Naše mise


Náš závazek je, poskytovat klientům, t.j. budoucím koučům a všem těm, kteří chtějí používat metody koučinku ve svém profesním nebo soukromém životě, skvělé vzdělání v souladu se standardy Mezinárodní federace koučů (ICF). Usilujeme o vytvoření profesionálního ekosystému, který zdůrazňuje důvěryhodnost, odbornost a neustálé učení. Cílem našich vzdělávacích programů je, zajistit, aby si naši studenti osvojili filozofii koučinku a začali používat základní principy koučinku ve své koučinkové praxi i ve svém životě a tím vytvářeli pozitivní vliv na jednotlivce, organizace a širší komunitu.

Snažíme se být katalyzátorem změny, pomáháme našim studentům odkrýt jejich skryté talenty a schopnosti a vybavit je dovednostmi, tak aby byli připraveni řešit komplexitu měnícího se světa. Naší misí je, aby každý kouč, který absolvuje vzdělání v Mindset Academy, dodržoval nejvyšší úroveň profesionalismu a etického chování a přispíval pozitivně k mezilidskému soužití a harmonii.