Nikola Holánová


Jsem osobní koučka v oblasti úzkostných poruch, hypochondrie a ztráty dítěte prenatálně. Tomuto zaměření jsem se začala věnovat, protože i já jsem dlouhá léta byla hypochondr s generalizovanou úzkostnou poruchou, který ztratil dvě děti prenatálně.
Můj (ne)dobrovolný nejlepší kamarád byl dlouhá léta právě strach, moje závislost byly návštěvy ordinací specialistů a pohotovostí a mým cílem bylo ‘přežít’. Toto období trvalo dlouhých 7 let s přestávkami, které nesly název ‘falešný pocit vítězství’. Celých 7 let jsem si nevědomky vytvářela toxické návyky, které mi změnily ‘život’ na ‘boj o přežití’. Prošla jsem nespočet terapií, které se zdály na první pohled úspěšné a skutečně mi daly pocit (falešného) vítězství. Jednoznačně úspěšné byly v tom, že jsem dokázala zpracovat některé zážitky z dob minulých, ale problém hypochondrie a úzkosti nemizel, co víc, rostl. Úzkost a hypochondrie v tu dobu začala okupovat život nejen můj, ale nově i celé rodiny – ať už po stránce finanční, tak i emocionální. Byl to naprosto rozhodující moment, kdy jsem byla ochotná zkusit vše, protože ztratit už z mého pohledu nebylo co. Přišel koučink.
Koučink jsem okusila ze strany koučovaného a pochopila, že úzkost a hypochondrie není problém se kterým jsem se narodila a se kterým i zemřu. Je to ‘pouze’ balík toxických návyků, které potřebuji změnit. S koučem jsme nyní nově pozornost nevěnovali traumatům z dob minulých. Naše pozornost a energie směřovala dopředu, na doby budoucí. Mnou tolik nenáviděné úzkosti jsme postupně začali ukrajovat prostor a snažili se ho vyplnit aktivitami, které mířily k mým cílům a snům. Každým jedním malým vítězstvím rostla moje sebedůvěra a pocit kontroly nad mým vlastním životem. Pochopila jsem, že pokrok se nedá měřit na množství aktuálních symptomů a zároveň jsem pochopila, že úzkost i hypochondrie jsou pouze lháři a že strach je dobrý sluha, ale špatný pán. Pomocí nahrazení mých toxických návyků za ty zdravé jsem se stala člověkem, který dal úzkosti i hypochondrii ‘KO’. Po sedmi letech jsem mohla říci, že se NEBOJÍM. Stala jsem se zdravým, vyrovnaným a sebe samu milujícím člověkem.
Téma ztráty dítěte prenatálně je natolik tabu, že najít ruku, která člověka/celou rodinu provede tímto traumatickým zážitkem je jedna velká challenge. Tito lidé nevysvětlitelným způsobem propadají sítem systému a pomoci se jim často nedostává. Je to ale zároveň téma u kterého pokud se danému člověku pomoci a podpory nedostane, často ho to vede právě do temných vod úzkostí, přesně tak, jak se to stalo i mně.
O první dceru jsem přišla ve svých 19 letech na úplném konci těhotenství a poté rok na to i o syna v 6 měsíci těhotenství. Vzniklo zvláštní vzduchoprázdno, ve kterém jsem se nacházela jen já a moje prázdná náruč. Své vzduchoprázdno jsem kolem sebe ale neměla jen já…měla ho kolem sebe najednou celá rodina. Každý z nás v tu chvíli potřeboval individuální přístup a možnost zpracovat v sobě toto téma svým vlastním způsobem.
Tento prostor jsem dostala také až v mých lekcích s koučem a plně se s tímto traumatickým zážitkem vyrovnala až v tuto konkrétní dobu. Jsem naprosto přesvědčená, že právě až zpracování tohoto zážitku a vyrovnání se s ním v jeho plném rozsahu mi dovolilo mít ve filmu s názvem ŽIVOT mou hlavní a životní roli. Roli MATKY.
Ve svým koučinkových lekcích s každým klientem pracuji individuálním způsobem a tempem přizpůsobeným právě jemu samotnému. Pomocí vytvořených metod se snažíme narušit ‘začarovaný’ kruh, ve kterém se spousta z nich nachází a vrátit se do života takového, jaký si ho daný člověk představuje. Do života, ve kterém mají své místo koníčky, práce, rodina, on samotný, ale i strach a negativní myšlenky ve zdravé míře. Postupně budujeme pyramidu, která se skládá ze sebevědomí, sebedůvěry a pocitu kontroly. Snažíme se ‘boj o přežití’ změnit v život. Našim cílem je otevřít stavidla, která jsou tvořena strachem a obavami aby se před námi otevřel nekonečný oceán na kterém směr, kterým se vydáme neurčuje strach, nýbrž my sami bez ohledu na to, zda je naší cílovou destinací BÝT RODIČEM a nebo žít život BEZ ÚZKKOSTI A HYPOCHONDRIE. https://www.facebook.com/nk.coachingcz