Štěstí a Vánoce

v kategorii: blog


 

Vážení přátelé,

k Vánocům si standardně přejeme hodně štěstí. Jak ale toho štěstí dosáhnout? Většina z nás tuší, že vánočně vyšperkovaným obydlím, hromadou cenných darů, spoustou vánočního jídla a pití štěstí nedosáhneme. 

Štěstí je stav naší mysli. Nelze ho koupit ani vynutit, ale můžeme se mu pokusit přibližovat jednoduchými mindfulness technikami:

  • Většinou trávíme spoustu času pohlceni myšlenkami na minulost nebo budoucnost. Je velmi obtížné být opravdu přítomen a uvědomovat si současný okamžik, to znamená plně se zapojit do všeho, co se v tomto okamžiku děje uvnitř nás nebo kolem nás. 
  • Snažme se rozlišovat naše „myslící já“ a naše „pozorující já“. Naše myslící já je ta část naší mysli, která stále o něčem přemýšlí, vytváří přesvědčení, hodnotí, fantazíruje, plánuje atd. Naše pozorující já je ten aspekt naší mysli, který si je vědom toho, na co myslíme, co cítíme nebo děláme v kterémkoli okamžiku. 
  • Když pozorujeme, že se naše vlastní mysl snaží udržet příjemné myšlenky co možná nejdéle a odhání nepříjemné myšlenky, měli bychom si připomenout, že myšlenky přicházejí a odcházejí. Můžeme je pozorovat a prostě vidět, co se stane.
  • Zvykli jsme si vše kolem nás hodnotit jako špatné, nebo dobré. Tento zvyk kategorizovat a posuzovat spouští automatické reakce, které způsobují, že se necítíme dobře.
  • Buďme trpěliví. Trpělivost znamená být zcela otevřený každému okamžiku, plně jej přijmout a uvědomovat si, že některé věci se mohou vyřešit pouze ve svém vlastním čase.
  • Příliš často nám naše předsudky brání vidět věci takové, jaké skutečně jsou. Abychom viděli jasněji, potřebujeme kultivovat „mysl začátečníka“. Mysl, která je ochotná dívat se na všechno, jako kdyby to bylo poprvé. 
  • Každý člověk by se měl učit být zodpovědný sám za sebe, naslouchat a důvěřovat v první řadě sám sobě. Čím více budeme pěstovat tuto důvěru sám v sebe, tím snazší pro nás bude objevovat důvěru v druhé a vidět jejich základní dobro.
  • Někdy je nejlepším způsobem, jak dosáhnout našich cílů, ustoupit od snahy o výsledky a místo toho se začít pečlivě soustředit na to, co děláme, okamžik za okamžikem.

Přeji vám šťastné Vánoce!

Dr. Ivan Černohorský
Mindset Academy