Growth Mindset

v kategorii: blog


Asi nejdůležitější mentální nastavení pro jakýkoliv úspěch v životě je přesvědčení o tom, že vaše schopnosti a dovednosti nejsou předurčeny a v průběhu života neměnné, ale že na sobě můžete do pozdního věku pracovat a neustále se ve všem zlepšovat. Týká se to nejen plasticity neuronových spojení, o kterých v současné době víme, že se vytváří a mění po celou dobu našeho života, ale i schopnosti celého našeho organismu přizpůsobovat se na změny. Důležitou roli v adaptaci na naše prostředí hraje takzvaná epigenetika. Každý jsme sice dostali do vínku určitou genetickou výbavu, ale aktivace a deaktivace genů, závisí na tom jak se chováme, jak myslíme, v jakém prostředí žijeme, co jíme, jak moc se hýbeme atd. Náš mozek i naše tělo je velmi dobře nastaveno na přizpůsobení se na změny. Uvědomění si této zásadní schopnosti našeho organismu adaptovat se a tím pádem i schopnost překonávat jakékoliv překážky, nazvala americká psycholožka Carol Dweck “Growth Mindset” (“růstové mentální nastavení”).
Growth Mindset je nejen o tom, že se budete víc snažit, ale hlavně o tom, že budete hledat nové strategie a cesty jak se se zlepšovat a posouvat tím správným směrem.
Opakem je tzv. “Fixed Mindset” (“statické mentální nastavení”), kde jste přesvědčeni, že nemáte talent, inteligenci nebo fyzické schopnosti a nemůžete s tím nic dělat. Pokud máte příliš velký strach z výzev, cítíte se nekompetentní nebo neschopní, hledáte neustále nějaké výmluvy, na kritiku a neúspěch reagujete defenzivně, jste naštvaní nebo prostě zdevastovaní, je pravděpodobné, že se pohybujete v oblasti fixního mindsetu.
A jak se posunout směrem ke growth mindsetu?

Vyzkoušejte:

  • vyhledávat výzvy
  • při prvním náznaku nezdaru to hned nevzdávat
  • když se něco nepovede, vnímat to pozitivně, jako cennou informaci a příležitost k učení
  • nespojovat chyby, které děláte, se svou lidskou hodnotou
  • neustále si uvědomovat a opakovat, že vy, váš mozek, vaše tělo se může učit a zlepšovat
  • nesrovnávat se s ostatními, měřit jen, jak se vy zlepšujete oproti vašemu “minulému já”

 


KOUČINKOVÝ DIÁŘ MiNDSET ACADEMY

52 týdenních lekcí, cvičení a úkolů pro zvýšení výkonnosti, mentální odolnosti i vaší psychické pohody