10 kroků k zvládání stresu

v kategorii: blog


10 kroků k zvládání stresu

Všimli jste si, že někdy jste ve stresu z každé maličkosti a někdy vás i potenciálně ohrožující situace nechají chladné? 

Většina z nás vychází při prožívání emocí z předpokladu, že negativní pocity jsou něco špatného a že musejí mít za všech okolností negativní následky. Právě takové předpoklady ale dělají z jakékoli negativní emoce vysoce stresující zážitek. Emoce jsou přitom pouze způsob komunikace starších částí našeho mozku, který se nás tímto způsobem snaží donutit k nějaké akci. Negativní emoce signalizují pocit ohrožení. Často se ale bojíme i věcí, na které nemáme vliv nebo které nemají řešení a stresujeme se úplně zbytečně.

Následujících 10 kroků vám pomůže lépe zvládat situace, které vás potenciálně stresují:

  1. Používejte přerámování – Dívejte se na stresující situaci nebo problém z jiného úhlu a pokuste se ji vysvětlit pozitivně nebo neutrálně.
  2. Zlepšete vaše plánování – Stres většinou pramení z nejistoty a tu je možné snížit důkladnou přípravou a plánováním. Začněte proto používat plánovací nástroje, checklisty, udělejte si finanční plán.
  3. Učte se relaxovat – Relaxační techniky jako je hluboké a pravidelné dýchání, progresivní svalová relaxace (napínání a uvolňování svalů) a vizualizace uklidňujících jevů (mraky plynou na nebi, voda teče v řece, mořský příboj a cokoliv na vás má uklidňující vliv).
  4. Soustřeďte se na vaše hodnoty – Před stresujícími událostmi si uvědomte vaše centrální hodnoty. To může být například spokojený rodinný život, svoboda nebo nezávislost. Prostě něco, co stresující událost nemůže ovlivnit. Tyto představy snižují hladinu stresového hormonu kortizolu.
  5. Uvědomte si, v čem jste opravdu dobří – Tím, že si uvědomíte a využijete nějakou z vašich silných stránek, snížíte pocit stresu a budete spokojenější.
  6. Naučte se odpouštět – Schopnost odpouštět má významný vliv na vnímání stresu. Ten, kdo se naučí odpouštět sobě i ostatním, trpí podstatně méně stresem a je méně náchylný k depresi.
  7. Praktikujte Mindfulness – Trénink Mindfulness (česky něco jako všímavost) je významná zbraň v boji proti stresu. Užívejte si vědomě a v přítomnosti vše, co právě děláte. Jídlo, chůzi, okolí, počasí, rozhovor atd. Zabráníte tím, že se vám budou v hlavě honit pořád dokola negativní myšlenky.
  8. Zkuste být vděční – Pokuste se uvědomit si všechno, za co můžete být vděční (život, kamarádi, děti, zážitky apod.). Zjistíte, že důvody, kvůli kterým se stresujete, jsou často zanedbatelné.
  9. Začněte psát – Pište si deník nebo prostě dělejte zápisky o všem, co vás napadne. Má to uklidňující efekt a často při psaní přijdete na řešení problému, který se vám předtím zdál neřešitelný a silně vás stresoval.
  10. Používejte pozitivní afirmace – Mluvte k sobě pozitivně a přesvědčujte se o svých kladech a o tom, že stresující situaci vyřešíte. Snížíte tím hladinu vašeho stresu.

Neomezujte svoje myšlení tím, že si představujete jak „by věci měly být“, dejte si volnost a řekněte si, že prostě „uvidíte, jak se věci vyvinou“. Učte se relaxovat, odměňovat sami sebe a nehledejte únik. Naopak, vyhledávejte výzvy a dělejte to, z čeho se bojíte. To je nejrychlejší a nejjistější způsob, jak zvládnout strach, který vás stresuje.


KOUČINKOVÝ DIÁŘ MiNDSET ACADEMY

52 týdenních lekcí, cvičení a úkolů pro zvýšení výkonnosti, mentální odolnosti i vaší psychické pohody