Mindset Coaching® – koučinkový model

v kategorii: blog


“Myslíte si, že to zvládnete?

Nebo si myslíte, že to nezvládnete? 

Pravdu máte v obou případech.”

Henry Ford

Následný koučinkový model můžete použít pro sebe, nebo pro koučink někoho jiného. Důležité je nevidět model staticky, ale jako neustále se opakující, zpětnovazební smyčku. Pokud zjistíte, že se nepohybujete správným směrem, váš pokrok je příliš pomalý, nebo se zásadně změnila vaše situace, vraťte se k relevantnímu bodu a opakujte odtud celý proces znovu. Pamatujte ale, že každá změna chce svůj čas. Buďte trpěliví a nepřekopávejte vaše plány při prvním nezdaru.

1. Kdo jsem?

Hodnoty & životní filozofie

Jaké zastávám hodnoty? Jsou hodnoty, které vyznávám, v souladu se životem, který právě žiji? Osobní hodnoty jsou naše základní životní postoje a koncepty, které přináší odpověď na otázku, jaký život, jakým způsobem chceme žít.  Uvědomění si základních osobních hodnot pomáhá při řešení většiny důležitých životních situací a může přinést zásadní prozření.

  • Nástroje: IKIGAI, Core Self, Cvičení hodnoty, Silné a slabé stránky, JOHARI Window, The Big 5 Traits

2. V jaké situaci se nacházím?

Status Quo

Jak se cítím po fyzické i psychické stránce? Jaké hlavní problémy řeším? Jak to vypadá v mém okolí? Jaké vztahy jsou pro mne klíčové? Co ke komu cítím? Koho mohu požádat o pomoc? Kdo je můj vzor? Kdo mne ohrožuje nebo zatěžuje? Z čeho v minulosti se mohu poučit a z čeho čerpám energii?

  • Nástroje:Koučinkové modely P.E.R.F.E.C.T., GAP analýza, SWOT

3. Kam mířím?

Sny, vize, cíle & motivace

K čemu cítím vnitřní motivaci? Kterým směrem bych se měl vydat? Jaký výsledek by se měl dlouhodobě dostavit? Jaká situace by měla ideálně nastat? Jak vypadá úspěch v mém pojetí? Kam se chci posunout? Jak důležitý je pro mne  tento cíl? Jaké si představuji, že to bude? Soustředím se na výsledek nebo na problém?

  • Nástroje: Vizualizace, Uvědomění si vnitřní motivace, Sny, Fragmentarizace, Rozdělení na krátkodobé sub-cíle, SMART

4. Co mi stojí v cestě?

Iracionální myšlení & kognitivní biasy

Jsou mé myšlenky, emoce a chování prospěšné ve vztahu k dosažení mých cílů? Nebo ho spíše sabotují? Jaké myšlenky hodnotím jako špatné nebo neefektivní a brání mi vydat ze sebe to nejlepší? Podléhám iluzím a dalším formám zkresleného vnímání reality? Jsem schopen identifikovat zkreslující elementy ve vlastním vnímáním? Daří se mi dívat se na věci objektivně a dělat  racionální rozhodnutí?

  • Nástroje: KBT, Identifikace kognitivních biasů, Reframing

5. Jaké mám možnosti?

Alternativy a jejich konsekvence

Jaké možnosti/alternativy momentálně vidím? Napadá mě ještě něco? Co se mi osvědčilo v podobných situacích? Co mi fungovalo v minulosti? Jak hodnotím jednotlivé alternativy? Jaké budou pravděpodobné konsekvence, když se rozhodnu pro konkrétní alternativu? Která z alternativ mi připadá nejlépe schůdná? Kterou alternativu intuitivně preferuji?

  • Nástroje: Myšlenkové mapy, Brainstorming

6. Jak se rozhodnu?

Informace a racionalita

Jaké informace bych měl mít k dispozici abych se mohl správně rozhodnout? Měl jsem možnost s někým diskutovat jednotlivé alternativy a získat nezávislý pohled na věc? Nejsem pod tlakem mého okolí zvolit tu či onu alternativu? Vládne v mém okolí otevřená atmosféra a absence strachu prezentovat odlišné názory? Akceptuji rozdílné názory nebo preferuji konformitu? Nepoužívám při rozhodování příliš analogie, srovnání a charakteristické příklady? Není moje rozhodování ovlivněno nějakou nedávnou, snadno vybavitelnou situací nebo spjato s nějakými minulými rozhodnutími (např. nechci zahodit, co už bylo ztraceno)?

  • Nástroje: Decision Matrix, Pareto, SWOT

7. Co teď budu dělat (jinak)?

Akční plán, Strategie & Implementace

Jak by mohl vypadat akční plán, který mne povede k cíli? Jaké budou moje první kroky? Jaké další kroky udělám? Co budu ode dneška dělat jinak? Kdo by mne mohl podpořit? Jaké milníky si stanovím? Mohl bych udělat ještě víc? Jak změním moji každodenní rutinu? Kdy/do kdy to udělám? S kým o tom budu mluvit? Do jaké míry jsem připraven, tyto kroky udělat (na škále od 1-10)? Co mohu udělat, abych měl větší motivaci? Co mi chybí? Co se musím naučit?

  • Nástroje: Backlog, Check-listy, To-Do-listy, Rutiny

8. Mám správný směr?

Monitoring, kontrola & úprava plánu

Jakým způsobem budu monitorovat výsledky a kontrolovat, že se pohybuji tím správným směrem? Přibližují mne kroky, které jsem podnikl k očekávanému výsledku? Změnila se situace? Mám nové informace? Naučil jsem se novým dovednostem? Otevírají se přede mnou nové možnosti, které jsem dřív neviděl? Je nutné změnit směr a/nebo upravit plán?

Pokud vyhodnotíte váš pokrok jako nedostatečný, nebo jste získali nové, zásadní informace, které vyžadují změnu plánu, vraťte se k bodu 5. Pokud zjistíte, že se změnily vaše hodnoty, životní postoj nebo se zásadně změnila situace, vraťte se na začátek a opakujte odtud celý proces znovu. 

  • Nástroje: Analýza výsledků, feedback-loop

Infografika ke stažení v pdf: Koučinkový model MINDSET COACHING®


KOUČINKOVÝ DIÁŘ MiNDSET ACADEMY

52 týdenních lekcí, cvičení a úkolů pro zvýšení výkonnosti, mentální odolnosti i vaší psychické pohody