7 zásadních ingrediencí pro výjimečný (nejen sportovní) výkon

v kategorii: blog


Sport Performance - Sportovní výkon

Jaké jsou základní předpoklady pro (nejen sportovní) úspěch? Zde jsou hlavní ingredience. Pokuste se zjistit, v jaké oblasti máte největší deficity a pokuste se zde začít něco měnit.

 

1. Basic Skills 

technika, dovednosti + základní pochopení pro činnost, strategie

 Kvalitní trénink základních dovedností, začít pomalu a pečlivě, získání kvalitní (moderní) techniky na začátku ušetří v budoucnu spoustu práce. Technické drilly.

Začnu příliš brzy “hrát” a získám tak špatné návyky a chyby v technice. Naučím se neefektivní, nebo v současné době již překonanou techniku.

2. Support & Environment

rodiče, trenéři, kolegové, partner, organizace

 Inspirující prostředí, kde se daří kreativitě, tak aby talenty mohly samostatně růst a vzkvétat. Absence strachu. Důvěra. Dobré osobní vztahy. Zábava.

Přílišný tlak na výkon ze strany rodičů a/nebo trenérů je vždy kontraproduktivní. Tak jako není možné “popotahovat” rostliny aby rostly, není možné silou tlačit hráče k výkonu.

3. Purpose

vnitřní motivace, vášeň, smysl, nadšení

⊕ Pokud se něčemu věnujeme dostatečně intenzivně, dostatečně dlouhou dobu v inspirujícím prostředí a vnímáme, jak se zlepšujeme, vznikne automaticky.

⊗ Tlak. Strach. Soustředění se pouze na chyby. Absence pozitivna. 

4. General Fitness

mám ze sebe po fyzické stránce dobrý pocit, strava, mikrobiom, spánek, relaxace

⊕ Trénink zaměřený na všestrannost, dostatečný odpočinek, celková životospráva.

⊗ Příliš jednostranný trénink zaměřený pouze na krátkodobé cíle. Nedostatek odpočinku. Stres. Strach. Nekvalitní strava.

5. Training Pensum 

dostatečný počet opakování, 10.000+ hodin

⊕ Dostatečný objem. Statistika pokroku. Zlepšuji se? Pokud ne, musím v tréninku něco změnit. 

⊗ Trénink je příliš laxní, neměří se pokrok, velká odlišnost tréninkové situace od soutěže.

6. Growth Mindset

nadhled, pozitivní nastavení, práce s emocemi a myšlenkami

⊕ Širší perspektiva umožňující dívat se na život s nadhledem. Uvědomění si a práce s kontraproduktivními emocemi a myšlenkami. Mindfulness, meditace, vlastní filozofie.

⊗ Přílišná identifikace se sportovní činností. Spojení vlastní existence s úspěchem ve sportu. Neschopnost pracovat s neúspěchem a  překonávat překážky.

7. Killer Instinct

umění maximálně se soustředit v rozhodující chvíli, vůle vítězit

⊕ Schopnost dostat se v rozhodujícím okamžiku do flow. Maximální soustředění. Drilly vyžadující výkon pod tlakem a ve stresu. Fokus na aktuální činnost, ne na výsledek.

⊗ Myšlenky jsou všude možně jen ne u činnosti, kterou právě vykonávám. Neupřímnost sám k sobě, když si říkám, že mi na vítězství nezáleží, že je to jedno, jak to dopadne. 

Soubor ke stažení: 7 zásadních ingrediencí pro výjimečný sportovní výkon


SEBEDŮVĚRA: Online kurz a pracovní sešit Online kurz zaměřený na budování zdravého sebevědomí pro sportovce ale i všechny ostatní, kteří chtějí zlepšit svou asertivitu, sebedůvěru a výkonnost  | ca. 7 hodin distančně (e-learning) | Certifikát: Mindset Performance® | Začátek kdykoliv | Cena: 1.990,- | Bonus: Koučinkový diář Mindset Academy | 52 týdenních lekcí, cvičení a úkolů pro zvýšení výkonnosti, mentální odolnosti i vaší psychické pohody v hodnotě 450,- Kč v ceně kurzu

Objednat kurz


Online kurz koučinku – Mindset Coaching® Distanční kurz (e-learning) pro budoucí kouče a všechny, kteří používat metody mentálního koučinku v profesním nebo osobním životě a ve sportu | ca. 60 hodin distančně (e-learning) | Certifikát: Mindset Coach® | Začátek kdykoliv | Cena: 9.990,- Kč
Objednat kurzKOUČINKOVÝ DIÁŘ MiNDSET ACADEMY,
 52 týdenních lekcí, cvičení a úkolů pro zvýšení výkonnosti, mentální odolnosti i vaší psychické pohody