Koučinkový diář Mindset Academy


 • Název: Koučinkový diář Mindset Academy | 52 týdenních lekcí, cvičení a úkolů pro zvýšení výkonnosti, mentální odolnosti i vaší psychické pohody
 • O čem to je:
  • Pokud jste už přečetli nějakou knihu týkající se seberozvoje, je pravděpodobné, že i když vás zaujala, nezanechala na vás žádný dlouhodobý účinek.
  • Chce to totiž víc, než si jen přečíst knihu!
  • Pasivní “konzum informací” není pro dosažení změny dostačující.
  • K tomu, abyste mohli začít efektivně a trvale něco měnit, je důležitá  interaktivita a vlastní iniciativa!
  • Interaktivita a aktivní zapojení je to, v čem vám Koučinkový diář Mindset Academy pomůže a umožní vám tak na sobě během 52 týdnů soustavně pracovat.

 

Na jakém principu koučinkový diář funguje?

Při přípravě diáře využíváme moderní psychologické metody zaměřené na změnu myšlení, změnu chování i změnu kontraproduktivních návyků. Základem pro vznik diáře jsou kognitivně behaviorální teorie i praktické zkušenosti z našeho akreditovaného kurzu koučinku.

Pro koho je diář určen?

Diář je určen pro toho, kdo má zájem

 • pracovat na vlastním osobnostním růstu,
 • budovat profesní kariéru,
 • zlepšovat osobní vztahy nebo
 • zvyšovat svoji výkonnost ve sportu.

S čím konkrétně vám koučinkový diář pomůže?

Koučinkový diář vám umožní

 • efektivněji pracovat s vlastním myšlením,
 • docílit trvalé změny v osobním a profesním životě,
 • zlepšit komunikaci,
 • být asertivnější,
 • lépe zvládat stres a
 • mít celkově větší úspěch

Co v koučinkovém diáři najdete?

 • V interaktivním koučinkovém diáři získáte program sestávající z  52 (sebe-) koučinkových lekcí, na každý týden v roce jednu.
 • Součástí každé lekce je „Týdenní úkol“ s prostorem pro poznámky, který vám umožní aplikovat získané vědomosti v praxi. 
 • Koučinkový diář obsahuje 52 obrázků, které vám pomohou si vše lehce zapamatovat.
 • Měli byste si do diáře vždy zapisovat vše, co vás v souvislosti s úkolem napadne, protože to, co napíšete, si jednak lépe zapamatujete, podvědomě vám to pomůže navodit kýžené změny, a hlavně budete mít možnost se k tomu v budoucnu vracet, abyste mohli porovnat, jak dalece jste již pokročili.
 • Diář obsahuje arch nejrůznějších emoji samolepek, které vám umožní označit a ohodnotit váš pokrok.

 

Koučinkový diář Mindset Academy - Obsah

Koučinkový diář Mindset Academy - Obsah 2

Diář je rozdělen do 9 tematických okruhů

1. Myšlení

Naučíte se identifikovat škodlivé, kontraproduktivní myšlenky a měnit je v myšlenky, které podporují dosažení vašich cílů. 

2. Změna

Cvičení zaměřená na změnu chování vám pomohou změnu iniciovat a trvale udržet, ať už se jedná o životní styl, vztahy nebo zaměstnání. 

3. Cíle

Jaký přístup zvolit k dosažení vašich cílů? Možná je pro vás lepší se soustředit na věci, které děláte rádi a ve kterých jste dobří? I na to najdete v diáři vhodná cvičení.

4. Komunikace

Uvidíte, že empatie a správné naslouchání je základem k dobré komunikaci a předcházení konfliktním situacím.

5. Úspěch

Co je to úspěch a jak ho dosáhnout? Zjistíte, že pro každého úspěch znamená něco jiného.

6. Vztahy

Jak zlepšit mezilidské vztahy tak, aby vám pomohly žít spokojený osobní a úspěšný profesní život.

7. Stres

Stres je jednou z hlavních příčin dnešní epidemie civilizačních chorob. Naučíte se ho zvládat tak, aby byl vaším pomocníkem a nikoliv nepřítelem.

8. Asertivita

Pokud chcete žít vlastní život a ne život někoho jiného, je důležité být v klíčových situacích asertivní. Náš diář vám přináší základní techniky asertivního chování.

9. Obavy

Obavy mají smysl, ale nesmí řídit náš život. Naučíte se jednak nesmyslné obavy ignorovat a ty relevantní přeměňovat v akci.

Lekce nemusíte absolvovat v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v diáři, ale zcela libovolně podle toho, co právě řešíte nebo považujete za nejurgentnější. Na konci každého týdne nezapomeňte napsat datum, hodnocení týdne a nalepit samolepku, abyste později viděli, kdy jste lekci probrali a jak vám to šlo.


Koučinkový diář Mindset Academy je sestaven z témat, o která mají žáci Mindset Academy největší zájem, a která probíráme v našich kurzech koučinku. 


Tento diář je momentálně vyprodaný, připravujeme dotisk. Máme tu ale pro vás novinku:

Program pro radikální změnu životního stylu, Novinka roku 2023


AUTOR

Dr. Ivan Černohorský, se narodil v Praze v roce 1962. V roce 1979 odešel do Německa, kde se věnoval vrcholovému sportu (šerm) a vystudoval fakultu národního hospodářství. Od roku 1990 do roku 1993 pracoval jako vědecký asistent na katedře mezinárodních vztahů a monetární ekonomie na univerzitě ve Würzburgu, kde 1993 získal postgraduální doktorát v ekonomii. V letech 1993 – 2005 pracoval ve vrcholových funkcích v bankovnictví v Mnichově a v Praze. Od roku 2005 se v oblasti vzdělávání dospělých věnuje hlavně kognitivně-behaviorálním tématům. Je zakladatelem a head coachem Mindset Academy. 


Tištěná verze Koučinkového diáře je bohužel vyprodaná. Diář ale můžete získat v elektronické podobě na Google Play Books 

nebo Apple Books