Fáze změny – závislosti, zlozvyky, škodlivé rutiny a sebedestruktivní chování

v kategorii: blog


Fáze změny – závislosti, škodlivé návyky a sebedestruktivní chování

Všichni máme nějaké ty zlozvyky. Některé jsou pro nás méně škodlivé, jako třeba kousání nehtů, jiné mohou ale dlouhodobě ohrožovat náš život, například přejídání nebo nadměrné pití. Pokud s tím chceme přestat, je dobré si uvědomit, že změna chování je zpravidla dlouhodobý proces. Lze ho rozvazovat do několika částí:

 

1. Prekontemplace 

(kontemplace = rozjímání, přemýšlení, uvažování

V této fázi člověk nemá v úmyslu udělat nějakou změnu v dohledné budoucnosti (během příštích 6 měsíců). Člověk si v této fázi často neuvědomuje, že je jejich chování je problematické a má negativní důsledky. člověk v této fázi často podceňuje výhody změny chování a klade příliš velký důraz na nevýhody a obtížnost změny.

2. Kontemplace

V této fázi už má člověk v úmyslu udělat v dohledné budoucnosti (během příštích 6 měsíců) nějakou změnu. Člověk si uvědomuje, že jeho chování může mít fatální následky a dochází k promyšlenějšímu a praktičtějšímu zvážení výhod a nevýhod změny. 

3. Příprava

V této fázi je člověk rozhodnut a připraven jednat v dohledné době (třeba během příštích 30 dnů). Člověk většinou začíná podnikat malé kroky ke změně chování a věří, že změna jejich chování může vést ke zdravějšímu životu.

4. Akce

V této fázi člověk nedávno změnil své chování a hodlá s touto změnou pokračovat. 

5. Údržba

V této fázi si člověk už na chvíli udržel změněné chování a je rozhodnut ji udržovat i nadále. Člověk v této fázi pracuje na prevenci relapsu do dřívějších fází.

6. Ukončení

V této fázi už člověk nemá touhu vrátit se ke svému dřívějšímu, škodlivému chování. Jelikož je toho dosaženo jen zřídka, člověk má většinou tendenci zůstávat ve fázi údržby.

Trubice změny

Pro úspěšnou realizaci změny je nutné splnit následující předpoklady. Lze se na ně dívat jako na trubici, kterou je nutné prolézt, aby se člověk dopracoval ke kýžené změně.

  • Nejdůležitější je, že si člověk vůbec uvědomuje, že by měl něco změnit.
  • Vnitřní motivace je další předpoklad změny. Člověk sám musí chtít opravdu něco změnit a ne jen někdo z jeho blízkých, kteří mu dávají dobře míněné rady.
  • Další důležitá otázka je, jestli má ty správné znalosti a dovednosti, aby změnu provedl.
  • Nachází se v prostředí, kde může změnu realizovat a nebo je to v jeho současné situaci nemožné?
  • Uvědomuje si zodpovědnost za vlastní rozhodnutí nebo se spíš stylizuje do role oběti?

To vše jsou důležité předpoklady, které musí být splněny, aby iniciace změny mohla být úspěšná. V rámci koučinku se zaměřujeme nejprve na nejslabší místo.