • Kognitivně behaviorální přístup a koučinku

  Kategorie: Videa

  Základy kognitivně behaviorálního přístupu. Práce s myšlením. Analýza myšlenek. Identifikace extrémních a iracionálních myšlenek. Postupné nahrazování extrémních myšlenek, myšlenkami, které jsou více realistické. Změna chování.
  Více informací

 • Základy komunikace

  Kategorie: Videa

  Komunikace patří mezi základní životní potřebu každého člověka. Jen málokdo si ale uvědomuje, že nezahrnuje jen schopnost mluvit, ale především schopnost naslouchat. Naslouchání je důležité, neobejdeme se bez něj v práci, v běžném životě, v partnerství, … zkrátka v mezilidských...
  Více informací

 • Konflikty: 5 způsobů, jak lze řešit konflikty

  Kategorie: Videa

  <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/fwpwyrI-q00″ frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe> Různé způsoby řešení konfliktů: -Prosazování: Je nutná rychlá a rozhodná akce v krizi. Potřebuji prosadit nepopulární rozhodnutí a jsem si jistý, že mám pravdu. Chráním se před agresivními jedinci, kteří využívají neasertivní...
  Více informací