12 způsobů jak zvýšit vnitřní motivaci

v kategorii: blog


1. Zrušte odměny za dobře vykonanou práci

Ukazuje se, že odměny jsou nejen neefektivní, ale často vyloženě kontraproduktivní, zvláště pokud se vztahují k jakékoliv kreativní aktivitě v zaměstnání, ve škole nebo ve sportu. Řada studií z posledních let potvrzuje, že externí “incentives”, ať už se jedná o bonusy nebo lízátka, snižují vnitřní motivaci. Důvodem pravděpodobně je, že člověk se začne zajímat víc o odměnu a jak s ní naloží, než o původní aktivitu samotnou. Důsledkem je nejen nízká vnitřní motivace, ale i nižší výkonnost a horší výsledky. Pokud se tedy ptáme, jestli odměny motivují, tak odpověď zní: ano, motivují, získat odměnu.

2. Poskytněte větší svobodu a autonomii. 

Člověk chce mít pocit, že to co dělá, je jeho vlastní volba. Pokud si mohu sám určit co, kdy a jakým způsobem budu dělat, budu mít větší motivaci, než když mi vše bude do detailu předepsáno. Týká se to nejen zaměstnanců ale i sportovců a dětí. Příliš detailně strukturovaný program, zabíjí motivaci a ničí kreativitu. Mluvte s lidmi a zjišťujte, jakým způsobem si lidé přejí vykonávat pracovní nebo sportovní aktivitu a snažte se jim dát prostor pro realizaci jejich nápadů. Dovolte jim, organizovat si svobodně čas a způsob, jakým budou aktivitu vykonávat. Nejlepší výkonnost mají týmy, které se organizují sami přes zpětnovazební smyčky typu “co funguje a co ne”, “co je více či méně efektivní” apod. A jaká je při tom role šéfa, trenéra nebo učitele? Může navrhovat základní strukturu práce, tréninku nebo výuky a pomáhat  lidem s realizací, monitorovat pokrok a dávat konstruktivní zpětnou vazbu.

3. Vyšší smysl

Motivace vzniká tam, kde se věnujeme něčemu, co má vyšší, sebepřesahující smysl, kde mohu být hrdý na to co dělám a vím, že se jedná o dobrou věc. Pokud činnost, produkt nebo služba, které se věnujete přináší lidem malý nebo žádný užitek, těžko budete hledat motivaci. Zaměřte se proto na aktivity, které jsou prospěšné pro zdraví a životní prostředí, ostatním výrazně ulehčují život, nebo prostě přinášejí radost, zábavu a pocit štěstí. 

4. Zrušte tresty

Strach z toho, že udělám chybu, nebo podám špatný výkon a budu potrestán, snižuje kreativitu a výkonnost všeobecně. Jakékoliv tresty proto vymažte z vašeho repertoáru, ať už se jedná o výchovu dětí, přípravu sportovců nebo vedení zaměstnanců. Vycházejte z toho, že člověk chce z principu podávat dobrý výkon a zlepšovat se. Pokud se mu to nedaří, je možné, že ještě neměl patřičné dovednosti a výzva byla příliš velká a cíle příliš ambiciózní, prostředí, ve kterém se pohybuje, bránilo podání dobrého výkonu a nebo jsou chyby v pracovním, tréninkovém nebo vzdělávacím systému.


5. Podporujte otevřenost

Podporujte atmosféru, kde lze otevřeně mluvit o tom, co se vyvíjí špatným směrem, co je třeba změnit, co se nepovedlo a kde se stala chyba. Vnímejte chyby jako zpětnou vazbu, že tudy cesta nevede a je třeba něco změnit. Lidé se proto nesmí bát přiznat, že udělali chybu. Podporujte kulturu, která toleruje chyby ale učí se z nich. Zásadní je při tom i pohled na člověka, jako někoho, kdo už z definice není a nemůže být nikdy perfektní. 

6. Pracujte s vizualizací

Vizualizace – představuji si, jak vykonám určitou činnost – patří již dlouhodobě do repertoáru vrcholových sportovců, ale i speciálních vojenských jednotek. Vizualizovat si perfektní výkon v práci, ve škole nebo ve sportu zvyšuje výkon a pravděpodobnost, že se vám to opravdu povede. Ať už se věnujete čemukoliv, vždy budete narážet na překážky a budete se dostávat do menších či větších krizí.  Představujte si proto předem, jakým způsobem překonáte překážky, vyřešíte krizi nebo dosáhnete úspěchu. Až se do té situace dostanete, bude se pro váš mozek jednat o již známou aktivitu a nebude mít nutkání bít na poplach ve formě paniky a stresu.

7. Začněte věřit, že se to povede

Jak často už se vám stalo, že jste se něčemu věnovali, ale od počátku jste v podstatě nevěřili, že se to povede a vy uspějete? Vaše myšlení může být iracionální a vám přestože máte patřičné dovednosti znalosti a podmínky, chybí sebedůvěra. Identifikujte tyto sebe-limitující myšlenky a snažte se je nahradit myšlenkami, které jsou prospěšné pro dosažení vašich cílů jako: “Mám natrénováno, dám do toho všechno a uvidíme jak to dopadne”. Je to podstatně zdravější myšlení než “Musím to za každou cenu zvládnout” a podvědomě nevěřit, že se tak stane. Připusťte možnost, že můžete mít úspěch a přesvědčujte o tom sami sebe. Používejte afirmace jako “To zvládnu.” a pod. Ale hlavně, soustřeďte se na konkrétní výkon a příliš neřešte konečný výsledek.


8.
Uvědomujte si svoje úspěchy a monitorujte pokrok

Pravidelně si uvědomujte a zapisujte své úspěchy a buďte na ně pyšní. Vytvořte si systém, který vám pomůže sledovat, jak se zlepšujete a učíte. Měřte výkonnost. Měřit “input” (odpracované nebo odtrénované hodiny, doba odsezená ve škole) nedává žádný smysl. Pokud jsou lidé demotivovaní, může být korelace mezi časem, který aktivitě věnujete a výkonem i negativní.


9.
Pomáhejte ostatním

Pocit sounáležitosti, to že někam patříte, že jste součástí nějakého celku, kde spolupracujete na společném výsledku, ale i dobré vztahy na pracovišti, ve sportovním klubu nebo ve škole jsou důležité motivační faktory. Spolupráce v týmu je pro motivaci důležitější než soutěž. Spolupráci se daří zejména tam, kde tým má společnou vizi a dobře funguje osobní komunikace. Když jste v něčem dobří, nebojte se pomáhat ostatním. Pro vnitřní motivaci je to lepší strategie než si neustále konkurovat, soutěžit a srovnávat se.

10. Dosažitelné cíle

Dobře nastavené cíle mohou být motivující. Příliš nízko nastavená laťka může být ale příčinou nudy a demotivace. Pokud je ale na druhé straně váš cíl nedosažitelný, vede to zpravidla k rezignaci a apatii. Správně nastavená výzva pomáhá dostat se do stavu flow. Nastavte a rozdělte si proto vaše cíle tak, aby bylo možné a pravděpodobné, ale ne jisté, že jich dosáhnete. Tak jak se budete postupně zlepšovat, můžete si stanovovat čím dál tím více náročnější cíle.

11. Používejte konstruktivní zpětnou vazbu

Správně podaná zpětná vazba vždy nejprve vyzdvihne vše, co se povedlo. Následně se pak můžete ptát, co by šlo příště udělat lépe, nebo co bychom měli změnit. Většinou dotyčný totiž sám ví, kde se staly chyby. Pokud vidíte nějaké další oblasti ke zlepšení, můžete je zmínit. Zaměřte ale vaši kritiku pouze na ty aktivity, které lze zlepšit a nikdy ne na osobu jako takovou.

 

12. Měňte prostředí

Okolí a lidé kolem nás mají na naši motivaci velký vliv. Občas je nutné udělat změnu a bavit se s lidmi, kteří nejsou součástí našeho “sila”, mají jiný pohled na svět a mohou nás obohatit novými myšlenkami. Úplně nové věci často nevznikají evolučním způsobem, ale spojení dvou zdánlivě nesouvisejících. Tím, že občas změníte prostředí, podpoříte svou kreativitu a motivaci, rutinní činnost se stane opět zajímavou a vás inspiruje k novým myšlenkám a nápadům.

 


KOUČINKOVÝ DIÁŘ MiNDSET ACADEMY

52 týdenních lekcí, cvičení a úkolů pro zvýšení výkonnosti, mentální odolnosti i vaší psychické pohody