Mindset Coaching Performance Workbook


 • Název: Mindset Coaching® Performance Workbook
 • O čem to je:

  Koučovací cvičení a úkoly, které vám transformují život

  • Chcete být konečně opravdu sami sebou a neřídit se tím, do čeho vás nutí vaše okolí?
  • Nechcete, nebo nemůžete absolvovat kurz koučinku?
  • Chcete na sobě pracovat?
  • Můžete to zvládnout i sami.

  Mindset Coaching® Performance Workbook (142 stran) je soubor koučovacích cvičení (e-book), která používám v mých kurzech transformativního koučinku. Jsou systematicky sestavena tak, aby pokryla základní stavební kameny osobní transformace, které jsou

  • sebepoznání a sebeuvědomění
  • plné pochopení vaší stávající situace
  • pochopení  vašeho fundamentálního smyslu
  • uvědomění a nastavení individuálních osobních vizí a cílů
  • definice vašich osobních priorit
  • získání zdravého sebevědomí
  • být asertivní a konečně sám sebou
  • zvládat dobře stres

  Doporučuji si každé cvičení vytisknout a odpovídat na otázky písemně, psát ručně. Můžete cvičení v e-booku vypracovat opakovaně každé 3 měsíce po dobu jednoho roku a následně porovnávat, jak se v průběhu času mění některá vaše přesvědčení i zaryté stereotypy a vy osobnostně rostete.


  BONUS: Zdarma získáte náš tištěný Program pro radikální změnu v hodnotě 990,- Kč


   

 • Cena: 990 Kč vč. DPH
 • Pro koho je publikace určena:

  E-book je určen pro každého, kdo hledá změnu a osobnostní růst. Absolvování cvičení obsažených v e-booku vede zpravidla u všech účastníků k značnému osobnostnímu růstu. Mnohým se v průběhu kurzu výrazně změní život.

Objednat

OBSAH

1. Kdo jsem?

Zabývat se otázkou “Kdo jsem?” je základním kamenem sebepoznání a sebeuvědomění. Je to klíčová otázka pro porozumění vašim hodnotám, přesvědčením, vášním a motivacím. Zde je několik důvodů, proč je důležité se touto otázkou zabývat:

 1. Sebepoznání: Porozumění tomu, kdo jste, vám pomáhá poznat vaše silné stránky, slabiny, hodnoty, přesvědčení a vášně. Toto sebepoznání pak může ovlivňovat vaše rozhodnutí a pomoci vám žít autentický a smysluplný život.
 2. Osobní růst: Zabývání se touto otázkou může otevřít prostor pro osobní růst a rozvoj. Umožňuje vám identifikovat oblasti, ve kterých se chcete zlepšit nebo se dále rozvíjet.
 3. Sebeúcta a sebedůvěra: Když víte, kdo jste, můžete si lépe cenit svých jedinečných schopností a talentů, což může vést ke zvýšení vaší sebeúcty a sebedůvěry.
 4. Směr v životě: Pokud máte jasno v tom, kdo jste, může to pomoci určit směr, kterým se chcete v životě vydat. Pomůže vám to k dosažení vašich cílů.
 5. Řešení konfliktů: Zabývání se touto otázkou může pomoci v konfliktních situacích. Pokud máte jasno v tom, co je pro vás důležité a kdo jste, může vám to pomoci řešit konflikty sebevědoměji a efektivněji.
 6. Štěstí a klid v duši: Když máte jasno v tom, kdo jste, můžete se cítit více spokojeni sami se sebou, což může vést k pocitu klidu a štěstí.

Pamatujte, že zjišťování “Kdo jsem?” je proces. Může se měnit s časem, podle toho, jak se vyvíjíte a rostete.

CVIČENÍ:

1.1. Moje osobní hodnoty

1.2. SWOT (zdarma ke stažení: 1.2. SWOT)

1.3. Core Self

1.4. JOHARI okno

1.5. Osobnostní test – 5 hlavních vlastností vaší osobnosti

1.6. EQ – Emoční inteligence

1.7. Test emoční inteligence

1.8. Najděte své Ikigai

1.9. Sebepoznání


Ukázkové video z “průvodce změnou”, který je součástí kurzu Mindset & Longevity Coach – Online kurz pro kouče zdravého životního stylu


2. V jaké situaci se nacházím?

Situační uvědomění je důležité z mnoha důvodů a může být aplikováno v různých kontextech, od osobního života až po pracovní prostředí. Zde je několik klíčových důvodů, proč je situační uvědomění důležité:

 1. Rozhodování a řešení problémů: Situační uvědomění nám pomáhá efektivněji se rozhodovat a řešit problémy tím, že nám umožňuje porozumět kontextu, v němž se nacházíme. Když víme, co se děje kolem nás, můžeme lépe pochopit dopad našich rozhodnutí a vybrat ten nejlepší postup.
 2. Předvídání a předcházení problémům: Pokud máme dobře rozvinuté situační uvědomění, můžeme lépe předvídat možné problémy nebo výzvy a můžeme se jim vyhnout nebo je minimalizovat.
 3. Komunikace a týmová práce: Situační uvědomění může zlepšit komunikaci a týmovou práci. Pokud si jsme vědomi toho, co se děje kolem nás, můžeme se lépe koordinovat s ostatními a efektivněji spolupracovat na dosažení společných cílů.
 4. Přizpůsobení se změnám: V rychle se měnícím prostředí, jako je dnešní svět, je situační uvědomění klíčové pro přizpůsobení se změnám. Když chápeme souvislosti a dynamiku našeho okolí, můžeme se rychleji a efektivněji přizpůsobit novým situacím.
 5. Emoční inteligence: Situační uvědomění se také týká rozpoznání a pochopení emocí, jak našich vlastních, tak emocí ostatních. Tím nám pomáhá lépe se orientovat v našich sociálních interakcích a vztazích.

Celkově platí, že situační uvědomění nám umožňuje reagovat efektivněji a vhodněji v různých situacích.

CVIČENÍ:

2.1. P.E.R.F.E.C.T. model

2.2. Mapa života

2.3. Kolo života


3. Kam mířím?

Cíle a hledání smyslu v životě je klíčovou součástí lidské zkušenosti a může mít hluboký dopad na naše duševní a fyzické zdraví, stejně jako na naše celkové štěstí a spokojenost. Zde jsou některé důvody, proč je hledání smyslu tak důležité:

 1. Motivace a cíle: Smysl v životě nám poskytuje motivaci a usměrňuje naše cíle. Když víme, co je pro nás důležité a co nás naplňuje, můžeme se snadněji rozhodnout, kam směřovat a jaké cíle si stanovit.
 2. Zvládání těžkostí: Výzkum ukazuje, že lidé, kteří mají cíle a vnímají smysl ve svém životě, jsou lépe schopni zvládat stres a překonávat těžkosti, protože cíle nám mohou poskytnout kontext a perspektivu, které nám pomáhají vidět za aktuální problémy a výzvy.
 3. Duševní a fyzické zdraví: Existují důkazy, že hledání smyslu může mít pozitivní dopad na naše duševní a fyzické zdraví. Výzkum například naznačuje, že lidé, kteří cítí smysl ve svém životě, mají nižší riziko depresí, úzkosti a sebevražedných myšlenek. Rovněž existují důkazy, že pocit smyslu v životě může zlepšit kardiovaskulární zdraví a může být spojeno s vyšší délkou dožití.
 4. Štěstí a spokojenost: Smysluplný život často souvisí s větším pocitem štěstí a spokojenosti. Když cítíme, že náš život má smysl, často se cítíme spokojenější a více naplněni.
 5. Vztahy a sociální spojení: Hledání smyslu často zahrnuje posílení našich vztahů a sociálních spojení. To může vést k hlubšímu pocitu sounáležitosti.

Je důležité si uvědomit, že smysl života je velmi individuální a může se lišit od člověka k člověku. To, co je pro jednu osobu smysluplné, nemusí být smysluplné pro druhou. Důležité je najít to, co má smysl pro vás osobně.

CVIČENÍ:

3.1. Hledání smyslu

3.2. Zásadní otázky pro stanovení cílů (zdarma ke stažení: 3.2. Zásadní otázky pro stanovení cílů)

3.3. Definujte vaše cíle

3.4. Denními návyky k úspěchu!

3.5. Má vize pro příští 3 měsíce

3.6. Začít, je nejtěžší


4. Produktivita a time management

Stanovení priorit je klíčové pro efektivní správu času, zdrojů a energie. Bez jasně definovaných priorit se můžete snadno ztratit v nesčetných úkolech a povinnostech, které vyžadují vaši pozornost, aniž byste skutečně dosáhli toho, co je pro vás nejdůležitější. Zde je několik důvodů, proč je stanovení priorit tak důležité:

 1. Zefektivnění času a energie: Když máte jasno v tom, co je pro vás důležité, můžete svůj čas a energii věnovat tomu, co je pro vás nejcennější, místo toho, abyste je rozptylovali mezi méně důležité úkoly.
 2. Dosahování cílů: Stanovení priorit je zásadní pro dosahování vašich cílů. Pokud víte, co je pro vás důležité, můžete se zaměřit na úkoly a činnosti, které vás posunou blíže k dosažení těchto cílů.
 3. Snížení stresu: Pokud máte jasno v tom, co je pro vás důležité, může to snížit stres a úzkost spojenou s pocitem, že musíte dělat všechno najednou. Místo toho se můžete soustředit na to, co je pro vás nejdůležitější, a ostatní úkoly nechat na později.
 4. Zlepšení rozhodování: Když máte jasné priority, může to pomoci v rozhodování. Když se ocitnete před těžkým rozhodnutím, můžete se vrátit k tomu, co je pro vás nejdůležitější, a to vám může pomoci učinit to správné rozhodnutí.
 5. Zlepšení životní spokojenosti: Když žijete v souladu s tím, co je pro vás důležité, můžete se cítit více uspokojeni a šťastni ve svém životě.

Mějte na paměti, že stanovení priorit je dynamický proces, který se může měnit s vašimi cíli, hodnotami a životními okolnostmi. Důležité je pravidelně přehodnocovat své priority a přizpůsobovat je tak, aby odpovídaly tomu, co je pro vás v daném momentě nejdůležitější.

CVIČENÍ:

4.1. Sféry vlivu

4.2. Priority

4.3. Eisenhower matrix

4.4. Najděte štěstí v tom, co děláte


5. Sebevědomí

Zdravé sebevědomí je kritickým prvkem pro náš celkový duševní a emocionální zdraví. Sebevědomí ovlivňuje to, jak se vidíme, jak se cítíme ve vztahu k sobě samým, a jak se chováme k ostatním. Zde je několik způsobů, jak může zdravé sebevědomí ovlivnit náš život:

 1. Zlepšení výkonu: Když máme zdravé sebevědomí, věříme ve své schopnosti a talent, což nám může pomoci dosáhnout lepších výsledků ve škole, v práci nebo v jiných oblastech našeho života.
 2. Zdravé mezilidské vztahy: Zdravé sebevědomí nám může pomoci vybudovat silnější a zdravější vztahy. Když se cítíme jisti sami sebou, můžeme být otevřenější, autentičtější a asertivnější v našich interakcích s ostatními.
 3. Lepší zvládání stresu: Když máme zdravé sebevědomí, můžeme lépe zvládat stres a těžkosti. Věříme, že máme schopnost překonat výzvy, což nám může pomoci zvládnout těžké situace s větším klidem a odhodláním.
 4. Prevence duševních zdravotních problémů: Nízké sebevědomí je často spojeno s řadou duševních zdravotních problémů, včetně depresí a úzkosti. Naopak, zdravé sebevědomí může pomoci chránit nás před těmito problémy.
 5. Zvýšení životní spokojenosti: Když se cítíme dobře sami o sobě, obecně jsme spokojenější se svým životem. Zdravé sebevědomí nám může pomoci vidět sebe i svůj život v pozitivnějším světle.

Je důležité si uvědomit, že zdravé sebevědomí není totéž co egocentrismus nebo arogance. Naopak, jde o realistické uznání a ocenění našich sil a schopností a o to, že sebe samé respektujeme a ceníme. Budování zdravého sebevědomí je proces, který může vyžadovat čas a praxi, ale investice do tohoto procesu může mít velmi pozitivní dopady na kvalitu našeho života.

CVIČENÍ:

5.1. Jak zpracováváme informace

5.2. Vytvořte si seznam vašich kladných vlastností

5.3. Přerámování – analyzujte vše z různých úhlů

5.4. Očekáváte, že se vždy stane to nejhorší?

5.5. Nejste na sebe příliš přísní?

5.6. Škodlivá pravidla


6. Asertivita

Asertivita je schopnost vyjádřit své názory, pocity, potřeby a hranice. Je to základní nástroj pro budování silných a zdravých vztahů. Zde jsou některé důvody, proč je asertivita důležitá:

 1. Ochrana osobních hranic: Asertivita nám umožňuje jasně a efektivně stanovit naše hranice a chránit naše práva. Pomáhá nám říci “ne”, když je to nezbytné, a zabránit tomu, abychom se stali oběťmi manipulace nebo zneužití.
 2. Lepší komunikace: Asertivní komunikace zlepšuje kvalitu našich interakcí s ostatními. Pomáhá nám jasně vyjádřit naše názory a pocity a řešit konflikty konstruktivním a respektujícím způsobem.
 3. Zdravější vztahy: Asertivita je klíčová pro budování zdravých vztahů. Když jsme asertivní, můžeme vyjádřit své potřeby a očekávání vůči ostatním, což vede k vzájemnému respektu a porozumění.
 4. Zvýšené sebevědomí a sebeúcta: Když jsme schopni se asertivně vyjádřit, zvyšuje se naše sebevědomí a sebeúcta. Cítíme větší kontrolu nad svým životem a respektujeme své vlastní potřeby a pocity.
 5. Zlepšení duševního zdraví: Asertivita může také přispět k lepšímu duševnímu zdraví. Lidé, kteří jsou asertivní, pociťují méně stresu a úzkosti, protože jsou více schopni řešit konflikty a vyjádřit své potřeby efektivně.
 6. Osobní rozvoj a růst: Asertivita také přispívá k osobnímu rozvoji a růstu, protože nás nutí, abychom byli upřímní sami k sobě, a abychom se naučili vyjádřit své pocity a potřeby konstruktivně a zdravým způsobem.

Je důležité si uvědomit, že asertivita je dovednost, kterou se lze naučit a zlepšit. Ačkoli to může být pro někoho přirozenější než pro jiné, každý může zlepšit své asertivní schopnosti praxí a trpělivostí.

CVIČENÍ:

6.1. Test asertivity

6.2. Neasertivní myšlení

6.3. Naše asertivní práva

6.4. Techniky asertivity

6.5. Procvičování asertivních technik

6.6. Proč je těžké říkat „ne“

6.7. Asertivní reakce na kritiku


7. Stres

Zvládání stresu je důležité pro zdravý a spokojený život z několika důvodů:

 1. Fyzické zdraví: Chronický stres může mít vážné negativní dopady na fyzické zdraví. Může způsobovat nebo přispívat k mnoha zdravotním problémům, včetně srdečních chorob, vysokého krevního tlaku, diabetes, obezity a dalších.
 2. Duševní zdraví: Stres je také silně spojen s duševními zdravotními problémy, včetně deprese a úzkosti. Efektivní zvládání stresu může pomoci předcházet nebo zmírnit tyto problémy.
 3. Kvalita života: Chronický stres může negativně ovlivnit kvalitu života tím, že zhoršuje náladu, zvyšuje úzkost, narušuje spánek a snižuje celkovou schopnost těšit se z života.
 4. Výkon a produktivita: Stres může také negativně ovlivnit naši schopnost se soustředit, rozhodovat se a být produktivní, což může mít vliv na naši práci nebo školní výkon.
 5. Vztahy: Stres může také narušovat naše vztahy s ostatními, což může vést k konfliktům, nedorozuměním a celkovému narušení sociální harmonie.
 6. Prevence nemocí: Efektivní zvládání stresu může také pomoci předcházet nebo zvládat řadu chronických onemocnění, včetně srdečních chorob, cukrovky, a vysokého krevního tlaku.

Naučení se efektivním strategiím zvládání stresu, jako je cvičení, meditace, relaxace, správná strava, dostatek spánku a udržování pozitivních životních postojů, může významně přispět k lepšímu fyzickému a duševnímu zdraví a celkové kvalitě života.

CVIČENÍ:

7.1. Stres v práci – co pomáhá a co naopak zvyšuje pocit stresu

7.2. Vaše odolnost vůči stresu

7.3. Poznejte váš stres

7.4. Práce se stresem

7.5. Osvědčené strategie zvládání stresu a strachu

7.6. Nejistota

7.7. Nakreslete svého šotka!


8. Výkon

Podávání optimálního výkonu, ať už v práci, ve sportu nebo v jakékoli jiné oblasti, vyžaduje řadu faktorů. Zde je několik klíčových faktorů, které mohou ovlivnit výkon:

 1. Zaměření a Koncentrace: Schopnost se delší dobu soustředit na daný úkol, a to i přes distrakce nebo stres, je klíčová pro optimální výkon.
 2. Motivace: Bez silné vnitřní motivace může být těžké dosáhnout svých cílů nebo překonat výzvy.
 3. Sebevědomí: Věřit ve své schopnosti a talent může mít zásadní vliv na to, jak dobře se vám daří.
 4. Zvládání stresu a Emoční inteligence: Schopnost zvládat stres a efektivně zvládat své emoce může výrazně ovlivnit váš výkon.
 5. Fyzická kondice a Zdraví: Pokud jde o fyzický výkon, například ve sportu, zdraví a fyzická kondice jsou zásadní. Ale i pro mentální výkon, jako je výkon v práci nebo ve škole, jsou fyzické zdraví a kondice důležité.
 6. Dobré Plánování a Organizace: Schopnost efektivně plánovat a organizovat svůj čas a nasazení může také zlepšit výkon.
 7. Nepřetržité učení a Zlepšování: Mít otevřenou mysl k novým nápadům a vždy hledat způsoby, jak se zlepšit, může být také jedním z klíčů k optimálnímu výkonu.
 8. Podpora a Týmová práce: Pokud pracujete v týmu, dobrá komunikace, vzájemná podpora a spolupráce jsou zásadní.
 9. Odpočinek a Regenerace: A konečně, dostatečný odpočinek a regenerace jsou nezbytné pro obnovení energie a prevenci vyhoření.

Tato kombinace faktorů – od mentální a emocionální připravenosti až po fyzickou kondici a efektivní řízení času –  hraje roli při dosahování optimálního výkonu.


Ukázkové video z kurzu Mindset & Longevity Coach – Online kurz pro kouče zdravého životního stylu
 


CVIČENÍ:

7 zásadních ingrediencí pro výjimečný (nejen) sportovní výkon

8.1. Základní dovednosti

8.2. Podpora & okolí

8.3. Smysl

8.4. Fyzická zdatnost

8.5. Tréninkové/pracovní penzum

8.6. Růstový mindset

8.7. Flow – Instinkt „zabijáka“

8.8. Další faktory


 • Principem transformativního koučovacího přístupu je podnikat kroky k tomu, co je nezbytné k sebeaktualizaci (naplnění vlastního potenciálu).
 • Hnací otázkou transformativního přístupu je pak: 
 • „Kým se musíte stát, aby se vaše cíle nebo sny staly realitou?“

 
Objednat Mindset Coaching® Performance Workbook