Máte podnikatelský mindset?

v kategorii: blog


Mindset je specifické mentální nastavení, každého z nás. To, jak vidíme svět kolem, jak vnímáme složité situace a jak přistupujeme k jejich řešení. Z našeho mindsetu vyplývá, jaký život si vybereme a jakým způsobem ho žijeme. Existuje něco jako podnikatelský mindset? A pokud ano, dá se nějakým způsobem získat? A existují nějaké všeobecné, kritické faktory podnikatelského úspěchu?

Na podnikatelský mindset se lze dívat i z pohledu osobnostních vlastností tzv. Big 5 Personality Traits. Podle tohoto psychologického modelu se skládá naše osobnost z těchto základních vlastností:

  • Kreativita (Openness to experience)
  • Svědomitost (Conscientiousness)
  • Extraverze (Extraversion)
  • Přívětivost (Agreeableness)
  • Emoční stabilita (nebo opačně Neuroticismus).

Dominantní podnikatelské vlastnosti jsou, z tohoto úhlu pohledu, Kreativita a Emoční stabilita. Kreativita proto, protože už z definice podnikání se jedná o aktivitu zaměřenou na inovace, zavádění nových produktů, služeb nebo technologií na trh, objevování nových trhů a podobně. Být kreativní a mít nápady samo o sobě ale nestačí. Potřebujete zároveň schopnost “přetavit” ideje a nápady ve vaší hlavě, v realitu. To je ale velmi obtížné a většinou spojené s celou řadou překážek a neúspěchů. Většina idejí i startupů zemře někde po cestě a vy musíte vstát a pokračovat. K tomu potřebujete  notnou dávku emoční stability. 

Oproti tomu má manažerský typ člověka jinou charakteristiku. Má většinou vysokou hodnotu Svědomitosti, je dobře zorganizovaný a pořádný. Často jsou to vlastnosti, které podnikatelskému typu, utápějícímu se v nápadech a chaosu, chybí. Tak, jak se ze startupu stává zavedená firma,  přesouvá se potřeba od podnikatelských typů k manažerským.

Pokud jste podnikatelský chaot, je dobrý nápad se spojit s někým, kdo má vysokou úroveň Svědomitosti. Musíte ale počítat s tím, že mezi vámi bude docházet k pnutí. Váš business partner bude sestřelovat balónky, které vypouštíte a budete mít pocit, že vás brzdí. Sám jsem to v jedné z mých firem zažil, ale protože jsme oba měli nízkou úroveň Přívětivosti, nakonec jsme se rozešli. Možná je lepší varianta najít si asistentku s administrativním talentem, která vás bude organizovat, ale nebude vás tolik brzdit.

V podnikání je zásadní umět svůj produkt nebo službu prodat. K tomu potřebujete vyšší úroveň Extraverze. Nesmíte se bát jít s vlastní kůží na trh.

Big 5 Traits test si můžete stáhnout a udělat zde

Následně jsem shrnul to, co vnímám já jako podnikatelský mindset.

  1. Jsou to má vlastní, svobodná rozhodnutí, která určují chod mého života. Individuální svoboda je jedna z mých nejdůležitějších hodnot. Za všechna má rozhodnutí a veškeré mé chování nesu plnou zodpovědnost. Baví mě vymýšlet a zkoušet nové věci a nebojím se podstupovat riziko. Zároveň si uvědomuji, že se zpravidla nic nepovede napoprvé, a že chyby jsou součástí kreativního procesu a procesu učení. 
  2. Všechny problémy, se kterými jsem konfrontován, vnímám jako výzvy a nedílné součásti mého života. Věřím, že mám dostatečnou výdrž, schopnosti a sílu řešit problémy a překonávat všechny stávající i budoucí překážky. Negativní emoce, jako obavy, strach a stres, vnímám jako něco, co patří k životu.
  3. Chci dělat věci, které mi dávají smysl, a které jsou zároveň pro ostatní užitečné. Vytvářím si dlouhodobé vize i určuji krátkodobé cíle. Mám schopnost rozpoznat co je opravdu důležité, soustředit se na to, ale umím se přizpůsobit nové situaci a změnit názor.
  4. Umím se vcítit do lidí kolem sebe a vnímat jejich potřeby, ať už to jsou kolegové, business partneři, spolupracovníci nebo zákazníci a jsem schopen je přesvědčit a nadchnout pro věc. Umím prosazovat své vlastní zájmy, ale když je to nutné, zvládám dobře i situace, ve kterých se dostanu s někým do konfliktu.
  5. Jsem posedlý věděním, neustále se vzdělávám v nejrůznějších oblastech, rád přicházím věcem na kloub a řeším problémy. Uvědomuji si své nedostatky a slabiny a mám vnitřní potřebu na sobě pracovat a průběžně se ve všech oblastech zlepšovat. 

Jak začít podnikat – Interaktivní workshop

Máte nápad? Nechcete už dál být nástrojem někoho jiného a poslouchat stupidního šéfa? Vyhodili vás z práce? Chcete se postavit na vlastní nohy a rozjet svůj vlastní business? Udělat ten první krok není jednoduché. Proto bych rád nabídl zájemcům o podnikání své zkušenosti a podělil se s nimi o své úspěchy i neúspěchy. Tento workshop vám pomůže ujasnit si všechny důležité aspekty a vytvořit individuální koncept pro vaše podnikání. Jedná se o workshop nikoliv o “jednosměrnou” výuku. Nebudete jen sedět a poslouchat, ale budeme společně vytvářet váš business. Bonus: Follow-up mentoring (90 min Zoom) s Ivanem Černohorským zdarma. Na dalším pokračování se můžeme případně domluvit. Další info a program kurzu zde.


Obsah knížky těží převážně z kurzů koučinku, které od roku 2012 pořádám pod názvem Mindset Coaching. Lidé, kteří kurzy absolvují, používají metody obsažené v následujících kapitolách ke zlepšení práce s vlastním myšlením. Pozitivní výsledky se začnou dostavovat většinou velmi rychle, ať už se jedná o vztahy v rodině, v práci nebo ve sportu. Nejde ale o měřitelný úspěch ve formě peněz, počtu medailí a podobně. Prvořadým cílem této knihy není dopomoci vám k lepší kariéře, většímu bohatství nebo vítězství, ať už v čemkoliv. Tím, že začnete o sobě, o ostatních a o životě vůbec přemýšlet jiným způsobem, se vám podaří najít si svou vlastní cestu a užívat si ji. Velkého nebo malého úspěchu pak dosáhnete bez větší námahy, téměř automaticky, aniž byste se museli extra snažit. HLAVA, NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL ČLOVĚKA, 2. ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ