Proč byste měli uvažovat o health coachingu pro své zaměstnance?

v kategoriích: blog, Zdraví


Proč byste měli uvažovat o health coachingu pro své zaměstnance?

Nejde v první řadě o sníženou nemocnost a zvýšenou produktivitu. Jde o to, že jako zaměstnavatel nesete za své zaměstnance částečnou zodpovědnost. Vždyť ve vaší firmě tráví podstatnou část svého života. Oni jsou nejen součástí, ale z velké části vytváří to, co nazýváte “vaše” firma. Když jim ukážete, že vám není jedno, jak se jim daří a jestli jsou zdraví, mnohonásobně se vám to vrátí. Nejen ve formě snížené nemocnosti a zvýšené produktivity.

  • Meatbolický syndrom: je komplex zdravotních problémů, které se často vyskytují souběžně a výrazně zvyšují pravděpodobnost onemocnění na infarkt, mozkovou mrtvici nebo diabetes 2. typu. Jedná se o vysoký krevní tlak, zvýšenou hladinu glukózy v krvi, viscerální tuk/velký objem pasu, nízkou hladinu HDL a vysokou hladinu LDL cholesterolu a triglyceridů. Metabolický syndrom úzce souvisí s nadváhou a tělesnou neaktivitou a v ČR jim trpí ca. 30% populace.
  • Diabetes: 33,9% mužů a 32,3% žen v ČR má prediabetes nebo diabetes. Úmrtí způsobená cukrovkou jsou ve srovnání s EU dvojnásobná, neustále se zvyšují a jsou 6. nejčastější příčinou.
  • Rakovina: Zhruba 1/3 populace umírá na rakovinu. Ca. 70% onemocnění na rakovinu souvisí s behaviorálními faktory, které můžeme ovlivnit, t.j. se špatnými stravovacími návyky, s konzumem alkoholu, s kouřením, s mírou stresu, nedostatkem pohybu, s kvalitou spánku a dalšími.
  • Stárnutí: Proces stárnutí lze přisoudit genetickým faktorům pouze z 20-30 %. Zbylých 70-80 % jsou behaviorální faktory, které můžeme změnou chování ovlivnit! Jak bude stárnutí probíhat, máme tedy z velké části ve vlastních rukou.
  • Úmrtí: odhaduje se, že přes 50% všech úmrtí souvisí s behaviorálními faktory, jsou tedy předčasná a lze jim předcházet

Diety a metabolismus

Proč je tak těžké udržet si normální váhu?

Většina diet se mylně zakládá na mechanickém pojetí lidského metabolismu. Ve své podstatě vychází z toho, že je jedno, co jíte, ale nejdůležitější je energetická bilance, to znamená poměr kalorií, které spálíte a kalorií, které přijmete. V tomto pojetí lze zhubnout pouze tehdy, pokud vytvoříte energetický deficit. Krátkodobě to může fungovat, ale dlouhodobě se naše tělo uprutně brání tím, že sníží bazální metabolický obrat. Dieta, při které máte hlad, je psychicky nesmírně náročná a dlouhodbě neudržitelná. Jakákoliv dieta je k ničemu, pokud nevede k trvalé změně životního stylu.

Makronutrienty

Kritická role inzulinu

Vysoká hladina inzulinu v krvi podporuje ukládání přebytečné energie do našich tukových zásob a zároveň brání využívání energie uložené v tukových buňkách. S přibývajícím věkem a dietou bohatou na jednoduché sacharidy stoupá potřeba inzulinu k udržování hladiny glukózy v krvi (inzulinová rezistence). Jeden z účinků a cílů úpravy životního stylu je, držet hladinu inzulinu relativně nízkou. To otevírá cestu k “pálení” našich tukových zásob.

Mikrobiom

Superorganismus – nejsme tu sami

Zásadní roli při hubnutí tvoří vedle skladby makroživin, složení našeho mikrobiomu. Lidské tělo se skládá z ca. 30 bilionů lidských buněk a 39 bilionů bakterií (dříve se uváděl dokonce poměr 1:10, kde se do cizích organismů žijících v našem a na našem těle započítávaly i viry a houby). Velká část těchto cizích organismů s námi žije v symbióze v našem trávicím traktu a je nejenom zdraví prospěšná, ale pro život zcela zásadní. Možná bychom měli pozměnit pohled sami na sebe a uvědomit si, že většinu našeho těla tvoří cizí organismy, které mají své “vlastní zájmy”, ovlivňují naši psychiku a mohou měnit i naše chování a stravovací návyky.

Pohybové aktivity, nemoci a stárnutí

Nejefektivnější medikament

Vedle stravování hraje pohyb pro naše zdraví zásadní roli. Jedná se o nejúčinější prostředek, který léčí a zabraňuje vzniku chorob. V průběhu stárnutí klesá množství mitochondrií a zároveň i jejich schopnost absorbovat kyslík a vytvářet ATP (adenosintrifosfát), který je energetrickým zdrojem pro všechny buňky. Proto nám věkem klesá výkonnost, kterou můžeme měřit všem sportovcům známým VO2max. Správně nastavené pohybové aktivity tento proces nejenom zpomalují, ale je možno jej zcela zvrátit. Ne všechny druhy pohybových aktivit mají ale stejné účinky a hodí se pro kohokoliv.

Stres, úzkost, strach a deprese

Největší zabijáci

Chronický stres může mít na metabolismus větší efekt, než je složení stravy. Stres je důležitý mechanismus našeho těla, jak reagovat na jakékoliv bezprostřední ohrožení (fyzické nebo sociální), zranění nebo nemoc. Akutní stres by nám měl pomoci dostat se ze složité situace. Stres má ale zároveň dopad na metabolismus a pokud trvá dlouho, podepíše se to na našem fyzickém zdraví. Příprava organismu na situace typu “uteč nebo bojuj” vede k nárůstu hladiny krevního cukru a následně i hladiny inzulinu a to je přesně to, čemu chceme při úpravě životního stylu zabránit.

Změna návyků

Sám to zvládne málokdo

Změnit zaryté návyky a začít se chovat zodpovědně ke svému zdraví je ale velmi obtížné a málokdo to zvládne sám.

K iniciaci trvalé změny životního stylu jsou třeba znalosti, zpětná vazba, externí podpora a v neposlední řadě čas. V rámci našeho programu vám poskytneme transfer znalostí k udržitelné změně, detailní plán na každý den, vyhodnocování a zpětnou vazbu ohledně vašeho pokroku a v neposlední řadě mentální podporu. Podle našeho názoru je 6měsíční délka programu minimální doba, která je nutná pro udržitelnou změnu životního stylu.

  • Mindset Academy je první společnost, která spojuje metody koučinku a změny životního stylu.
  • Kontakt pro nezávaznou konzultaci: Dr. Ivan Černohorský, tel. 775680057

Stáhněte si naší prezentaci