Mindset Coaching®


„Značka Mindset Coaching® vystihuje  fokus vzdělávání v mém pojetí. Při přípravě konceptu kurzů koučinku mi byl do určité míry inspirací Dr. Karl Morris, což je mentální kouč světového kalibru, který dlouhá léta koučuje mnoho vrcholových sportovců po celém světě.

Na rozdíl od mnoha škol koučinku používá Morris pouze praktické metody, které měřitelně fungují u jeho klientů. Profesionální sportovci jsou pod obrovským tlakem a složité teoretické koncepty jsou jim k ničemu. Za Morrisem chodí proto, protože potřebují rychlou změnu myšlení, změnu návyků a změnu chování aby vyhrávali turnaje a vydělali nějaké peníze. Jeho koncepty jsou jedna ku jedné použitelné jak ve vrcholovém sportu tak i v managementu nebo osobním životě.

Na iniciaci a ulehčení změn jsou zaměřené i moje kurzy koučinku. 

 • Velmi dobrou koučinkovou metodou je  6ti bodový systém koučinkových otázek, které nyní nově v rámci prezenční části kurzu probíráme a procvičujeme. Systém je vyzkoušený v praxi a jeho velmi dobrá účinnost při iniciaci změn je vědecky podložena a empiricky osvědčena. Detaily o tomto postupu se dozvíte v kurzu.

Při koncepci kurzů vycházím z předpokladu, že je nutné zabývat se nejprve tím, jak funguje naše mysl, jak se evolučně vyvíjela a proč funguje tak dobře či špatně jak funguje. Teprve pokud pochopíme rozmanitost, tendence a deficity našeho vlastního myšlení, můžeme pochopit i klienta a koučinkem někomu pomoci.

 • Zjistil jsem také, že učebnicové návody jak dosáhnout cílů,  jsou často kontraproduktivní. Podstatně efektivnější je  procesní přístup k cílům.

Čerpám mimo jiné z publikací zakladatele kognitivně behaviorální terapie amerického psychologa Alberta Ellise. Ellis je přesvědčen, že prakticky všichni lidé do velké míry uvažují a chovají se iracionálně a systematicky tak sabotují dosažení svých cílů a úspěch v životě. Můj model koučinku je proto z části zaměřen na práci s iracionálním a sebedestruktivním myšlením. 

 • “Moje kurzy přináší v první řadě základ, ze kterého pak každý může vyvinout svůj vlastní koučinkový styl.“ 

Dr. Ivan Černohorský, Lektor a zakladatel konceptu Mindset Coaching©

manegement_icons_color.cdr

Teoretický background a praktické nástroje

Přesto, že všechny námi používané metody mají svůj teoretický background v moderních poznatcích kognitivní psychologie, klademe velký důraz na to, aby náš přístup byl co možná nejvíc praktický. Používáme pouze ty nástroje coachingu, které jsou vyzkoušené a o kterých víme, že fungují v praxi.

Náš praktický přístup ke koučinku používá mimo jiné vyzkoušené metody z oblasti vrcholového sportu, které by vám měli pomoct využít do maximální možné míry potenciál, který máte k dispozici. Metody jsou aplikovatelné v profesním životě, ve sportu ale i v situacích, kde chcete v osobním životě dosáhnout změny. Náš koučinkový model je zaměřený na nacházení řešení spíše než na hledání problémů, na rozvoj silných stránek spíše než na pachtění se s něčím, co patří možná k vašim slabinám a na hledání alternativních cest dopředu, spíš než na úmorném odstraňování bariér.

Používáme praktické nástroje coachingu které vám pomohou:

 • Rozeznat pasti v myšlení
 • Eliminovat sebe-limitující a kontraproduktivní myšlenky
 • Vypořádat se s negativními pocity jako jsou zármutek, strach apod.
 • Ovládat pocity jako jsou vztek a agresivita, zjistit, co je spouští, jak se s nimi vypořádat a jak je konstruktivně využít
 • Konstruktivně využívat neúspěch a prohry
 • Jak čelit nejistotě versus „mít věci pod kontrolou“
 • Vytvořit si vlastní strategii budování sebedůvěry
 • Používat osvědčené relaxační techniky
 • Uvědomit si své silné i slabé stránky

Mindset Coaching

 • Koncept Mindset Coachingu pomáhá rozpoznat a pochopit destruktivní vzorce myšlení a chování. Poté se Mindset Coaching aktivně podílí na:
  • odstranění sebe-sabotujících procesů
  • nastavení těch správných procesních kroků
  • dosažení dlouhodobě-strategických cílů
  • procesní přístup k řešení problémů
Koučink v našem pojetí by měl být co možná nejvíce konkrétní, bez jakýchkoliv ezoterických elementů a vlivů, založený na moderních poznatcích kognitivní psychologie.