Videa


 • Změna chování: Jak motivovat sebe a druhé

  Kategorie: Videa

  Změnit zaběhnuté chování bývá velmi obtížné, i když jsme si vědomi, že to stávající ohrožuje náš vlastní život (např. kouření, špatné stravování, nedostatek pohybu). Náš mozek je nastaven tak, aby vytvářel rutinní myšlenkové vzory. To šetří čas a energii –...
  Více informací

 • Priming

  Kategorie: Videa

  Co je to priming. Několik slov dokáže vyvolat u lidí fyziologické změny nebo změnu chování. Stimulace, podněcování, primární aktivace, druh paměti na podvědomé úrovni. Jedince ovlivňuje a orientuje. Mozek a tělo začnou reagovat bez možnosti kontroly.
  Více informací

 • Psychická odolnost: Metody NAVY Seals

  Kategorie: Videa

  Soubor 4 technik, které používjí NAVY SEALs ke zvýšení psychycké odolnosti: 1. Stanovení krátkodobých cílů Stanovení vlastních, krátkodobých cílů je činnost vědomě řízená frontálními laloky mozku. Cíle by měly být velmi krátkodobé​, jako: „tuto jednu činnost ještě zvládnu“, „vydržím to...
  Více informací

 • Rozhodování: Psychologické pasti

  Kategorie: Videa

  Špatná rozhodnutí děláme někdy proto, že jsme „odflákli“ rozhodovací proces a nesnažili se posbírat všechny dostupné informace, porovnat všechny možné alternativy, zvážit správně náklady, přínosy a rizika našeho rozhodnutí. Často ale leží špatná rozhodnutí v hlubinách fungování našeho mozku, který...
  Více informací

 • Emoční inteligence: Seberegulace a kontrola impulsů

  Kategorie: Videa

  Jak řídit sám sebe – Sebeuvědomění a seberegulace – Základní vztahy mezi pocity, myšlením a chováním. Uvědomění, co v určitých situacích cítím a proč. Uvědomění, jaký efekt moje pocity mají na moje myšlení, chování, rozhodování a můj celkový výkon. Správný...
  Více informací

 • Emoční inteligence vs. IQ – příklady

  Kategorie: Videa

  Antonio Damasio (portugalsko-americký neurovědec) na základě výzkumu pacientů s poškozením prefrontálního cortexu zjistil, že tito lidé vykazují často sice excelentní výsledky v inteligenčních testech, ale zcela postrádají určité emoce. Právě chybějící emoce podle něj vedou k tomu, že mají obrovské...
  Více informací