Osobní hodnoty | Proč jsou důležité

v kategorii: blog 

  • Osobní hodnoty jsou naše základní životní postoje a koncepty, které lze aplikovat na většinu důležitých životních situací. 
  • Přináší odpověď na otázku jaký život a jakým způsobem chceme žít. 
  • Uvědomit si, jaké hodnoty skutečně vyznáváme a jestli život, který právě žijeme, odpovídá těmto hodnotám, může přinést zásadní prozření.
  • Konfrontovat naše hodnoty bychom měli při každém důležitém rozhodnutí. Pokud například dostaneme nějakou lukrativní nabídku, která na druhé straně bude znamenat určitá omezení, je dobré si uvědomit, zda by její přijetí neznamenalo opustit naše základní hodnoty.
  • Pokuste se oprostit od hodnot, které jste převzali od vašich rodičů, kulturního prostředí nebo společnosti lidí, kterými jste obklopeni. 

Zkuste si definovat hodnoty, které jsou opravdu jen vaše. Můžete v myšlenkách procházet vaši osobní a profesní minulost a důležitá rozhodnutí. Jaký měly efekt? Pokud hodnoty, podle kterých jste se tehdy řídili, nevedly k výsledkům, které by vás uspokojily, pokuste se najít nové hodnoty, které reflektují, co opravdu v životě chcete. 

Nyní se zamyslete nad tím, do jaké míry život, který žijete, odpovídá definovaným hodnotám. Vnímáte nějaký konflikt? Kde byste potřebovali udělat nějakou změnu, s čím byste chtěli začít, po čem sníte a toužíte, co byste se chtěli naučit, s čím přestat a pod.