E-Book Manuál zdravého sebevědomí (PDF soubor)


E-Book Manuál zdravého sebevědomí obsahuje všechny potřebné informace o budování zdravého sebevědomí kombinované s řadou cvičení. Nízké sebevědomí ovlivňuje vaše výsledky v práci, ve škole nebo osobním životě. Sebevědomí neboli sebeúcta označuje způsob, jakým o sobě smýšlíme. Nevnímáme jen svou osobnost, ale i hodnotu, kterou jí přisuzujeme. 

Lidé s nízkým sebevědomím mohou stabilně dosahovat nižších výkonů, než jakých jsou schopní, protože věří, že nejsou tak dobří jako ostatní. Vyhýbají se výzvám ze strachu, že je nezdolají. Nebo mohou pracovat velice usilovně, protože mají pocit, že musí vynahradit nebo zakrýt nedostatek dovedností. Mají potíže uvěřit, že jakýkoli kladný výsledek je důsledkem jejich vlastních schopností nebo kvalit.

Nízké sebevědomí může mít širokou škálu důsledků:

 • Lidé s nízkým sebevědomím o sobě často říkají hodně špatných věcí.
 • Kritizují sebe, své činy a schopnosti, zesměšňují se.
 • Sráží se, pochybují o sobě, nebo berou vinu na sebe, když se něco pokazí.
 • Neuznávají své kvality.
 • Když je někdo pochválí, reagují třeba „to bylo jenom štěstí” nebo „vždyť o nic nejde”.
 • Více se soustředí na to, co neudělali, nebo na své chyby.
 • Také očekávají, že se jim nic nepovede.
 • Jsou často smutní, trpí depresí, úzkostí, pocitem viny, cítí stud, frustraci nebo zlobu.
 • Mohou mít potíže prosadit sebe a své potřeby.
 • Vyhýbají se výzvám a příležitostem.
 • Můžou být vůči druhým přehnaně agresivní.

Pracujte na sobě a stáhněte si náš Manuál zdravého sebevědomí. Obsahuje všechny potřebné informace a praktická cvičení.

Objednat soubor     Cena: 690 Kč